Skip to content

1 Comment

 1. Laura-optimista
  iulie 12, 2010 @ 1:27 pm

  Iisus Hristos, Domnul nostru
  Mai există numeroase versete în Sfânta Scriptură, din care reiese faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, egal şi consubstanţial cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Aceste versete se găsesc în alte scrieri ale Noului Testament. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel scrie creştinilor din Filipi că Hristos este egal cu Dumnezeu-Tatăl, dar S-a întrupat pentru mântuirea noastră. Sfântul Ioan Evanghelistul, mărturisindu-L pe Hristos, îi combate pe eretici: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristos? Acesta este antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Cine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl. Cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.”(1Ioan2,22-23). ACelaşi Apostol scrie, în alt context: „Cine este cel ce biruieşte lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?”(1Ioan5,5). „Apostolul neamurilor”, în numeroase rânduri, arată dumnezeirea lui Hristos(Romani9,5;Romani10,9 ş.a.).
  cred că una dintre cele mai înduioşătoare mărturii despre Hristos este cea a Sfântului Marcu Ascetul: „Credinţa adevărată este un turn întărit, iar Hristos Se face toate celui ce crede”(Filocalia).
  Domnul Hristos, „Calea, Adevărul şi Viaţa”(Ioan14,6), să fie cu noi şi să ne dăruiască nouă capacitatea de a-L iubi din toată fiinţa noastră, precum El Însuşi ne-a poruncit!

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *