Skip to content

Românii i-au închinat lui Dumnezeu biserici din cele mai vechi timpuri

Doamne ajută! Dragilor, mai jos v-am pregătit o serie 10 de infografice cu marii domnitori ai neamului nostru românesc, care au avut mare grijă și de Biserica lui Hristos, fiind mari ctitori de biserici și mănăstiri dar și organizatori ai vieții ecleziastice. La ce folos zidirea unei biserici? Biserica e casa lui Dumnezeu, unde familia lui cea mare se adună. Aici oamenii primesc lumina, învață să-și cinstească Creatorul, să-și iubească aproapele, să-l ierte, învață să fie cinstiți, curajoși, demni și să trăiască o viață fără compromisuri. Bisericile sunt spitale unde oamenii se îndumnezeiesc. Fără Biserică și fără creștinism, societatea ar fi fost străpunsă de barbarie și păgânism.

„Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm sfinţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei luminată de Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri.” (Sfântul Ioan de Kronstadt)