Care este adevărata față a organizației ASUR

În urma campaniei „Stop îndoctrinării religioase în școli”, lansată de Asociația Secular Umanistă din România (ASUR) împotriva Bisericii, considerăm că este împerios necesar să cunoaștem câteva lucruri esențiale despre această organizație pentru a ști cu cine avem de a face.

Ce este ASUR? Cu ce se ocupă? Cine stă în spatele acestei organizaţii de ateizare a poporului român? Iată câteva întrebări esenţiale pe care le vom pune în lumina adevărului istoric.

Intrând pe site-ul ASUR, aflăm că „Asociaţia Secular-Umanistă din România promovează principiile etice umaniste, gândirea critică, cunoaşterea ştiinţifică şi separarea statului de biserică.”

Până aici, la o primă vedere lucrurile par în regulă, întrucât orice om neviciat moral îşi doreşte promovarea principiilor etice, a gândirii critice şi cunoaşterea ştiinţifică, toate puse în lumina adevărului şi nealterate de vreo ideologie. Totuși ceva atrage un semnal de alarmă: cum este posibilă promovarea principiilor etice dacă statul este văduvit chiar de organismul divino-uman al promovării și apărării valorilor morale, adică Biserica?

Dat fiind faptul că site-ul ASUR nu furnizează prea multe materiale documentare despre ce înseamnă umanismul pe care îl promovează atât teoretic cât mai ales practic, este necesar să procedăm la o cercetare mai atentă a misiunii pe care o intreprinde direct sau indirect.

Aşa se face că la o cercetare mai atentă a spatiului virtual, descoperim că site-ul ASUR este frate geamăn cu blogul SecularUmanisti.blogspot.com, blog care face legătura cu o pleiadă de alte bloguri ce împărtășesc aceleași principii „etice umaniste”: Zergu şi credinţa, DumneZero, Profu’ de religie, etc. Aceste bloguri împărtăşesc mai departe aceeaşi  ideologie ateistă cu alte şi alte bloguri precum Dracool, Religionisbullshit, Sclavii lui Dumnezeu, BombaCuNeuroni, etc., făcând defapt misiunea socială a ASUR.

Așadar, vedem că în spatele acestei organizaţii umaniste se află o întreagă reţea de promovare a imoralităţii, a gândirii totalitare şi a pseudo-ştiinţei iar ASUR este reprezentatul de faţadă „blând” şi „diplomat” al acestui curent de luptă împotriva valorilor creştine fundamentale: iubirea de Dumnezeu şi de oameni.

Toate această reţea de bloguri care stă în spatele ASUR urmăreşte în fapt:

– eradicarea credinţei în Dumnezeu şi a valorilor morale;

– blamarea instituţiei Bisericii şi a tuturor membrilor ei, fie simpli credincioşi, fie clerici;

– instigarea la ură faţă de oameni cu alte convingeri;

– promovarea imoralităţii;

De remarcat atitudinea pătimaşă şi limbajul obscen, pervers pe care multe din aceste bloguri, de susţinere a ASUR, le utilizează în mod curent în tratarea problemelor credinţă-necredinţă și creaţie-evoluţie. Lucrul acesta spune multe, deoarece în limbajul acestor bloguri se vede adevărata faţă a „umanismului” de la ASUR: ura faţă de Dumnezeu şi faţă de creştini. Dar această ură faţă de Dumnezeu şi faţă de creştini a mai fost experimentată în istoria recentă a României, iar efectele le cunoaştem prea bine: îngenuncherea neamului românesc sub gulagul comunismului.

Deși suntem asigurați prin cuvinte frumoase că viziunea organizaţiei ASUR este „idealul unei societăţi democratice, seculare, fundamentată pe libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie a cetăţenilor, o societate în care spiritul critic şi libertatea de exprimare stau la baza luării deciziilor.” totuși nu putem face abstractie asupra gradul de identitate între ideologia comunismului ateu și ideologia promovată în fapt de ASUR:

– viziunea strict materialistă asupra lumii;

– știința ca mijloc absolut de cunoaștere (idolatrizarea științei);

– moralitate bazată pe știință (nu știința bazată pe moralitate);

– teoria evolutiei ca teorie știintifică;

Care este adevărata esenţă a „umanismului” şi a „libertății de exprimare” tipice ideologiei marxist-leniniste, adoptată pe ascuns de ASUR, recapitulăm în continuare din istoria prigoanei ateist-comuniste:

„După ce toate zgomotele de la capătul coridorului au încetat (au durat câteva zile) , au început să umble prin celule ofiţerii politici.

Încercau cu vorbe bune să-i lămurească pe deţinuţii politici asupra „umanismului” regimului comunist.

Le vorbeau deţinuţilor topiţi de foame şi de suferință cam astfel:

„-Partidul şi guvernul, în grija lor faţă de om, s-a gândit să vă facă o favoare. Să aveţi şi voi aer liber, să vă bucuraţi de soare, de mai multă libertate, să aveţi o mâncare mai bună. Pentru aceasta vă propune să vă scoată la muncă.

Vorbeau aceste năluci satanice deţinuţilor ca şi cum nu ei ar fi fost aceia care le-au răpit libertatea şi i-au smuls din sânul familiilor.”

Mai departe, domnii aflaţi în spatele ASUR declară că „ne dorim o societate lipsită de discriminare, întemeiată pe principiile umaniste, o societate care să permită împlinirea neîngrădită a potenţialului membrilor săi.”

Dar, câtă lipsă de discriminare poate avea o societate bazată pe principiile umaniste ale materialismului istoric, ne povesteşte memorialistul Ioan Ianolide:

– Sunt aici oameni de mare valoare care pot fi de folos ţării, spunea el, dar care mor pentru că nu au streptomicină şi nici veşti de la familiile lor. Puteţi să-i salvaţi!

Ei însă nu doreau să-i salveze. În concepţia lor omul nu conta, căci orice om poate fi înlocuit cu un altul, conta numai sistemul. Ori ideile acestor oameni minau tocmai sistemul şi deci sentinţele erau definitive.

O singură dată a mai avut o discuţie pe această temă cu un inspector. Acesta venise de la Bucureşti. S-a oprit la patul lui Valeriu Gafencu şi l-a întrebat:

– Cum te cheamă, deţinut?

– Să trăiţi domnule inspector, sunt deţinutul Valeriu Gafencu, a răspuns el cu formulă obligatorie.

– Aha! a exclamat politrucul privindu-l cenuşiu.

– Domnule inspector, vă rugăm să ne acordaţi drepturile pe care le-au avut şi deţinuţii comunişti aici.

– Noi nu vom repeta greşelile trecutului, a răspuns sec inspectorul. Umanismul nostru nu se aplică reacţionarilor.

– Domnule, a continuat Valeriu, aici suntem oameni bolnavi, neputincioşi, zilnic moare câte unul dintre noi, şi pe lângă toate astea suntem supuşi ameninţării cu teroarea şi tortură.

– Cum îndrăzneşti să vorbeşti astfel cu mine? Nu pricepi că nu vrem să facem din voi eroi? Vom face din voi delatori, iar din nevestele şi surorile voastre prostituate!” (Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos)

Deşi filele recente ale istoriei naţionale arată că ideologia ateismului pus în practică duce doar la orori inimaginabile, totuşi domnii de la ASUR ne asigură că:

„Misiunea noastră principală este ca în termenii cei mai simpli să facem fiinţele umane conştiente de ceea ce poate să însemne Umanismul şi ceea ce le pretinde acestora să fie. Folosind gândirea liberă, puterea ştiinţei şi imaginaţia creativă pentru încurajarea păcii şi în serviciul compasiunii, avem încredere că dispunem de mijloacele necesare să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm cu toţii.

Facem apel către toţi cei care împărtăşesc această convingere să se asocieze cu noi în această strădanie.”

Însă adevărata misiune a tuturor celor care stau sub umbrela ASUR, nu este decât continuarea reeducării de Piteşti, în spiritul ateismului cel mai pur. Adevărata faţă a ideologiei umaniste ASUR, este aceeaşi cu cea a comuniştilor torţionari din închisorile comuniste. Tot mărturisitorul Ioan Ianolide ne explică de ce stau lucrurile aşa și cât de mare este pericolul ideologiei ateiste:

„Este o jumătate de secol de când revoluţia comunistă a infectat lumea întreagă. Internaţionala comunistă este forţa politică cea mai puternică azi în lume şi fără rival. Lumea pare hipnotizată. Alte multe forţe stângiste socialiste, umaniste, pacifiste şi democrate fac jocul comunismului. Sunt exploatate racilele societăţii capitaliste şi criza religioasă a lumii civilizate pentru a „restructura” ateu lumea întreagă. Reeducarea, cu mici variante, a fost aplicată în China roşie, în Vietnam, în Coreea, în Cuba, etc. Coordonatele reeducării – alienarea şi mutilarea sufletească şi morală a oamenilor – se pot depista cu uşurinţă de un ochi format în lagărul comunist.

Făcând un tur de orizont în lumea de azi, ne îngrozim de realităţi şi de perspective. Nu degeaba la Piteşti ni se spunea că „aceasta este mica revoluţie, care va fi urmată de marea revolutie”. Altfel spus, acolo a fost „revolutia condensata”, care va fi urmată de „revolutia difuzata”. Consecinţele sunt imprevizibile. Dacă de la oameni avem puţine speranţe, ştim că la cârma omenirii încă n-a obosit Dumnezeu. Şi totuşi Dumnezeu lucrează prin oameni, deci credem că vor apărea oameni care să-i salveze pe oameni şi omenia.”

În urma confruntării dintre teoria ideologiei ateiste cu practica aceleiași ideologii asupra neamului românesc, sperăm ca oamenii să conştientizeze ceea ce înseamnă ateismul pus în acțiune până nu este prea târziu. Cine nu învaţă din greşelile istoriei este condamnat să le repete.

Să ne trezim până nu este prea târziu.

Un om care a căzut victimă a ideologiei ateiste ne-a lăsat o mărturie neprețuită ca avertisment pentru generația de astăzi si pentru toate generațiile viitoare:

„Vă rog să mă iertaţi! Am greşit! Nu am crezut că se poate ajunge aici [tortura neîntreruptă n.n.]. Nu este permis să cochetezi cu Satana. Mor ca un nemernic. Nimeni, niciodată, să nu accepte nici cel mai mic compromis cu Satana. Eu sunt victima greşelilor mele. Avertizez oamenii să nu facă ce am făcut eu!” (Alexandru Bogdanovici, inițiatorul reeducării umaniste de la Suceava și Pitești)

(Visited 15 times, 1 visits today)