Cine e Iisus?

pantokrator1cj1Mulţi vorbesc despre Iisus, mulţii îi rostesc numele fără chiar să cunoască cine e.

Am auzit pe unii zicând: „Ohh Jesus !” sau „Jesus Chirst !!! What’s happening…” şi erau români. Şi m-am bucurat căci o spuneau într-un mod deosebit. Şi mă gândeam oare ştiu ei cine e ?

Cred că majoritatea celor care nu merg la Biserică nu ştiu cine e Iisus. De auzit de El au auzit sigur. Eu credeam la-nceput că e un trimis al lui Dumnezeu, auzisem că e Fiul lui Dumnezeu şi mă-ntrebam oare cum poate să aibă Dumnezeu un fiu. Dar totuşi mă gândeam că nu e ca Dumnezeu şi mă-ntrebam de ce oare Dumnezeu nu vorbeşte El direct cu noi şi ne trimite pe altcineva. Şi pe oricine ar fi trimis, nu putea fi ca El.

Iisus pentru cei ce nu-L ştiu, e Cel care a făcut multe minuni, Cel care a ţinut predici frumoase, Cel care s-a răstignit pe cruce pentru păcatele oamenilor. Cei care-l văd răstignit încearcă poate sentimente de milă şi se gândesc la slăbiciunea Lui şi neputinţa Lui în faţa celor ce L-au răstignit. Totuşi, cred că se-ntreabă de ce i se acordă aşa mare importanţă, de ce toată creştinătatea vorbeşte aşa mult de acest Iisus?

De ce casele de producţie de la Hollywood fac filme cu Iisus ? De ce lumea e aşa de interesată când chipurile se mai fac nu ştiu ce „descoperiri” în legătură cu El. De ce cărţile cu Iisus se vând aşa bine?

De ce cei care scriu batjocoritor la adresa vieţii lui Iisus sunt aşa de mediatizaţi şi cărţile lor se vând în miloane de volume?

Trebuie să fie ceva în legătura cu acest Iisus. Cine e Iisus ?

Iisus Hristos e chiar Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu care s-a făcut om ca să ne arate nouă oamenilor că putem trăi o viaţă frumoasă şi fără de păcat. Deşi S-a făcut om, a rămas în acelaşi timp şi-n cer deşi era şi pe pământ trăind printre oameni. Aşa cum o femeie îmbibă haina pe care o poartă de parfumul ei, aşa şi Dumnezeu făcându-se om a îmbibat fiinţa omenească pe care a purtat-o de sfinţenia Lui.

Dar femeia poarta haina de câteva ori şi apoi o aruncă şi-şi ia alta. Dumnezeu S-a făcut om ca pe om să-l îndumnezeiească dar El nu va renunţa niciodată la a fi şi om.

Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cum aşa ?

Dumnezeu este Unul în fiinţa şi întreit în persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Focul are o singură fiinţă dar degajă căldură, dă lumină şi arde materia în acelaşi timp. Focul e unul dar de fapt e trei: e şi ardere (flamă), e şi căldură dar e şi lumină. Para focului care arde lemnul e tot foc, căldura focului care încălzeşte casa e tot foc la fel cum lumina focului care luminează e tot foc şi totuşi nu sunt trei feluri de focuri ci unul singur.

Aşa şi Tatăl e Dumnezeu şi Fiul e Dumnezeu şi Duhul Sfânt e Dumnezeu, dar totuşi sunt un singur Dumnezeu dar Trei Persoane. Tatăl nu e mai mare ca Fiul şi nici mai mare ca Duhul Sfânt. Nici Fiul nu e mai mare ca Duhul Sfânt şi nici ca Tatăl. Nici Duhul Sfânt nu e mai mare ca Fiul sau ca Tatăl.

Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt sunt egali, nu e unul mai mare ca altul, nu e unu mai puternic sau mai diferit ca altul ci împreună sunt Dumnezeu. Nu e căldura focului mai bună decât lumina lui şi nici puterea de ardere decât căldura lui. Puterea de ardere, căldura şi lumina sunt toate împreună focul. Aşa şi Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt sunt împreună Dumnezeu.

Iisus e chiar Dumnezeu de care noi vorbim şi de care noi ne temem. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca să ne arate că omul a fost creat de El nu ca să se tăvălească în desfrânări şi-n urâciuni ci ca să ajungă să fie asemenea Celui care L-a creat.

De aceea toată lumea vorbeşte despre El, de aceea e aşa de mediatizat…de aceea polemicile şi certurile în legătură cu El sunt aşa de atrăgătoare căci El e Dumnezeu!

Dacă vreţi să citiţi viaţa Lui Iisus Hristos aici pe pământ o puteţi găsi aici: Evanghelia după Matei. Are doar 30 şi ceva de pagini. Sunt pantru Evanghelii care povestesc toate viaţa lui Iisus, fiecare relatând în felul ei, dar toate patru istorisesc aceleaşi momente principale din viaţa Lui. Evangheliile le puteţi găsi în Biblie în a doua jumătate a ei, în Noul Testament.

(Claudiu)

(Visited 3 times, 1 visits today)