“Aceasta este porunca Mea: sa va iubiti unul pe altul, precum v-am iubit Eu.”
Ascultă Radio Ortodoxia Tinerilor
Seara de rugăciune
Miercuri seara, ora 22:30 »
Fericiticeiprigoniti.net
Cinstește-ți eroii și martirii neamului

Tabără

Excursie în Munții Făgăraș

Campanii de educație creștin-ortodoxă

Casatoreste-te de tanar Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu    Din comorile Sfintei Scripturi Euharistia continua Theologica  Exista distractie si fara alcool

Ediția a 3-a a cărții "Mii de tineri își păstrează astăzi fecioria până la căsătorie."

Iulie 2013

29 Iulie 2013

Astăzi, comunitatea Ortodoxia Tinerilor împlinește 5 ani

Astăzi, comunitatea Ortodoxia Tinerilor împlinește 5 ani. Nu sunt mulți căci vorba psalmistului,"Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului" dar nici puțini căci multe lucruri s-au întâmplat în tot acest timp.

Și cu toate acestea, nu voi face un inventar al realizărilor exterioare pentru că drept ar fi să fac și unul al eșecurilor interioare. Dar pentru că nu le cunosc pe cele din urmă, nu are importanță să le consemnez nici pe cele dintâi.

Este ușor, foarte ușor să contorizăm din tastatură ce bloguri am mai făcut, ce campanii am mai inițiat, ce tabere s-au mai concretizat în ultimul an, dar acestea sunt doar lucrurile exterioare, sunt doar formele. Ceea ce contează cu adevărat este cum se întipăresc în inimile noastre, ale tuturora, aceste demersuri duhovnicești. Cum au rodit toate aceste lucruri în viața voastră și a noastră? Ne-au schimbat în bine sau doar ne-au îmbogățit sec în cunoștințe? Ne-au apropiat de Dumnezeu și unii de alții sau ne-au apropiat mai mult de egocentrism? Comuniunea noastră este reală sau doar virtuală?

Nu căutăm să iscodim pentru că doar Dumnezeu știe cum lucrează în sufletele voastre prin tot ceea ce facem, dar am vrea să fim încredințați că nu ne-am pus amprenta patimilor și a păcatelor peste lucrarea lui Dumnezeu care se săvârșește prin noi.

Pentru că este foarte ușor să ne amăgim cu niște statistici, cu niște cifre pompoase afișate frumos în fața monitorului, dar care nu spun nimic despre realitatea profundă a sufletelor voastre. Și e foarte periculos să avem o părere exclusiv bună despre ceea ce am făcut până acum căci "celui ce i se pare că stă neclintit, să ia aminte să nu cadă".

Țin minte că un multiplu campion din lumea sportului spunea că nu e ușor să fii campion dar e foarte greu să te menții campion. Tot așa spunem și noi că e ușor să avem o strălucire duhovnicească de moment, să avem o scurtă apropiere de Dumnezeu, de o lună, un an sau chiar zece, dar este foarte greu să o păstrăm continuu, să ne menținem până la sfârșit, să nu ne abatem de la calea de mijloc, de la calea împărătească. Ispitele roiesc în jurul nostru, mai ales cele de-a dreapta.

Read more

27 Iulie 2013

Pașii Tăi

Hristos - Dumnezeu Cuvântul prin care toate s-au făcutPrecum de foc arde şi se mistuie jarul, tot aşa de iubire omul însetat cu prezenţa Ta. Paşii Tăi, picuraţi ca roua din măduva ierbii, în adierea miresmei de floare, în cântecul licărit de stele... Tu, Doamne... aşa ne-ai creat. Cu sărutare sfântă din Duhul Tău...

Inimă, tu ai ştiut din ce răsuflu eşti dăruită să baţi?

Duhul Tău, inima mea. Chipul Tău, chipul fratelui meu. Lumea întreagă, trupul Cuvântului Tău. Cum ne-ai născut, şi cum mori să ne înviezi... în adâncă tăcere şi afundare prin moartea în care ne-am ascuns. Tu eşti Lumina cea vie, la Tine cunoaşterea surâde nesfârşirea. Ah, pentru cine Te-a primit... cu legământ veşnic li Te-ai dăruit.

