Apa „chip” al Duhului Sfânt

„Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” 

fresh-waterHristos Domnul îi spune lui Nicodim că dacă nu se va naşte cineva din apă şi din Duh nu va intra în împărăţia cerurilor.  Sfântul Chiril al Alexandriei spune că „Prin Duhul se sfinţeşte duhul omului, iar prin apă, sfinţită şi ea, trupul”.   Pr Stăniloaie spune că sufletul nu e despărţit de trup şi trupul nu e despărţit de suflet. Nici materia în general nu rămâne total  despărţită de puterea dumnezeiască. Prin apa sfinţită se sfinţeşte omul întreg: suflet şi trup.

Duhul Sfânt nu lucrează fără mijlocirea unei materii, a unui gest, a unui cuvât sonor. Deşi toată materia e plină de energiile necreate ale lui Dumnezeu, totuşi Domnul alege pentru botez, pentru naşterea cea de-a  doua – apa. Apa pentru că este unică în toată lumea. Este singura care curăţeşte, care dă viaţă, fără de care nu se poate, care este       permanent prezentă în lume, în om, în toate procesele vieţii.     

De aceea Dumnezeu se împărtăşeşte oamenilor prin apă, căci cu cât mai mult decât apa, curăţeşte Duhul lui Dumnezeu? Energiile necreate ale lui Dumnezeu sunt prezente peste tot, dau viaţă pretutindeni, însufleţesc totul, curăţesc totul.  Naşterea omului se face din apă şi din Duh.  De aici provine covârşitoarea importanţă a apei în tot cosmosul. Apa arata văzut lucrarea Duhului lui Dumnezeu în lume.   

Dacă vrem să vedem cum lucrează Duhul lui Dumnezeu în chip nevăzut în lume, putem să ne uităm cum lucrează apa în toată lumea, şi apoi vom înţelege mai bine.  Apa lucrează şi modifică şi văzut şi nevăzut, aşa cum şi Duhul lui Dumnezeu lucrează şi-n chip vizibil şi-n chip nevăzut.

Sfântul Chiril al Alexandriei spune: „putem aduce şi alte mărturii din dumnezeiasca Scriptură, prin care se poate arăta foarte uşor că prin numele apei se exprimă de multe ori Duhul Dumnezeiesc”.

(Visited 1 times, 1 visits today)