Ce-i frumos şi lui Dumnezeu îi place…

…dar nu tot ce place oamenilor place şi lui Dumnezeu. Şi ca să nu ne mai scuzăm plăcerile pătimașe invocându-l pe Dumnezeu la netrebniciile noastre, iată ce este plăcut înaintea Domnului:

„În vistieriile înțelepciunii sunt pildele științei; celui păcătos îi este urâtă temerea de Dumnezeu. Poftești înțelepciune? ține poruncile și Domnul iți va da-o ție.  Că înțelepciunea și învățătura stau în temerea de Domnul, și plăcute sunt Lui credința și blândețea.” (Isus Sirah, 1:24- 26)

Plăcut este Domnului când te depărtezi de răutate și jertfă cu curățenie este când te despărți de strâmbătate.” (Ecclesiasticul 35:4)

„Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni.” (Romani 14:17)

„Nu cugeta și nu face nimic, fără un scop plăcut lui Dumnezeu. Căci cel ce călătorește fără scop, va osteni în zadar.” (Marcu Ascetul)

„Cel ce poate îmblânzi pe cei neînvățați, ca să iubească învățătura și îndreptarea, făcător de om trebuie să se numească. Asemenea și aceia care îndreaptă pe cei desfrânați către petrecerea virtuoasă și placută lui Dumnezeu, ca unii ce schimbă alcătuirea oamenilor. Căci blândețea și înfrânarea este fericire și nădejde bună pentru sufletul oamenilor. ” (Antonie cel Mare)

„Nestatornicii și nepricepuții să nu ispitească pe cei înțelepți. Iar cel ințelept este bărbătul ce place lui Dumnezeu, care vorbește puține și pe cele de trebuință și plăcute lui Dumnezeu.” (Antonie cel Mare)

„Cel ce urmăreste viețuirea virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu grijește de virtuțile sufletului, căci acestea sunt bogăția și hrana sa veșnică. De cele vremelnice se împărtășește numai pe cât se poate, după cum dă și voiește Dumnezeu, folosindu-se cu mulțumire și bucurie de ele oricât de smerite ar fi. Mâncarea scumpă hrănește numai trupul; cunoștința lui Dumnezeu însă, înfrânarea, bunătatea, facerea de bine, buna cinstire și blândețea, acestea îndumnezeiesc sufletul.” (Antonie cel Mare)

„Nu trebuie sa urâm pe cei ce au uitat de viețuirea cea buna și placută lui Dumnezeu și care nu recunosc dogmele drepte și iubite de Dumnezeu. Ci mai vârtos să ne fie milă de ei, ca fiind slabi în puterea de a deosebi lucrurile și orbi cu inima și cu înțelegerea. Căci primind răul ca bine, se pierd din pricina neștiinței, și nu cunosc pe Dumnezeu, sărmanii și nechibzuiții de ei.” (Antonie cel Mare)

„Dacă ochiul sufletului nostru, adică mintea va fi curată şi fără răutate, atunci şi aşezările şi lucrările trupului şi ale sufletului nostru vor fi luminate şi bine plăcute lui Dumnezeu. De aceea sfinţii au avut mare grijă să fie treji şi veghetori cu mintea în toată vremea, păzind-o curată de păcate şi de răutate.” (Pr. Ilie Cleopa)

(Visited 47 times, 1 visits today)