În Adam ai zidit tainic, nepătruns prima icoană a rodului Tău de iubire pentru ultimul om. Iată osul lui în plămădeala Evei şi viaţa ei dintr-o cunoaştere pe care numai Tu o grăieşti. În faţa creaţiei unui alt dumnezeu, cât de profund Adam a tăcut. În adormirea-i, coasta i-a zamislit... un alt dor după Dumnezeu, Eva lui. Iar el cum mai sublim putea fi numit ei decât ”Cel ce a dăruit” din ”Cel ce S-a dăruit”. Iată omenirea, rodul dumnezeiesc din os dăruit...

Read more

25 Iulie 2013

Sensul cuvintelor ne modelează însușirile sufletului!

Floare delicatăPoate că în epoca informației și a shortcut-urilor, convențiile de limbaj internautic par ceva absolut necesar, în timp ce atenția dedicată alegerii cuvintelor cade într-un plan secundar. Păcat că ignorăm sau chiar disprețuim delicatețea nuanțelor de care este capabilă limba română, cea despre care poetul Grigore Vieru versuiește că "În al limbilor tezaur / Pururea o să rămână / Limba doinelor de aur / Limba noastră cea română".

Și limba română nu este bogată de la sine, ci pentru că este izvorâtă din inima poporului român, inima care este ortodoxia. Și datorită ortodoxiei, putem să exprimăm lucrurile dumnezeieşti atât de clar și de luminos față de cele lumești.

Astfel, când luăm în discuție persoana umană, vorbim de zămislire și nu de fecundare, vorbim de prunc și nu de produs de concepție, vorbim de chipul oamenilor şi nu de faţa lor, vorbim de adormirea unei persoane dragi și nu despre decesul acesteia.

Iar când aducem aminte de tainele Bisericii, vorbim de împărtăşirea cu Sfintele Taine şi nu de administarea lor, vorbim de participarea la Sfântul Maslu și nu de asistarea la el, vorbim despre dezlegarea păcatelor și nu despre ștergerea viciilor.

Și în fine, când învățăm despre simțămintele sufletești nu vorbim despre realizări ci despre împliniri, nu vorbim despre tristețe ci despre deznădejde, nu vorbim despre a ne cere scuze ci despre a ne cere iertare.

Toate aceste cuvinte aparte au o importanță capitală pentru viața noastră duhovnicească pentru că ele redau sensurile profunde ale persoanelor, faptelor și simțămintelor sufletești. Fără aceste cuvinte atent alese, totul ar căpăta un înțeles superficial, strict materialist. S-ar pierde esența mesajului și am rămâne doar cu forma. De aceea, Tradiția Bisericii abundă de cuvinte care redau fidel realitatea plenară a lumii, împletind în ele sensul natural cu cel spiritual.

Read more

De unde era femeia pe care Cain a cunoscut-o în ținutul Nod?

Sfânt PărinteExistă în Sfânta Scriptură destule pasaje care au stârnit de-a lungul timpului nenumărate controverse. Unul din aceste pasaje este și cel în care ni se revelează viața lui Cain după ce l-a ucis pe fratele său Abel: "Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden. Şi Cain a cunoscut-o pe femeia sa; şi ea, zămislind, l-a născut pe Enoh; şi a zidit o cetate şi a numit cetatea după numele fiului său, Enoh." (Facerea 4:16-17)

Acest verset a dat naștere la numeroase speculații, atât în mediile creștine, dar mai ales în cele ezoterice și ateiste. Problema s-a pus cel mai adesea în felul următor: Dacă Eva este prima femeie din lume, și toți oamenii s-au născut din ea, atunci care era originea misterioasei femei pe care Cain a cunoscut-o în anii maturității, atunci când s-a mutat în ținutul Nod?

Ortodocșii răspund simplu: era una din fiicele Evei! Însă acest răspuns nu este satisfăcător, mai ales pentru sceptici, căci naște o altă serie de întrebări:

Dacă acea femeie ar fi fost una din surorile sale, așa cum Scriptura prezintă inechivoc înmulțirea omenirii dintr-o singură familie, atunci cum a fost posibil ca frații, Cain și viitoarea lui soție, să nu se fi cunoscut decât abia la vârsta maturității? Și ce să caute o femeie de una singură, într-un întreg ținut, când firesc ar fi fost să locuiască în apropierea părinților și fraților, după modelul primei forme de organizare socială: ginta.

