Anunț public – construire centru multifuncțional

img1

ASOCIAȚIA ORTODOXIA TINERILOR titular al proiectului ,,CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în Jud. Galați, Com. Vânători, Satul Odaia Manolache, T.6, P.3, 4, LOT 1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://www.apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236 471 009, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați”.

(Visited 16 times, 1 visits today)