“Aceasta este porunca Mea: sa va iubiti unul pe altul, precum v-am iubit Eu.”
Ascultă Radio Ortodoxia Tinerilor
Seara de rugăciune
Miercuri seara, ora 22:30 »
Fericiticeiprigoniti.net
Cinstește-ți eroii și martirii neamului

Seara de rugăciune

Rugăciune pentru copilașii ai căror părinți sunt plecați în străinătate

Detalii aici >

Campanii de educație creștin-ortodoxă

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorieCasatoreste-te de tanarEuharistia continuaDin comorile Sfintei Scripturi  Tu de ce crezi in Dumnezeu        Theologica  Exista distractie si fara alcool

Aprilie 2015

02 Aprilie 2015

Vrei să te călugărești?

Sursa: CitateOrtodoxe.ro | Vrei să te călugărești?

Read more

Fiu de Părinte Ceresc, fiu de tată pământesc, și tată de fii

Partea întâi: De la Preasfânta Treime la om. Tată de fiu şi fiu de tată

Una dintre caracteristicile unice ale persoanei umane este relaţia. Posibilitatea unică şi absolută, de a fi în relaţie continuă interpersonală, aparţine lui Dumnezeu. Fiind Treime de Persoane, Dumnezeu este Unul, datorită modului de relaţie perihoretică absolută pe care fiecare Persoană a Sfintei Treimii o are cu celelalte două, într-un mod în care, rămânând ceea ce este, se comunică total celorlalte două Persoane, în mod distinct, şi le primeşte în Sine pe fiecare dintre Ele, în mod distinct. Taina acestei relaţii a Preasfintei Treimi întrece orice posibilitate logică de exprimare, iar pentru putinţa perceperii şi mai ales a simţirii ei, de la începuturi, cele Trei Persoane dumnezeieşti s-au numit: Tată, Fiu şi Duh.

După Sfântul Grigorie Teologul, cel care întâiul a stabilit clar termenul de relaţie, numele de Tată, Fiu şi Duh nu sunt nume proprii în Sfânta Treime, ci sunt nume ce priveşte relaţia dintre ele. Adică, numele pune în evidenţă în ce relaţie se află Persoanele Sfintei Treimi între ele. Astfel, Biserica învaţă că Tatăl este Principiul Preasfintei Treimi, care din veci naşte pe Fiul şi purcede pe Duhul.

Numirile persoanelor Sfintei Treimi nu sunt altceva decât nume reflexe din creaţie, cele care sau impus cel mai mult în experienţa umană şi cele care trimit către o Taină, deodată reală şi de necuprins. Este vorba despre relaţia tată-fiu, dar şi fiu-tată, care originează, pecetluieşte şi diversifică întreaga existenţă umană. Această relaţie de la tată la fiu şi invers, în creaţie, nu se impune însă ca model unic, fiindcă orice tată este în acelaşi timp fiu şi orice fiu este un potenţial tată, fapt remarcat şi nominalizat de Mântuitorul Hristos prin cuvintele: „Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri” (Mt. 23, 9).

Prin urmare, în creaţie, omul trăieşte altfel această relaţie unică ce există între persoanele Preasfintei Treimi. El o trăieşte în sine şi în afara sa. În sine, omul este chipul Preasfintei Treimi. Are de la Tatăl fiinţa, de la Fiul Chipul şi de la Duhul Sfânt viaţa. Cu toate acestea, omul este o singură fiinţă umană. În afara sa, omul se edifică treimic în relaţie cu alţii. Astfel, orice om este fiul cuiva, poziţie din care poate pătrunde taina Fiului dumnezeiesc. Poate fi părinte şi să înţeleagă taina Tatălui-Dumnezeu şi are aşezată în el taina Duhului Sfânt, prin posibilitatea de a fi în sine şi în altul deodată, fără dezintegrare şi fără amestecare.

Read more

01 Aprilie 2015

Starețul Moise Aghioritul: "Nu poţi să ajungi la 60 de ani şi să spui „mă voi căsători”, „mă voi călugări”, nu?"

Dacă ar fi să dau un titlu simplu acestor puține cuvinte pe care le vom rosti, ar fi Căsătorie şi Monahism. Poate că anumite lucruri le-aţi auzit deja, poate că unele vă vor crea nedumeriri, însă eu nu voi spune nimic de la mine, ci ceea ce spun Biserica, Sfinţii Părinţi, Sfânta Evanghelie, Sfânta Tradiţie. Cunoştinţele mele sunt sărace şi neînsemnate. Voi pune înainte dragostei voastre ceea ce spune Biserica noastră, cu atenţie, desigur.