Aceste întrebări au dat naștere la două mari speculații, care să liniștească atât adepții ezoterismului cât și adepții ateismului. În mediile eterodoxe s-a conturat ideea că misterioasa femeie s-ar fi tras dintr-o altă familie pe care Dumnezeu ar fi creat-o după Adam și Eva, ca "un plan secundar". Referințele la o astfel de posibilitate nu există în Scriptură dar ipoteza a surâs inclusiv unor creștini, mai ales că le rezolva problema de conștiință a înmulțiri primilor oameni prin incest.

Read more

Codul lui Hammurabi - Unde ne aflăm?

Codul lui HammurabiVă mai amintiţi de Codul lui Hammurabi, cea mai timpurie codificare de legi ori pravila cunoscută până în zilele noastre şi despre care mai toţi am învăţ în cursurile de istorie antică? Textul, aproape intact, scris în litere cuneiforme, a fost descoperit în 1901 şi a fost tradus doi ani mai târziu de Cornell University din Statele Unite. Are 282 de paragrafe ori articole, din care unele fie că nu s-au mai păstrat de loc fie că s-au păstrat, însă doar parţial. Nu ştim dacă a fost tradus şi în româneşte, dar traducerea Cornell 1903, în engleză, o aflaţi aici.

Probabil unii întreabă: ce are pravila cea mai veche de legi a omenirii de a face cu familia, valorile, lumea contemporană? Are. Foarte mult. E un barometru care reflectă valorile de început a societăţii omeneşti şi unde se află ele după 4000 de ani. Spre bine ori spre rău. E relevantă şi facilitează înţelegerea involuţiei valorilor din zilele noastre. E cel mai timpuriu document scris din istoria omenirii în care aflăm cuvintele "soţ", "soţie", "căsătorie", "familie", "divorţ", "adulter", "copii", "bărbat" şi "femeie". E de la sine de înţeles, deci, şi util în acelaşi timp, în aceste vremuri de dezorientare şi haos valoric, să privim în urmă la modul cum gândeau fiinţele umane acum 4000 de ani privind valorile.

Codul lui Hammurabi a fost scris pe vremea acestui împărat babilonian care a trăit pe la 1750 înainte de Hristos, adică în urmă cu mai bine de 3.750 de ani. De Codul lui ne despart cel puţin 3.750 de ani. E un document secular şi de aceea nu poate fi atacat astăzi ca fiind ficţiunea unei zeităţi. Nu e vorba aici de cele zece porunci ale Vechiului Testament. Ni se spune că nu putem argumenta pentru valorile tradiţionale din perspectiva biblică, creştină ori religioasă. Argumente de genul acesta sunt excluse din dezbaterile care au loc privind căsătoria, viaţa, ori moravurile sexuale moderne. Codul lui Hammurabi însă e un punct de reper secular foarte util pentru a evalua nivelul de degradare al valorilor contemporane în comparaţie cu valorile codificate de babilonieni acum 3.750 de ani.

Observaţii generale

Read more

24 Iulie 2013

Despre conștiința păcatului

Credinţa şi frica de Dumnezeu conduc la conştiinţa păcatu­lui[1], care la rândul ei naşte pocăinţa dureroasă pentru răul săvâr­şit şi năzuinţa fierbinte pentru binele ce trebuie săvârşit. Este lu­crarea lăuntrică a înnoirii omului vechi printr-un om nou, re­născut prin harul Spovedaniei.

Dacă harul Botezului oferă credinţa, harul Spovedaniei sus ţine neîncetata luptă cu păcatul şi necontenita înnoire în duh. Pornind de la păcatele grave cu fapta, conştiinţa se judecă pe sine în faţa lui Dumnezeu, până ce omul ajunge să curăţească gândurile şi intenţiile cele mai fine din lăuntrul lui.

Conştiinţa păcatului dovedeşte capacitatea omului de a se învinge pe sine însuşi, răul din lume şi duhurile satanice din văzduh. Creştinul este biruitor nu prin orgoliu, dovadă a incon­ştienţei, ci prin smerenie, dovadă a conştiinţei limitelor condiţiei omeneşti.

Adesea însă conştiinţa este împietrită şi de aceea trebuie folo­site prilejurile de venire în simţire a conştiinţei, care dau o trans­parenţă a mişcărilor lăuntrice şi exterioare. Suferinţele sunt das­călul cel mai eficace al conştiinţei păcatului, deşi acolo unde nu există credinţă, în loc să curăţească, ele înrăiesc şi mai mult omul.

Pocăinţa începe cu durere, părere de rău şi lacrimi amare şi cu hotărârea de a nu mai păcătui, dar termină în bucuria păcii lăun­trice, în dulceaţa iubirii care desăvârşeşte, în negrăita contemplare a lui Dumnezeu. Pocăinţa nu numai că ne smulge din egoism şi trufie, dar prin ea eul moare pentru a via Hristos în om.

Read more

23 Iulie 2013

Când începe omul să existe?

Copil de șase săptămâniÎntr-o zi a trebuit să merg cu mama mea în capitală, pentru rezolvarea unor probleme de sănătate. Pe drum ne-am așezat la vorbă, subiectele abordate fiind destul de variate, mai ales că timpul necesar călătoriei era generos. La un moment dat mama a pomenit de moartea recentă a unei persoane, cu precizarea că mai avea câteva luni și ar fi împlinit o vârstă rotundă. Dar eu i-am spus că a și împlinit acea vârstă, că defapt vârsta omului pe pământ nu este cea încrustată pe cruce ci aceea la care se adaugă cele nouă (sau șapte) luni de viață intra-uterină. Și am insistat că anii pe care îi sărbătorim sunt cei de la naștere nu de la începutul existenței noastre, din rațiuni de obiectivitate cronologică: ziua începutului existenței noastre, adică a zămislirii, nu o putem determina exact, dar pe cea a nașterii da. Și mama nu a fost de acord cu mine, nu a putut să accepte o realitate atât de simplă, pentru a cărei înțelegere nu este nevoie de cunoștințe medicale sau teologice.

De ce nu a putut? Pentru că timpul vieții intra-uterine nu i s-a părut ca aparținând unei persoane, ci unei aglomerări de celule pe care medicina desacralizată o numește în mod sarcastic ”produs de concepție”. Adică nu avem de-a face cu o persoană din primul moment al zămislirii ci cu un produs biologic, iar utilizarea cuvântului ”produs” în loc de prunc, nu este întâmplătoare, ci este parte a propagandei ateiste, care are menirea de a induce în mentalul colectiv ideea că copiii nenăscuți au același statut cu produsele și mărfurile din magazine: acela de a fi refuzați sau acceptați, fără nicio implicare de ordin moral.

Read more

Contracepția - o cădere din treapta iubirii

Iisus Hristos dătătorul viețiiOdată cu intrarea în era consumerismului, contraceptivele au devenit un "bun de larg consum", la fel de cerute ca pâinea și laptele. La fiecare casă din supermarket, prezervativele stau cocoțate pe mărci și modele, în rând cu ciocolata și lamele de ras. În farmacii, pilulele contraceptive și-au câștigat și ele brevetul de utilitate, în același rând cu antibioticele sau clasica aspirină. Defapt, dacă stăm bine și ne gândim, în accepțiunea omului contemporan, contraceptivele sunt un supliment alimentar cu proprietăți antibiotice și analgezice pentru "echilibrul" vieții sexuale. În timp ce antibioticul rezolvă infecțiile cu virușii aceștia microscopici, anticoncepționalul rezolvă infecția cu "sarcinile nedorite". Și în timp ce aspirina se ia pentru a trece durerile de cap, contraceptivele se iau profilactic, ca să nu te apuce durerile de cap.... cu vreun "virus nedorit", desigur.

Oferta este generoasă, pentru toate gusturile și toate buzunarele. Mai mult decât atât, contraceptivele sunt o investiție necesară pentru echilibrul financiar în familie. Te ajută să nu depășești bugetul alocat prin aparaiția vreunui consumator de fonduri... nedorit.

