Biblia este cea mai citită carte a tuturor timpurilor [infografic]

Biblia - cea mai citita carte din lume

Biblia – cartea tuturor cărților, Înțelepciunea cea mai presus de ceruri

Biblia este de departe cea mai cunoscută, cea mai citită, cea mai tradusă, cea mai publicată și cea mai căutată carte din lume. A avut o influenţă profundă asupra culturii occidentale şi asupra altor culturi de pe glob. Biblia fiind Cuvântul lui Dumnezeu a modelat gândirea oamenilor, a născut în timp un nou mod de a ne raporta unii la alţii şi la Dumnezeu şi de a trăi împreună.

Simplu spus: Biblia este cea mai influentă scriere a tuturor timpurilor din istoria umanităţii.

Ştiai că: Sf. Ioan Gură de Aur este primul care foloseşte cuvântul „ta biblia” din limba greacă, în omiliile sale la Evanghelia după Matei, pentru a denumi împreună cărţile din Vechiul şi Noul Testament.

Biblia Ortodoxă cuprinde 80 de cărţi scrise de-a lungul a 1500 de ani de 40 de autori care în marea lor majoritate nu s-au întâlnit unii cu alţii. Cărţile au fost scrise în 3 limbi diferite (ebraică, aramaica şi greacă veche) pe 3 continente diferite (Asia, Europa şi Africa) şi fiecare autor a fost insuflat de Duhul Sfânt.

Textele biblice au fost produse într-o perioadă în care condițiile de viață ale scriitorilor – politice, culturale, economice și ecologice – au variat enorm. Sunt texte care reflectă o existență nomadă (când evreii trăiau ca păstori), texte de la oameni cu o monarhie și un cult la Templu consacrat (când evreii aveau regi și templul, preoție, rânduieli), texte din exil, texte născute din asuprirea înverșunată a conducătorilor străini, texte curtenești, texte ale predicatorilor carismatici rătăcitori, texte ale celor care au aer de scriitori elenistici sofisticaţi.

Scrierea, formarea şi păstrarea scrierilor Bibliei până astăzi este cu adevărat o minune dumnezeiască şi o lucrare specială a Domnului în lume.

Biblia a fost tradusă până astăzi în 1200 de limbi ale lumii.

Dacă i-am cere Domnului să ne ofere pe scurt un ghid de călătorie pentru viaţa noastră sau un caiet de drum, atunci Biblia este chiar asta. Dacă i-am cere Domnului să rezume pe scurt toată gândirea şi lucrarea Sa în lume, atunci Biblia este chiar asta.

Dacă ar fi să sintetizăm viaţa umanităţii în timpul istoriei şi viaţa fiecărui om în parte atunci asta e Biblia.

Dacă ar fi să căutăm o carte despre viitorul umanității și al creației și despre veșnicie, aici găsim tot ce-i mai bun pentru a afla Adevărul.

Biblia este răspunsul sintetizat, profund şi plin de înţelepciune a lui Dumnezeu către viaţa popoarelor şi a fiecărei persoane în parte.

Biblia este istoria coborârii lui Dumnezeu din cer pe pământ şi a dorinţei Lui de a trăi în mijlocul oamenilor… la început… Apoi treptat de a locui în noi, în fiinţa noastră… şi apoi de a ne sui la ceruri şi a ne primi în Împărăţia lui veşnică.

Biblia este istoria salvării oamenilor de consecinţele propriilor lor greşeli, şi apoi dăruirea de către Dumnezeu a vieţii Lui sfinte şi nemuritoare.

Biblia e plină de sute de personaje, şi de vieţile lor pline de învăţături. Biblia conține legi, dialoguri, proverbe, parabole, biografii, minuni, războaie, cântece, poezii, rugăciuni, scrisori, istorie și profeții, dar dacă ar fi să simplificăm lucrurile şi să vedem tabloul larg al Scripturii, toţi şi toate vorbesc direct sau indirect de un singur personaj: Iisus Hristos, Dumnezeu şi Omul.

Iisus Hristos este în mod neaşteptat şi surprinzător chiar Dumnezeu coborât din cer şi întrupat în om din Fecioara Maria.

Şi mai simplu spus dar totuşi atât de adânc teologic şi cuprinzător ecuaţia sta cam aşa:

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu este chiar Fiul lui Dumnezeu care făcându-se om a primit numele de Iisus Hristos, fiind astfel și Dumnezeu și Om.

De unde rezultă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu către oameni, sau raţiunea şi gândirea lui Dumnezeu care se face trup în paginile Scripturii.

Sfântul Ioan Gură de Aur despre folosul citirii Bibliei

„Luaţi în mâini dumnezeieştile cărţi şi primiţi cu râvnă folosul cuprins în ele. Mare este câştigul ce ni-l dau ele! Mai întâi, prin citirea Scripturilor, ni se îmbogăţeşte limba; apoi sufletul se întraripează şi se înalţă; se luminează cu lumina Soarelui dreptăţii; scapă totodată de vătămarea gândurilor rele şi se bucură de tihnă şi linişte multă.

Ceea ce este hrana trupească pentru menţinerea tăriei noastre trupeşti, aceea este pentru suflet citirea Dumnezeieştilor Scripturi. Este hrană duhovnicească; întăreşte cugetul, face puternic sufletul, îl face mai tare şi mai înţelept şi nu-l lasă să alunece spre patimi ruşinoase; îi dă aripi uşoare şi, ca să spun aşa, îl mută în cer.

Să nu dispreţuiţi, vă rog, un câştig atât de mare! Când suntem acasă, să ne sârguim să citim cu luare aminte Dumnezeieştile Scripturi; iar când suntem aici, în Biserică, să nu ne cheltuim timpul stând la taifas şi vorbind deşertăciuni, ci să ne îndreptăm gândurile noastre pentru cele ce am venit, să fim cu luare aminte la cele ce se citesc, ca să plecăm acasă cu mai mare câştig.

Autor: Claudiu Balan

(Visited 62 times, 1 visits today)