Scopul vieţii omului, al fiecărui om care se naşte pe pământ, este unul singur: întâlnirea cu Dumnezeu, îndumnezeirea, sfinţirea, mântuirea, izbăvirea. Dacă ar fi să facem un sondaj de opinie din cele ce se întâmplă în fiecare zi, adică cu un microfon să mergem în Piaţa Centrală din Patra, sau din Atena, sau din Tesalonic, şi să-i întrebăm pe trecători: „De ce trăieşti, care este scopul vieţii tale?”, oamenii ne vor răspunde: „Să primesc mărire de salariu, să-mi cumpăr un al doilea apartament, o maşină mai bună, să-mi căsătoresc copilul, să iau licenţa etc.,” iar acestea nu sunt deloc rele.

Însă nu acesta este scopul vieţii. Nu merită să trăim pentru acestea. Nu am venit în această viaţă pentru câteva cărămizi şi pentru nişte bucăţi de tablă, ci viaţa noastră are un singur scop, şi anume întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Chiar dacă reuşim în toate celelalte, adică să ne îmbogăţim, să avansăm, să conducem, să stăpânim peste oameni, şi nu atingem acest scop, viaţa noastră va fi lipsită de dragoste, va fi neclară, va fi nedeplină, va avea multe goluri şi noi vom fi nesatisfăcuţi, neîmpliniţi. Văd foarte mulţi oameni care au dobândit toate acestea, însă nu au reuşit să atingă principalul scop al existenţei lor, şi se simt rataţi, se simt pe jumătate fericiţi, nu au ceea ce numesc „fericire”. Fericirea se găseşte doar în întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu a zis: „Fiţi dar sfinţi, precum eu Însumi Sfânt sunt”. Unii consideră că aceasta este ceva irealizabil, este ceva aparte, doar pentru cei aleşi. Însă aceasta este pentru toţi. Vedeţi, aşadar, că Biserica Ortodoxă ridică nivelul sus. Aceasta are importanţă, acesta este principalul lucru.

Aşadar două sunt căile vieţii: Căsătoria şi Monahismul. A treia nu există. Căsătoria presupune întemeierea unei familii creştine. Scopul căsătoriei, nu o spun eu, o spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu este naşterea de prunci. Cum se atinge scopul căsătoriei? Un mădular îl va ajuta pe celălalt mădular ca să ajungă împreună la Dumnezeu. De aceea există căsătoria. Este o arenă a împreună-nevoinţei, este o arenă a desăvârşirii, este o arenă a ajutorului care porneşte de la un mădular şi se răsfrânge asupra celuilalt mădular.

Read more

„Pentru tine, cine este Iisus Hristos?” - gând de recunoştinţă dintr-o inimă săracă…

„Hristos este totul; asta să le spui oamenilor!” (Sf. Porfirie Bairaktaris)

Pe Iisus, Dumnezeul meu, Îl simt ca plin de iubire, blândeţe şi toleranţă inclusiv (mai ales) faţă de cei ce nu cred în El, plin de respect faţă de libertatea şi demnitatea micilor creaturi raţionale pe care le-a adus la existenţă, plin de o infinită delicateţe în modul în care tratează aceste creaturi.

Îl văd milostiv şi iubitor faţă de fiinţele umane, dar şi faţă de măruntele flori sau păsărele…

Pe noi ne miluieşte şi, în mod paradoxal, ne respectă totodată, pentru că iubirea totdeauna protejează demnitatea celui iubit.

Pe Iisus Îl înţeleg ca fiind coparticipant cu noi la toate micile noastre bucurii (evident, cu excepţia celor imorale, aşa cum ar fi bucuria provocată de suferinţa altora etc), inclusiv la cele mai zgomotoase... doar de aceea Şi-a făcut prima minune la nunta din Cana Galileii.

Este Consolatorul, dar şi Cel Care mă trezeşte la realitate de câte ori dorinţa confortului psihologic mă aruncă în indiferenţă sau visare.

Hristos nu dictează, ci povăţuieşte; "nu porunceşte, ci invită" (Evdokimov); nu impune, ci propune. Este Domnul libertăţii, al bucuriei, al adevărului, al vieţii, al autenticităţii. El binecuvântează, totodată, încrederea, dar şi gândirea critică; curajul, însă şi prudenţa; maturitatea gândirii, dar şi nevinovăţia copilaşilor (I Cor 14, 20).

Hristos risipeşte toate ideologiile noastre şi orice altă formă de subminare a libertăţii de conştiinţă. El ne eliberează de ispita obedienţei, a evitării libertăţii şi responsabilităţii. El ne-a dăruit raţiunea pentru a progresa intelectual, NU pentru a-i lăsa pe alţii să gândească în locul nostru. Lui Îi este străină orice formă de fariseism, formalism şi habotnicie, superficialitate, oportunism sau laşitate.

Read more

Dacă nu este smerenie, nu este nimic

Sursa: CitateOrtodoxe.ro | Dacă nu este smerenie, nu este nimic

Read more

Înregistrare (login)

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Arhiva articolelor

Linkuri

 Portalul Doxologia 

Sanatate si Viata - Pentru un Stil de Viata Sanatos si o Viata Fericita - SanatateSiViata.ro

Ediția a 3-a a cărții "Mii de tineri își păstrează astăzi fecioria până la căsătorie."