Să nu uităm că "utilitatea" este cuvântul cheie pentru bunul mers al familiei de astăzi. Totul se aplică pragmatic, totul trebuie să dea randament, să se conformeze cash-flow-ului. Așa încât o sarcină, ca să fie utilă, trebuie să apară "la momentul potrivit". Deci momentul, trebuie bine ales, bine gândit managerial, nu lăsat la cheremul vreunui "accident" sentimental.

O fi iubirea machiată elegant cu epitete din altare, dar trebuie să fim realiști, căci efectele ei colaterale dau peste cap o grămadă de planuri așa încât trebuie controlate și eventual ajustate în funcție de buget și de prioritățile vieții. Așa se face că iubirea, cu toate consecințele ei naturale, trebuie să respecte politica fiecărei familii, nu să se tot cocoațe deasupra soților, cu pretenții teocratice.

Read more

18 Iulie 2013

Probabil una dintre cele mai frumoase nunți din România

Vă invităm să vizionați fotografii de la cea mai frumoasă nuntă creștin-ortodoxă pe care eu am văzut-o până astăzi: nunta lui Cezar și a Alinei. Aș avea multe de spus, dar imaginile vor grăi de la sine. Curăția, simplitatea și bucuria sinceră a participanților la această nuntă ținută la Bisoca în județul Buzău, în mijlocul naturii, este un chip al sufletelor lor pline de credință în Dumnezeu.

Mulțumim celor de la Kamyphotography care ne-au pus la dispoziție aceste minunate fotografii. Site-ul lor principal este acesta: www.ghidvideoturistic.ro

Read more

Iubirea sfântă a unui soț față de soția sa

Într-o vreme părintele Arsenie nu se simţea deloc bine, trebuia să stea mai mult la pat. Tocmai atunci a venit să-l viziteze un bărbat, să tot fi avut vreo cincizeci şi cinci de ani. Când l-a văzut, părintele Arsenie nici n-a vrut să audă de sfaturile noastre – s-a dat jos din pat şi s-a dus să-şi întâmpine musafirul. Nădejda Petrovna a pregătit cina, după care părintele Arsenie a dispărut în odaia lui cu oaspete cu tot!

Au vorbit până în zori - în noaptea aceea patul părintelui Arsenie nici n-a mai trebuit desfăcut.

Dimineaţa părintele Arsenie a slujit împreună cu părintele Matei liturghia la care am luat parte, Nadejda Petrovna şi cu mine. După aceea, cât a fost ziua de lungă, iar au vorbit. Cu greu au putut fi convinşi să se întrerupă ca să mănânce ceva. În seara aceea, la cină, am băgat de seamă că părintele Arsenie se simte mult mai bine. Se uita cu mare drag la părintele Matei.

Părintele Matei a rămas la noi şase zile. La sfârşitul celei de-a patra zi mi-a povestit o sumedenie de lucruri din viaţa lui. Povestea lui m-a mişcat foarte tare. I-am cerut îngăduinţa să aştern în scris cele istorisite de el atunci.

Iată rodul acelor însemnări:

În aprilie 1941, a povestit părintele Matei, am fost pe neaşteptate mobilizat. Pe atunci aveam douăzeci şi opt de ani şi soţia mea Ludmila douăzeci şi cinci. Ne căsătoriserăm dintr-o mare dragoste. Viaţa departe unul de altul era pentru amândoi un chin. Ne scriam în fiecare zi. În primele luni de armată nu-mi găseam rostul, nu-mi aflam pacea, Ludmila era totul pentru mine. Cred că o iubeam chiar mai mult decât pe copiii noştri, dacă se poate aşa ceva. Soţia mea e înzestrată cu o voinţă uriaşă, e foarte statornică în principiile sale, spune întotdeauna adevărul şi are o inimă de aur. Dragostea îmi era împărtăşită. Mă iubea şi ea la fel de mult.

Read more

Tabere la Mănăstirea Oașa în 2017

 

Înscrierea se face strict prin completarea formularului: https://goo.gl/hn4wEW

Termenul limită de înscriere: o săptămână înainte de începerea oricărei tabere.

Persoana de contact: 0727 353 246 (Adi)

Ultimele comentarii

Înregistrare (login)

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Arhiva articolelor

Linkuri

 Portalul Doxologia 

Sanatate si Viata - Pentru un Stil de Viata Sanatos si o Viata Fericita - SanatateSiViata.ro