Skip to content

4 Comentarii

 1. Ionut Daniel Gondac
  august 20, 2011 @ 9:20 pm

  Foare frumos!! Impresionant!

  Reply

 2. Laura Stifter
  august 23, 2011 @ 12:17 pm

  Da, foarte impresionant!
  Acesta este chipul credinciosului… mai exact, al sfântului, al celui care a atins un nivel înalt de trăire spirituală.
  Încă de la începutul vieţii duhovniceşti, păstrăm în inimi, cu bucurie şi încredere, acest ideal al desăvârşirii (Matei5, 48), ce însufleţeşte fiecare acţiune şi gând al vieţii noastre mult încercate de felurite ispite.
  Totuşi, în anumite momente, suntem ispitiţi a ne îndepărta de această viaţă întru Hristos, descrisă în cuvinte atât de convingătoare de către Sfântul Nectarie. În acele clipe, suntem tentaţi să ne amăgim pe noi înşine cu ideea că o astfel de viaţă ne este inaccesibilă; că ne putem mântui şi fără a părăsi cu totul patimile şi concepţiile noastre lumeşti; că putem crede în Dumnezeu, bucurându-ne şi de plăcerile lumii, încercând să trăim într-un permanent compromis moral între păzirea voii divine şi satisfacerea dorinţelor noastre – acestea sunt gândurile negative, care apar în sufletul celor începători în viaţa spirituală, trezindu-le îndoieli şi îngrijorări, determinându-i să gândească – în momente de descurajare – că poate credinţa lor este superficială, neîntărită, chiar îndoielnică.
  Cu siguranţă, trăsăturile de caracter specifice adevăraţilor creştini pot fi atinse – Hristos Însuşi ne încredinţează de acest adevăr – dar prin multă credinţă, luptă spirituală şi perseverenţă! Idealul desăvârşirii ne este accesibil, în ciuda îndoielilor şi inevitabilelor clipe de tristeţe, ce ni se furişează în suflete mai ales după momentele de cădere.
  Nu suntem Sfinţi?
  Ce importanţă are? Starea de sfinţenie ne este accesibilă!
  Ne pare utopică ideea că putem trece din starea de păcat, la bucuria vieţii celor sfinţi?
  Dacă aceste gânduri negative ar corespunde realităţii, Hristos, Mântuitorul nostru, nu ne-ar mai fi îndemnat să căutăm a dobândi curăţia inimii şi desăvârşirea spirituală. Domnul ne cere să realizăm doar faptele de care suntem capabili, pentru că El, Creatorul nostru, cunoaşte măsura la care poate ajunge fiecare dintre noi. Astfel, ştiind că ne-a creat pentru a dobândi asemănarea cu El, aşteaptă din partea noastră nu doar dreptate şi sinceritate (din perspectiva Legii mozaice, fariseii erau cei mai drepţi dintre credincioşi), ci ne-a poruncit să realizăm „imposibilul” (potrivit lui Nicolae Steinhardt) să depăşim orice obstacol apărut în drumul vieţii pământeşti, să fim mai puternici decât întreaga lume şi, biruind toate forţele negative ce luptă împotriva noastră, să devenim… Sfinţi şi desăvârşiţi, precum Tatăl nostru Cel din ceruri este sfânt şi Izvorul perfecţiunii.
  Ce importanţă are faptul că semenii, împrejurările sau propriile gânduri ne îndeamnă la descurajare, la pasivism?
  Ce sens are să acordăm importanţă patimilor înrădăcinate, prin obişnuinţă, în sufletele noastre?
  Ce motiv avem să ne îngrijorăm pentru slăbiciunile noastre duhovniceşti, pentru atitudinea ironică a celor din jurul nostru sau pentru indiferenţa faţă de Dumnezeu a unora dintre semenii noştri?
  De ce să ne lăsăm covârşiţi de aceste aspecte negative ale vieţii, dacă Dumnezeu Cel atotputernic şi infinit de iubitor ne este alături, conducându-ne, prin încercări, către limanul mântuirii?
  Neputinţa şi superficialitatea noastră ne sunt din ce în ce mai evidente?Nimic neobişnuit… ştiam că suntem slabi. Ni s-a spus clar că, prin propriile forţe, nu putem săvârşi nimic bun şi nici măcar nu ne putem gândi la Dumnezeu. Singuri nu putem nimic, dar la fel de adevărat şi de evident este faptul că toate le putem întru Hristos, Cel Care ne întăreşte (Filipeni4, 13) şi de Care niciun obstacol nu ne va despărţi vreodată. Putem totul cu El şi nimic fără ajutorul harului Său. Ce poate fi mai încurajator?
  Putem dobândi virtuţile evanghelice, rămânând neclintiţi în dragostea faţă de Hristos, Stăpânul şi ocrotitorul vieţii noastre!
  Într-una dintre predicile sale, vrednicul de pomenire părinte Constantin Galeriu spunea că, în realitate, „încercările nu-l fac pe om mai slab, ci doar îl arată cât este de slab”, de unde rezultă că ispitele şi obstacolele întâlnite în mod inevitabil în pelerinajul acestei vieţi ne sunt necesare pentru ca, dobândind o capacitate mai profundă de autocunoaştere, să trecem de la încrederea orgolioasă în noi înşine, la credinţa nestrămutată în Dumnezeu, Creatorul şi Proniatorul întregului univers. Doar traversând încercările duhovniceşti vom fi învredniciţi să conştientizăm, din proprie experienţă, adevărul cuvintelor lui Isaia: „Ca o cârpă lepădată toată dreptatea noastră”. Doar aflaţi în mijlocul furtunii, pe lacul Tiberiadei, Sfinţii Apostoli au înţeles că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Cel Care conduce, cu deplină putere, fenomenele naturii.
  Privind la Hristos Dumnezeu şi dăruindu-I Lui întreaga noastră viaţă, vom putea înainta în siguranţă, depăşind orice aparentă primejdie, aşa cum Petru, în clipele de încredere şi entuziasm, a putut păşi pe valurile învolburate ale mării. Doar într-o stare de totală dăruire de sine în relaţia cu Dumnezeu, vom putea mărturisi din tot sufletul, împreună cu părintele Nicolae Steinhardt: „Ce este credinţa? Încredere în Domnul, deşi lumea e rea, în ciuda nedreptăţilor, în pofida josniciei, cu toate că de pretutindeni nu vin decât semnale negative”.

  Doamne ajută!

  Laura Stifter

  Reply

 3. Laura Stifter
  august 23, 2011 @ 5:42 pm

  Reply

 4. simona
  august 24, 2011 @ 5:52 pm

  Prea frumos si foarte adevarat !!!Slava Tie Doamne ptr toate !!!

  Pace si Bucurie,
  S

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *