50 DE PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU POLITICI PRIVIND FAMILIA

Obiectivul general: Cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice economic, social, protectiv si psiho-afectiv de formare si dezvoltare a personalităţii, iar naţiunii continuitatea si dezvoltarea demografică, economică, socială si culturală.

Obiectivul etapei actuale: Completarea si adaptarea legislaţiei pentru familie existente si crearea de instituţii si organizaţii necesare îndeplinirii obiectivului general, pentru sprijinirea realizării funcţiilor familiei.

I. INSTITUŢII PENTRU FAMILIE

1. Crearea unei structuri dedicate – Secretariat de Stat pentru Familii (SSpF) – în Ministerul Muncii, care va colabora cu: instituţii specializate de stat, cultele religioase, asociaţiile de familii, alte organizaţii non-profit, mass-media, pentru a sprijini si ocroti familia, prin:

 • organizarea si coordonarea studiilor statistice, demografice, sociologice, psiho-sociale asupra familiei, prin colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii, Academia Română, alte instituţii si centre de cercetare socială, inclusiv universitare;
 • elaborarea, pe baza acestor studii, a politicilor publice pentru familie;
 • întocmirea unui plan coerent pe termen mediu si lung de redresare a ratei demografice a României; organizarea unei Conferinţe Anuale a Familiilor.

2. Crearea unui Institut de studii pentru Familie / Institut pentru Familii (IPF) prin colaborarea între instituţiile de stat si structurile, non-guvernamentale. Implicarea si colaborarea cu IPF si SSpF, prin studii, sondaje, expertize, instrumente sociologice, a unor structuri ştiinţifice subordonate autorităţilor (Academia Română, institute de cercetare, universităţi etc.).

3. Crearea unei Comisii permanente pentru Problemele Familiei, în Parlamentul României, al cărei scop va fi analizarea, revizuirea şi refacerea prevederilor legislative privind familia.

II. CULTURA FAMILIEI

 1. Campanii în parteneriat Stat – Asociaţii de Familii, pentru conştientizarea importanţei familiei şi căsătoriei, maternităţii şi paternităţii (ex.: „Săptămâna căsătoriei”; evenimente de Ziua Copilului) ca şi pentru informarea asupra drepturilor pe care familia şi membrii săi le au în România.
 2. Măsuri şi consiliere pentru asumarea rolurilor familiale conform vârstei şi sexului, împotriva deresponsabilizării părinţilor, alienării soţilor, sexualizării precoce a copiilor. Modificarea, în sensul înăspririi, a legilor privind pornografia şi publicitatea, pentru a). protecţia minorilor; b). prohibiţia publicităţii la servicii sexuale mascate; c). suprimarea publicităţii indecente la produse şi servicii comune.
 3. Majorarea pedepselor penale pentru agresiunea asupra femeii însărcinate; recunoaşterea copilului nenăscut ca victimă distinctă în cazurile de violenţă domestică.
 4. Anularea subvenţiilor publice pentru avort şi mijloace contraceptive; direcţionarea fondurilor astfel eliberate către servicii de sănătate maternă.
 5. Majorarea pedepselor pentru pruncuciderea imediat după naştere, la nivelul celor din Codul Penal anterior.

III. LOCUINŢE PENTRU FAMILII

 1. Continuarea programului „Prima Casă” şi diversificarea acestuia acestuia prin opţiunea de susţinere a chiriilor pentru familiile tinere („Prima Chirie”).
 2. Construirea din fondurile administraţiilor locale a unor locuinţe pentru a le închiria tinerelor familii pe o perioadă de maxim 10 ani cu posibilitatea cumpărării acestora de către chiriaşi.
 3. Elaborarea, în parteneriat Stat – Asociaţii de Familii, a unui plan pentru construcţia şi utilizarea eficientă de locuinţe sociale destinate familiilor cu resurse insuficiente (fără adăpost, având printre membri persoane cu handicap etc)., inclusiv valorificarea locuinţelor abandonate.

