Alina Stănescu: „Cred în Tine pentru că Tu îmi cunoşti străfundurile fiinţei”

Doamne, ajută!

Am vrut mai demult să vă trimit mărturia mea despre credinţa în Dumnezeu. Sper să o acceptaţi sub formă de versuri, deoarece acesta e modul în care sufletul meu grăieşte cel mai bine despre Dumnezeu.

Cred în Tine, Doamne şi îţi mulţumesc
Pentru dragostea Ta nemărginită,
Ce o simt în sufletu-mi clipa de clipă,
Chiar şi atunci când uit a mă bucura,
Ea este prezentă în întreaga fiinţă mea.

Cred în Tine pentru că Tu îmi cunoşti străfundurile fiinţei,
Mă întăreşti în fata neputinţei,
Tu eşti ajutorul meu în orice clipă
Şi în Tine am nădejde să biruiesc orice ispită.

Cred în Tine, pentru că ai creat cerul şi pământul
Şi tot ce ne înconjoară, folosind numai cuvântul.
Cred în Tine, pentru că mi-ai dat viaţa
Şi îmi dai pururea dreapta povaţă.

Cred în Tine, pentru că Tu eşti iubire
Eşti întărirea noastră în drumul spre mântuire,
Cred în Tine, pentru că ai trimis pe al Tău Fiu,
Pentru că tot omul ce crede să fie pururea viu.

Cred în Tine pentru că nu ştiu altfel să trăiesc,
Cred în Tine, Doamne şi îţi mulţumesc
Pentru binefacerile ştiute sau ascunse,
Pentru Sfintele Taine cele nepătrunse.

Alina Stănescu

(Visited 2 times, 1 visits today)