Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică!

Ieri am fost iar la cursul de Noul Testament al Părintelui Constantin Coman şi a fost o adevărată încântare să stăm toţi să discutăm. Dacă în facultatea asta m-aş fi dus doar la cursurile lui tot aş fi fost extraordinar de câştigat. Are un mare dar de la Dumnezeu, prezintă lucrurile mereu altfel, nicodată ca-n manual, ci întotdeauna atrăgător.

Ieri am discutat o problema foarte interesantă: viaţa veşnică aşa cum o găsim prezentată în Evanghelia după Ioan.

Mai întâi de toate pentru a ne stârni interesul pentru această temă părintele ne-a spus că manualele de dogmatică de până acum prezinta viaţa veşnică pe lângă discursul evanghelic, pe lângă ceea ce spune Domnul Hristos despre viaţa veşnică. În primul rând ne spune că-n toate manualele de dogmatică se-ncepe mai întâi cu Revelaţia naturală, apoi atributele dumnezeieşti, lumea creată, şi aşa mai departe, iar la sfârşit, ultimul capitol al dogmaticii ortodoxe este viaţa veşnică.

Acesta este primul indiciu de cum este văzută viaţa veşnică la nivel conceptual: viaţa veşnică începe după moarte, la sfârşitul vieţii. Tocmai aici este marea greşeală sau omisiune a acestor manuale de dogmatică.

În Evanghelia după Ioan viaţa veşnică este prezentată de Domnul Hristos ca fiind accesibilă ACUM, în acest moment. Omul poate gusta şi trăi viaţa veşnică chiar de acum, împărtăşindu-se de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e infinit şi în afara timpului, iar noi ne hrănim cu trupul şi sângele lui atunci oare nu ne-mpărtăşim şi de veşnicia Lui, nu trăim şi noi împreună cu El viaţa în afara timpului?

Iată câteva pasaje din Evanghelie în care vedem cum Domnul Hristos vorbeşte mereu la prezent de dobândirea vieţii veşnice:

(Ioan 3:36) Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

(Ioan 5:24) Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.

(Ioan 5:39) Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.

(Ioan 6:47) Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică.

(Ioan 6:54) Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.

(Ioan 12:50) Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatăl, aşa vorbesc.

Putem trăi viaţa veşnică încă de acum, nu trebuie să aşteptăm moartea. Aceasta este marea taină a Ortodoxiei şi a lumii, că un om păcătos şi muritor se poate hrăni cu Trupul şi Sângele Domnului şi astfel  poate avea acces la o trăire cu totul specială, poate înţelege lumea şi tainele ei aşa cum n-a mai văzut-o şi înţeles-o nicodată, poate trăi viaţa veşnică împreună cu Dumnezeu şi cu ceilalţi oameni chiar acum.

(Balan Claudiu)

(Visited 34 times, 1 visits today)