IV. MĂSURI PENTRU STIMULAREA NATALITĂŢII SI REDRESAREA DEMOGRAFICĂ

 1. O sumă substanţială acordată pentru fiecare naştere, începând de la cel de-al doilea copil, destinată exclusiv uneia din următoarele opţiuni: a). rentă viageră pentru mamă, b). construcţia sau renovarea locuinţei, c). bursă de studii pentru copii.
 2. Pentru mamele cu cel puţin 3 copii, posibilitatea de reducere a vârstei de pensionare cu câte 2 ani pentru fiecare copil.
 3. Reducerea TVA-ului la 5% pentru produsele de igienă şi îngrijire necesare copiilor de până la trei ani de viaţă extrauterină (ex. scutece, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii, produse pentru igiena corporală, mobilier pentru copil – leagăn, scaun, pat şi scaun de maşină).
 4. Extinderea concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani de viaţă extrauterină, respectiv 5 ani de viaţă extrauterină, pentru copilul încadrat în oricare dintre gradele de handicap.
 5. Demararea unui program de sprijin pentru femeia însărcinată şi tânăra mamă aflată în dificultate care să ofere: sprijin material, consiliere psiho-socială, medicală, juridică, pe perioada sarcinii şi în primul an de viaţă extrauterină al copilului, prin colaborarea dintre SSpF şi organizaţiile non-guvernamentale. Acordarea unei indemnizaţii pentru femeia însărcinată (după 14 săptămâni de sarcină) care să o sprijine în acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii.
 6. Sprijinirea practicării meseriei de bonă/dădacă. Asigurarea opţiunii de furnizare a serviciilor de bonă profesioniste.
 7. Încurajarea adopţiei interne (de către familii din România) prin campanii publice de conştientizare, prin identificarea activă a părinţilor cu potenţial de adopţie şi prin simplificarea procedurilor de adopţie.
 8. Sprijinirea cuplurilor infertile în vederea adopţiei, sau pentru remedierea infertilităţii prin tehnologii procreative naturale/etice.
 9. Sprijinul constând în stimulente materiale (prime de reintegrare), consiliere juridică, economico-profesională şi psiho-socială pentru revenirea în ţară a familiilor tinere emigrate.
 10. Încurajarea mutării şi dezvoltării în zona rurală a comunităţilor de familii tinere, stimularea asocierii acestor familii în proiecte comune pe termen mediu (ex.ferme zootehnice, livezi, podgorii, etc) şi facilitarea accesului produselor acestora pe pieţe urbane. Prin finanţarea unor stagii pe lângă aceste comunităţi funcţionale se poate disemina modelul în rândul celor ce doresc să realizeze noi comunităţi.

V.  ARMONIZAREA VIEŢII DE FAMILIE CU CARIERA

 1. Încurajarea contractelor de muncă cu timp flexibil si a tele-muncii pentru părinţi.
 2. Creşterea numărului de zile libere pentru taţi la naşterea unui copil.
 3. Înfiinţarea şi susţinerea de Centre pentru Familie (Family Points) – locaţii special amenajate cu servicii diverse, flexibile, dedicate si personalizate, precum: posibilitatea lăsării copilului mic în grijă specializată pe perioade scurte pentru ca părinţii să poată realiza activităţi strict necesare şi urgente.
 4. Asigurarea la locul de muncă a unui mediu propice şi familiilor angajaţilor. Susţinerea angajatorilor care aplică aceste măsuri, după modelul facilităţilor oferite companiilor care operează în zone defavorizate.
 5.  Stimularea angajării părinţilor din familii numeroase, prin asigurarea de subvenţii/facilităţi angajatorilor, după modelul facilităţilor oferite companiilor care operează în zone defavorizate.

VI. PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

 1. Încurajarea şi promovarea programelor de susţinere a activităţii vârstnicilor/pensionarilor în familii, comunităţi sau în alte locaţii, după specificul experienţei acestora. Completarea şi implementarea strategiei naţionale a Ministerului Muncii pentru promovarea „îmbătrânirii active” şi protecţia persoanelor vârstnice 2015 – 2020, cu programe de sprijinire a circulaţiei persoanelor vârstnice în locuri de muncă similare, din alte localităţi sau din alte ţări ale UE.
 2. Stimularea antreprenoriatului social pentru construirea/administrarea de „case pentru vârstnici”, care să completeze vechile azile.
 3. Susţinerea îngrijirii la domiciliu a vârstnicilor, în special de către familie, dar nu numai, din bugetul primăriilor. Programe de îngrijire şi implicare pentru bunici.
 4. Tichete de vacanţă pentru familii, pentru ca mai multe familii să îşi poată permite o vacanţă împreună, anual, în România.

