Celor ce vor să devină preoţi

Sunt sigur că între cititorii noştri sunt şi băieţi care au acest gând dumnezeiesc, de a sluji lui Dumnezeu ca preoţi. Pentru ei publicăm câteva cuvintele ale Sfântului Ioan de Kronstadt despre cum ar trebui să fie slujirea preoţească:

„Oare preotului i-ar mai putea arde de desfătări trupeşti, de vreme ce i se cuvine a se desfăta neîncetat doar de Domnul şi dacă o va face, îi va mai răspunde Domnul cererilor sale? Oare la desfătări trupeşti i-ar putea sta gândul, ştiind că are atâţia fii sufleteşti, care vin la el cu atâtea neputinţe duhovniceşti sau trupeşti, cărora trebuie să le arate compasiune, să le dea sfaturi sincere şi sănătoase, când ar trebui să se ,dedice în fiecare zi faptelor de desăvârşire, să se roage cu lacrimi Stăpânului pentru fiii tăi duhovniceşti, să nu se îndepărteze de ei, să-i păzească de lupii cei răpitori şi pentru ca să le dea Domnul sporire în viaţă, în credinţă şi în judecată duhovnicească?

Oare i-ar mai putea arde preotului de desfătări trupeşti, ştiind că trebuie să săvârşească des slujbe în biserică şi să stea înaintea prestolului Domnului, ştiind că trebuie să slujească atât de des dumnezeiasca şi preaminunata Liturghie, să fie săvârşitorul şi părtaşul cereştilor, nemuritoarelor, dătătoarelor-de-viaţă Taine, când trebuie să oficieze de nenumărate ori atâtea alte Taine şi ierurgii? Inima care iubeşte desfătările trupeşti arată necredinţă Domnului: „Nu ii puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona“ (Matei 6, 24).

Robul lui Dumnezeu (preotul) în timpul săvârşirii slujbelor divine şi a Tainelor trebuie să aibă convingere neclintită că tot ceea ce va gândi şi va spune atunci se va îndeplini. Astfel îi va fi lesne Stăpânului nostru să dea răspuns bun cererilor noastre, să facă sau să prefacă ceva după cuvântul nostru. Această convingere trebuie să o aibă în chip firesc, precum ar respira, sau precum ar vedea sau ar auzi ceva.

Eu însumi m-am simţit aşa de nenumărate ori. Mi-am dat seama singur că în cuvintele ,,a zis şi s-a făcut, a poruncit şi s-a zidit“ (Psalmul 32, 9) totul este exact, nu există nici o contradicţie. Fie ca această convingere s-o simţi mereu în tine, să-ţi fie precum hrana, băutura, respiraţia.”

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Viaţa mea în Hristos)

(Visited 9 times, 1 visits today)