Centrul de Studii Interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschin”

Acum câteva luni la Galaţi, în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-a înfiinţat Centrul de Studii Interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschin” la iniţiativa părintelui arhim. Daniil Oltean.

Centrul este un spaţiu al dialogului interdisciplinar dintre teologia ortodoxă şi diferite domenii ale cunoaşterii şi gândirii umane.

Centrul îşi propune promovarea, la nivel teoretic, a dialogului Bisericii Ortodoxe cu alte domenii de studiu, iar la nivel instituţional şi uman, realizarea de relaţii şi legături cu instituţii şi persoane interesate de abordări interdisciplinare.

Principalele activităţi ale Centrului de Studii Interdisciplinare constau în:

– organizarea de mese rotunde, conferinţe şi simpozioane pe teme interdisciplinare;

– schimburi de experienţă între domeniul teologic şi celelalte domenii de studiu;

– organizarea şi funcţionarea unui centru de informare publică;

– realizarea unei biblioteci virtuale cu materiale interdisciplinare;

– editarea unui buletin anual.

 

Centrul de Studii Interdisciplinare Sf. Ioan Damaschin este organizat în următoarele secţiuni:

– Teologie şi ştiinţe ale naturii (fizică, astronomie, chimie, matematică, geografie, biologie, medicină ş.a.)

– Teologie şi ştiinţe socio-umane (antropologie, psihologie, sociologie, istorie ş.a.)

– Teologie şi filozofie

– Teologie şi arte

 

Pentru a susţine activitatea acestei organizaţii şi pentru a stimula dialogul şi interesul pentru această abordare intersiciplinară, teologie – ştiinţă, a fost creat şi un website dedicat centrului, care are adresa:

www.studiiinterdisciplinare.ro

Pe acest site puteţi găsi articole care tratează teme care au fost abordate în întâlnirile centrului. Iată câteva:

(Visited 7 times, 1 visits today)