VII. STABILITATEA CĂSĂTORIEI SI PROTEJAREA COPIILOR

 1. Încurajarea consilierii/medierii de familie în vederea îmbunătăţirii relaţiilor de cuplu şi a prevenirii divorţurilor.
 2. Obligativitatea, în cazul soţilor cu copii minori aflaţi în întreţinere care intenţionează să divorţeze, a unui plan de consiliere/mediere familială si a unui plan de finanţare a educaţiei minorilor asumat si semnat de ambii părinţi.
 3. Extinderea, la nivel naţional, în regim de parteneriat Stat – Asociaţii de Familii, a programelor de tip „Şcoala părinţilor”.
 4. Educaţie financiară pentru familii, prin îmbunătăţirea strategiei ANPC privind educaţia financiară 2012 – 2017.
 5. Eliminarea posibilităţii minorilor de a obţine avort si servicii de „planificare” fără acordul părinţilor.
 6. Majorarea vârstei consimţământului sexual la 16/18 ani.
 7. Apărarea copiilor de abuzuri prin înăsprirea pedepselor pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor.

VIII. PUNEREA ÎN PRACTICĂ A DREPTULUI PĂRINŢILOR DE A-SI EDUCA COPIII CONFORM CU PROPRIILE VALORI

 1. Participarea asociaţiilor de părinţi la toate etapele procesului decizional instituţionalizat, la stabilirea programelor şcolare si a conţinutului manualelor care privesc educaţia moral- valorică (educaţia religioasă, educaţia pentru sănătate şi familie etc).
 2. Legalizarea „educaţiei acasă” (homeschooling), după modelul nord-american.
 3. Revenirea la 7 ani ca vârstă minimă obligatorie de şcolarizare.

IX. MĂSURI FINANCIARE ÎN SPRIJINUL FAMILIEI

 1. Reducerea impozitelor pe venit si pe proprietăţi ale cuplurilor căsătorite, pentru prima proprietate.
 2. Dublarea actualelor deduceri personale din impozitul pe venit pentru persoanele aflate în întreţinere. Continuarea programului cu reduceri progresive ale impozitelor pe venit pentru persoanele cu copii minori în întreţinere.
 3. Încurajarea microeconomiei si a iniţiativelor economice familiale (întreprinderi de tip familial) prin diminuarea sau anularea totală a impozitării acestora.
 4. Includerea în sumele deductibile din impozitul pe venit a cheltuielilor pentru servicii si bunuri de consum de bază destinate creşterii si educării copiilor preşcolari.
 5. Cresterea la 5% a sumei redirecţionabile din impozitul pe venit plătit de persoanele fizice către persoanele juridice non-profit care oferă activităţi sportive, educative, culturale etc. pentru copii.
 6. Actualizarea, anual, a oricărui sprijin financiar în raport cu salariul minim pe economie.
 7. Urmărirea apropierii graduale a beneficiilor acordate familiilor din România (în prezent 1,32% din PIB) cu media europeană a beneficiilor acordate familiilor (în prezent 2,2% din PIB).

X. MĂSURI PENTRU SĂNĂTATEA FAMILIEI

 1. Completarea, de urgenţă, a reţelei medicilor de familie, în aşa fel încât să ofere acces real întregii populaţii la serviciile medicale.
 2. Implementarea în reţeaua medicilor de familie a programului „telemedicina”, care să ofere diagnostic şi tratament specializat pacienţilor aflaţi la mari distanţe de spitale.
 3. Asigurarea în practică şi în timp real necesar a tuturor investigaţiilor (inclusiv imagistice) şi tratamentelor privitoare la prevenirea, diagnosticarea la timp şi prevenirea cancerelor mamare şi uterine şi a obezităţii infantile.

Autori: Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” și Asociația PRO VITA – filiala București
Sursa: coalitiapentrufamilie.ro

(Visited 10 times, 1 visits today)