Calcă pe urmele pașilor lui Hristos

Nu ne găsim în cea mai grozavă perioadă, de 22 de ani am fost învăţaţi că toate lucrurile se dobândesc instant, ne-am pierdut răbdarea, din păcate acest lucru se întâmplă şi în Biserică, am uitat că pocăinţa începe aici şi se termină în ceruri, am uitat că un om nu devine sfânt peste noapte, am uitat că lucrurile bune se dobândesc cu răbdare şi păşind pe urme bune.

Într-o seară târziu un copil stătea la masă în cârciumă lângă tatăl său care nu mai contenea cu băutura, la un moment dat s-au pornit amândoi spre casă, ningea, zăpada se aşternuse, tatăl înainta clătinându-se, la un moment dat îşi întoarse privirea şi îşi văzu fiul făcând nişte paşi ciudaţi, se opri şi îl întreabă: „Ce faci? ” Şi fiul cu capul în pământ îi spune: „Calc pe urmele tale!”.

Iubiţii mei, paşii pe care calcam ne vor fi ori spre zidire ori spre pierzare, Iisus ne-a dat poruncă să trăim asemenea Lui. Creştinismul nu înseamnă nimic mai puţin decât să trăim la fel ca Hristos. Iisus n-a rezemat uşile cârciumelor, nu a golit paharele, nu şi-a pierdut nopţile în cluburi nu a minţit, nu a lovit, nu a urât, nu a vorbit lucruri necuviincioase, nu a făcut nicio faptă de ruşine, nu a făcut nicio fărădelege. Să nu face nici tu! La asta eşti chemat, la a umbla după voia Lui.

Chiar dacă nu înţelegi voia Lui întotdeauna, chiar dacă nu-ţi place voia Lui, chiar dacă ţi-e greu în voia Lui, aseamănă-te Lui Hristos, Care în grădina Ghetsimani singur şi părăsit i-a spus Tatălui: „…facă-se voia Ta”.

Voia Lui pentru noi este să fim sfinţi şi curaţi, Voia Lui înseamnă să trăim curaţi şi să putem zice că paşii pe care calcam sunt paşii Domnului şi că umblăm pe cărarea curăţiei şi a desăvârşirii.

Creştinismul înseamnă moartea firii omeneşti ca să se oglindească în noi viaţa în Hristos pentru că nu există înviere fără moarte.

Hristos a început în voi o lucrare, păşind pe urmele Lui, călătoriţi spre cer, nu vă îndoiţi, dacă El a început lucrarea, El o va şi desăvârşi.

Umblaţi aşadar pe paşii Domnului Iisus în curăţia vieţii voastre, în a face voia Tatălui, în slujirea altora şi în dorinţa de a ajunge în cer Amin

(Dani Ciorca)

(Visited 75 times, 1 visits today)