Campanii de educație creștin-ortodoxă

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie

Tu de ce crezi in Dumnezeu   Din comorile Sfintei Scripturi Tu de ce crezi in Dumnezeu Euharistia continua Theologica  Exista distractie si fara alcool

Dintre toţi sfinţii, pe care trebuie să-i cinstiţi, să cinstiţi mai tare pe Maica Domnului ! Auziţi cum laudă Biserica pe Maica Domnului ? Scaun de Heruvimi, Fecioară. Ai auzit axionul Marelui Vasile ? Aţi auzit "că pântecele tău mai desfătat decât cerul a lucrat !" Comoara şi vistieria tuturor darurilor Duhului Sfânt a fost Maica Domnului !

Prin Maica Domnului, Dumnezeu S-a pogorât până la noi şi firea noastră s-a ridicat până de-a dreapta măririi întru cele înalte, până de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl. Firea cu care este îmbrăcat Hristos astăzi, adică firea omenească fără de păcat, a luat-o din preacuratele sângiuri ale Maicii Domnului.

Iată, ea este scara lui Iacov pe care, ai văzut, se pogorau şi se suiau îngerii lui Dumnezeu, pe care a văzut-o Iacov când dormea, când mergea spre Laban Sirianul. Că Dumnezeu S-a pogorât pe această scară prin întrupare până la noi, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din preacuratele sângiuri ale Fecioarei Maria şi a ridicat firea noastră până de-a dreapta măririi întru cele înalte, de unde era căzută toată firea lui Adam în fundul iadului, cu toţi patriarhii şi proorocii.

Să aveţi mare evlavie, fraţilor, la Fecioara Maria şi fericită este casa şi familia aceea care are în casă icoana Maicii Domnului şi în fiecare dimineaţă îi citeşte Acatistul şi cinstitul ei Paraclis şi toţi ştiu rugăciuni către Maica Domnului.

Mult pot şi sfinţii lui Dumnezeu, dar nici unul cât Maica Domnului. Dacă nu era Maica Domnului în ceruri, între Sfânta Treime şi noi, lumea asta se pierdea de mult. Ea pururea stă în genunchi şi se roagă Preasfintei Treimi.

Ea este a patra față duhovnicească din ceruri. Întâi este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, adică Sfânta Treime, apoi a patra este Maica Domnului.

Auziţi cum cântă Biserica: Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărita fără de asemănare decât serafimii... Aţi auzit? De ce? Ea a purtat în pântecele ei pe cel ce a zidit serafimii şi heruvimii din nefiinţă. Ea n-a purtat un sfânt în pântecele ei; ci pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce a făcut heruvimii şi serafimii numai cu gândirea, pe care L-a purtat în pântecele ei. Şi ea n-are împărtăşire de Dumnezeu cu participare, cum au heruvimii sau serafimii sau preafericitele tronuri.

Dumnezeu se odihneşte pe tronuri (pe îngeri) cu darul, nu cu fiinţa. Iar în preacuratele sângiuri, adică în pântecele Maicii Domnului şi în braţele ei preasfinte, Dumnezeu nu se odihneşte cu darul, ci cu fiinţa. Toată dumnezeirea S-a unit cu toată omenirea din preacuratele sângiuri ale Maicii Domnului!

Pentru că Cel ce era în braţele ei nu era numai om, era Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit. De aceea Biserica înţelege că "... pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât toate cerurile". Dumnezeu nu încape în toate cerurile, că nu-L cuprinde nici o fiinţă dar a încăput în pântecele Preacuratei Fecioare.

Ştiţi voi cine-i Maica Domnului?

Ea este Împărăteasa Heruvimilor, împărăteasa a toată făptura; cămara întrupării lui Dumnezeu Cuvântul! Uşa Luminii, că lumina cea neapropiata gânditoare prin ea a venit în lume. Uşa vieţii, că Viaţa Hristos prin ea a intrat! Poarta cea încuiată prin care n-a trecut nimeni decât Domnul, cum spune Proorocul Iezechiel (cap. 44, 2).

Scara către cer, pod către cer; porumbiţa care a încetat pierderea sau potopul păcatelor, precum porumbiţa lui Noe a adeverit încetarea potopului. Cădelniţa dumnezeiască, că a primit focul dumnezeirii şi Biserica a Preasfântului Duh.

Cine este Maica Domnului?

Este Mireasa Tatălui, Maica Cuvântului, şi Biserica Duhului Sfânt.

Ştiţi voi cine-i Maica Domnului?

Când auzi un blestemat de sectar că nu crede în Maica Domnului, fugi, că acesta este fiu al iadului. Vor vedea în ziua judecăţii ceea ce spune la Psalmul 44: "De faţă a stătut împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haina aurită şi prea înfrumuseţată" (vers. 11).

Maica lui Dumnezeu, Împărăteasa cerului şi a pământului, câtă milă are de cei care au crezut în ea şi au lăudat-o, şi câtă urgie are să vină peste cei care n-au crezut în ea!

Ce vor face sectele care nu cred în Maica Domnului şi popoarele care n-o cinstesc? Când ea stă de-a dreapta măririi, sta de-a dreapta Sfintei Treimi! Şi câte miliarde de suflete care au credinţă şi nădejde în Maica Domnului vor trece uşor vămile văzduhului şi din moarte la viaţă, pentru că au cinstit-o pe Maica Domnului. Deci, vă rog să nu lipsească din casa Acatistul Maicii Domnului, Paraclisul şi alte rugăciuni către Maica Domnului! Şi la icoana ei să ardă candela permanent.

Când vezi icoana Maicii Domnului cu Pruncul Hristos în braţe, tu ştii ce vezi acolo? Cerul şi pământul! Cerul este Hristos, Cel mai presus de ceruri; Ziditorul cerului şi al pământului; şi Maica Domnului reprezintă pământul, adică toate popoarele de pe faţa pământului, că ea este din neamul nostru. Este din seminţie împărătească şi arhierească.

Braţele Maicii Domnului sunt mult mai puternice decât umerii heruvimilor şi ale preafericitelor tronuri. Deci pe cine ţine Fecioara Maria în braţe? Voi ştiţi pe cine ţine? Pe Cel ce a făcut cerul şi pământul şi toate cele văzute şi nevăzute.

Ştiţi voi cine este Maica Domnului şi câtă cinste, câtă putere şi câtă milă are? Este mama noastră, că are milă şi de săraci şi de văduve şi de creştini. Pururea se roagă Mântuitorului Hristos pentru noi toţi.

De când i-a spus arhanghelul puterilor cereşti, Gavriil, care venise în Nazaret la ea cu crin, cine este Cel Care se va naşte, zicându-i: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine (Luca 1, 28), ea fiind fecioară, neştiind de bărbat, l-a întrebat pe arhanghel: Cum va fi aceasta să nasc, că eu nu ştiu de bărbat? Şi i-a spus chipul zămislirii, că prin auz va fi. Duhul Sfânt va veni peste tine şi puterea celui Preaînalt te va umbri. Pentru aceasta şi Sfântul care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema (Luca 34, 35).

Ea s-a umplut de toate darurile Duhului Sfânt devenind cămară. Dacă un om credincios înţelege tainele mari dumnezeieşti, cu atât mai mult Maica Domnului. Ea şi-a dat seama că este cămara lui Dumnezeu-Cuvantul. Şi gândiţi-vă, când Îl purta în braţe pe Hristos şi-L alăpta, să sugă laptele de la ea: " Pe cine m-am învrednicit eu să nasc şi să port în braţe?" De aceea ea s-a numit "roabă" (Luca 1, 38).

Iată cât har avea Maica Domnului! Şi fecioria, că era de neam împărătesc, al lui David, şi arhieresc, al lui Aaron, şi nu făcea nimic, dacă nu era smerită. Când a văzut ce misiune are ea pe pământ, i-a spus îngerului: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! S-a numit "roabă".

Dar a proorocit, când s-a dus ea la Ierusalim: Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile! (Luca 1, 48) Ea îşi dădea seama. A devenit maică după trup a lui Dumnezeu-Cuvântul. "Toate popoarele şi îngerii şi heruvimii, toate mă vor slăvi de-acum. Aşa a voit Dumnezeu să mă aleagă din toate fecioarele de pe faţa pământului".

Şi atunci, cum spune istoria, când Mântuitorul era mic, ea îl alăpta, îl punea într-o faşă curată, albă şi începea a face sute de metanii la El şi-I sărută picioruţele. Că ea îşi dădea seama: "Acesta pe care Îl vezi prunc, este Dumnezeu cel mai înainte de veci", cum cântă Biserica: Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peşteră, Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc, că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Îşi dădea seama pe cine naşte şi pe cine poartă în braţe.

(Părintele Cleopa)

Comments  
  •  
  •  

#1 Veronica » 02-08-2010 23:01

Prea curata , Sfanta, Nevinovata, Pururea Fecioara Maria, Maica Dumnezeului Celui De Sus - Bucura-Te! Maicuta Sfanta, roaga-te pentru noi!!!
Sa ne ajute Bunul Dumnezeu sa tinem postul Maicii Domnului in pace, cu dragoste! Amin!

Veronica

  •  
  •  

#2 Raluca » 08-08-2010 23:05

Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, aratâ-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.

Raluca

  •  
  •  

#3 Maria Vicol » 11-10-2011 11:16

Paraclisul Maicii Domnului (INTEGRAL) - Schitul Lacu, Muntele ATHOS
http://www.youtube.com/watch?v=S-cb1A92g44&feature=related
Pe lângă faptul că prezintă o cântare foarte frumoasă are şi nişte fotografii unice...
Doamne ajută!
Măicuţa Domnului să ne acopere cu Sfântul Ei Acoperământ!

Maria Vicol

  •  
  •  

#4 Mihai » 09-08-2016 14:02

Referitor la visul lui Iacob din Facere 28: 12-15 (în care el visează „o scarã, sprijinitã pe pãmânt, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea”) este interesant de observat ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a răspuns lui Natanael, aşa cum este scris în Ioan 1: 50-51: „Rãspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru cã ți-am spus cã te-am vãzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevãrat, adevãrat zic vouã, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. ”

Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea la referinţele biblice că versetul Facere 28:12 are referinţă către Ioan 1:51 şi reciproc. Cine este deci scara lui Iacob? Nu este oare Domnul Iisus Hristos? Sprijinirea pe pământ este firea omenească asumată prin întrupare, iar vârful care atinge cerul este firea dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu. Ştiţi vreun părinte bisericesc care să interpreteze versetul respectiv relativ la Maica Domnului?

Referitor la aplicarea versetului 11 din Psalmul 44 la Maica Domnului („Vor vedea în ziua judecăţii ceea ce spune la Psalmul 44: "De faţă a stătut împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haina aurită şi prea înfrumuseţată" (vers. 11)”), Sfântul Vasile cel mai consideră că împărăteasa de care se vorbeşte în acest psalm este Biserica, Mireasa Împăratului. Omilia sa la acest psalm poate fi citită aici (https://ia802701.us.archive.org/34/items/sfantul_vasile_cel_mare_omilii_la_psalmi/sfantul_vasile_cel_mare_omilii_la_psalmi.pdf). De altfel în contextul psalmului se vorbeşte despre împărăteasă ca despre o mireasă, nu ca despre o mamă, de exemplu atunci când se spune că împăratul doreşte frumuseţea ei. Ştiţi vreun părinte bisericesc care să interpreteze versetul respectiv relativ la Maica Domnului?

Mihai

You have no rights to post comments

Login Form

Ediția a 3-a a cărții "Mii de tineri își păstrează astăzi fecioria până la căsătorie."