Ce spune Iisus Hristos despre Sine însuşi

pantokrator_elia-512-x-384În Vechiul Testament când Moise îl întreabă pe Dumnezeu cum Îl cheamă, Domnul spune despre Sine: „Eu sunt Cel ce sunt” neavând la cine să se raporteze, fiind creatorul a toate.  Evreii au reţinut acestă afirmaţie (Eu sunt – YHWH pronunţat Iahve în ebraică) ca numele cel sfânt al lui Dumnezeu pe care nimeni nu are voie să-l pronunţe.

În momentul în care Iisus Hristos a spus despre sine Însuşi: „Eu sunt mai înainte de a fi fost a Avraam” pentru evrei era un indiciu direct, incontestabil şi explicit de trimitere la numele sfânt al lui Dumnezeu (Iahve) era un indiciu de egalitate perfectă cu Dumnezeu, dovadă fiind reacţia lor: „au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit şi a ieşit din templu şi, trecând prin mijlocul lor, S-a dus”. 

In 4:26 Iisus i-a zis: Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.

Sfântul Ioan accentuează explicit folosirea acestui nume pentru a-l descoperi pe Hristos ca Dumnezeu. Astfel vedem că doar în această evanghelie afirmaţia „Eu sunt” apare de 21 de ori. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos despre Sine: 

 •  

 • In 6:35 Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată.

 • In 6:41 Deci iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă zisese: Eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer.
 • In 6:48 Eu sunt pâinea vieţii.
 • In 6:51 Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.
 • In 8:12 Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.
 • In 8:23 Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta.
 • In 8:24 V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.
 • In 8:28 Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.
 • In 8:58 Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.
 • In 9:5 Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumină lumii.
 • In 10:11 Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.
 • In 10:30 Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.
 • In 10:36 Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am spus: Fiul lui Dumnezeu sunt?
 • In 10:38 Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.
 • In 11:25 Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.
 • In 13:19 De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeţi, când se va îndeplini, că Eu sunt.
 • In 14:6 Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.
 • In 15:1 Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.
 • In 18:5 Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. El le-a zis: Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei.
 • In 18:8 Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să se ducă;

Aceste cuvinte în care Domnul Iisus se revelează pe Sine ca fiind veşnic sunt în legătură directă cu versetele 1 şi 2 din începutul evangheliei după Ioan şi de fapt se completează reciproc, contribuind la mesajul general al Evangheliei după Ioan: „Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui„.

(Balan Claudiu)

(Visited 30 times, 1 visits today)