Adevărul nu este relativ, adevărul este Hristos

Spun unii că adevărul ar fi relativ, în sensul că poate fi odata într-un fel, odată în alt fel, şi că nu există nimic clar, nimic statornic, nimic bătut în cuie, ci totul e aşa în vânt.

Dar să vedem ce-nseamnă cuvântul „relativ” în Dicţionarul Explicativ al limbii române:

RELATÍV, -Ă, relativi, -e, adj:

1. Care se referă, se raportează la ceva sau la cineva, care are legătură cu ceva sau cu cineva.

2. Care are o valoare dependentă de anumite condiţii, de un sistem de referinţă

3. Care depinde de un termen în absenţa căruia ar fi fără sens.

4. Care nu există decât în relaţie cu altceva.

Astfel adjectivul „relativ” asociat „adevărului” nu arată că adevărul este nedefinit, sau că este aşa după cum vrea fiecare, ci arată că adevărul se raportează la cineva sau la ceva, că neaparat trebuie să aibe legătură cu ceva sau Cineva. „Adevărul relativ” susţinut de unii arată că nu poate exista prin sine ci trebuie să depindă de un sistem de referinţă, că singur ar fi fără sens.

De foarte multe ori ne întrebăm “Care este adevarul? Unde este adevărul?…”

Numitorul comun al tuturor: Toata lumea vrea să ştie adevarul. Nimeni nu vrea să ştie lucruri ireale despre ei, despre cei din jurul lor, despre mediul în care traiesc, despre orice. Toţi vrem să ştim cum stau lucrurile cu adevarat, nu-i asa? Toţi ştim că în spatele fiecărei acţiuni a oamenilor stă o motivaţie, stă o dorinţă. Toţi ştim că nimeni nu face lucrurile la întâmplare, ci fiecare urmăreşte ceva, dar cine-i poate şti gândul şi inima.

Cei care spun că „adevărul este relativ” intuiesc că nimic nu e există prin sine, nimic nu e autosuficient (totul e creat, totul e mărginit, totul apare şi dispare, se naşte şi moare, se crează şi se strică, rugineşte, putrezeşte, se perimă, trece…).

Nici legile fizicii nu sunt 100% valabile în orice loc şi-n orice timp, şi-n orice condiţii, ci depind mereu de spaţiu şi timp şi mai ales de oameni. Nimic nu e adevărat 100% ci mereu sunt şi excepţii. Nimic nu e neschimbat, nimic nu poate există independent şi fără să se raporteze la ceva sau la cineva.

Dacă totul e creat şi totul e limitat, şi nimic nu e 100% adevărat, atunci ce e adevărat până la urmă ? sau cine e adevărat ?

Doar Cel care a creat totul, Cel care există prin Sine, care nu depinde de nimeni şi nimic, Acela e adevărat.

Iată cum se recomandă chiar El, Iisus Hristos Dumnezeu:

„Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”

Adevărul nu e relativ ci adevărul e personal, adevărul e Dumnezeu. Toate au fost create de El, toate există prin puterea Lui, toate sunt susţinute de El, toate se raportează la El. Cine sau ce poate spune că există independent de toţi şi toate ?

Toate legile lumii, toate constituţiile, toate regulile şi toate orânduirile lumeşti au sens doar pentru că El ajută ca ele să fie respectate, adică El ajuta ca oamenii respectându-le să se-nţeleagă bine toţi oamenii unii cu alţii, de fapt ajută ca toţi să se iubească unii pe alţii. El se revelează tuturor, El descoperă oamenilor ştiinţa, înţelepciunea, blândeţea, iubirea….

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

(Balan Claudiu)

(Visited 5 times, 1 visits today)