Contracepția este un dezacord la nivel mental cu privire la Creația lui Dumnezeu și voia Lui în lume

Țin mult ca în acest articol să discutăm despre contracepție ca noțiune (concept), nu ca o suită de mijloace concrete prin care oamenii se feresc de zămislirea unui copil. În campania noastră „În familia ortodoxă nu există contracepție” vom aborda în primul rând contracepția ca o alegere la nivel mental și abia apoi să trecem în zona medicală a folosirii anticoncepţionalelor, prezervativului, steriletului, avortului și a altor forme contraceptive.

Este necesar să precizăm că discuția noastră se plasează în sânul familiei și nu în afara ei. Prin urmare vom dezbate alegerile bărbatului și a femeii, soț și soție, de a folosi mijloace contraceptive, și nu alegerile unor adolescenți care au relații intime oricum, oricând și oriunde, fără a-și asuma o minimă responsabilitate.

Așadar, de ce hotărăsc soții să folosească metode contraceptive în relațiile lor intime?

În primul rând trebuie să precizăm că trăim într-o lume creată de Dumnezeu, după regulile Lui, după Legile Lui, iar noi suntem invitați să ne trăim viața în ea. Nu am creat noi lumea, nu au creat-o nici bunicii noștri, nici părinții lor, nici stră-stră-stră-bunicii lor, ci toți ne-am pomenit în ea și ne adaptăm la condițiile și legile ei pentru a ne mântui și a ne fi bine.

În acest Univers, Dumnezeu a hotărât ca atunci când un mascul și o femelă (în regnul animal sau între oameni) se împerechează să existe posibilitatea apariției unui/unor pui. Am folosit expresia „posibilitatea apariției” pentru a sublinia faptul că nu orice act sexual are ca finalitate sigură o sarcină. Tot Dumnezeu este Cel care a lăsat plăcerea împreunării dintre un mascul și o femelă, tocmai pentru a-i cointeresa în actul procreerii. Dacă nu ar fi existat această plăcere atunci nici oamenii și nici animalele nu s-ar mai fi înmulțit ci probabil în câțiva zeci de ani specia lor ar fi dispărut, nelăsând urmași.

Astfel, atât băiatul cât și faţa, când sunt la vârsta adolescenței se simt atraşi de persoanele de sex opus, și încep să-și dorească a avea relații intime, mai ales că au aflat de la cei din jur că din ele pot obține multă plăcere. Tot de la cei din jur ei află că relațiile intime nu sunt doar un pahar de vin pe care-l deguști pentru plăcerea gustului, și nicio o prăjitură bună pe care o savurezi de poftă, ci deși dătătoare de plăcere ele vin și cu posibilitatea apariției unui copil, un copil care înseamnă jertfă de sine.

Astfel, omul află de la apropiați, că relațiile intime dintre soț și soție nu oferă doar plăcere ci și responsabilitate. Omul află despre această lege a lumii în care trăiește, lege pe care nu el a creat-o ci pe care Dumnezeu a așezat-o în Univers:

„Vrei plăcerea împreunării? Atunci îți asumi și responsabilitatea apariției copiilor în viața ta, pe care trebuie să-i creșteți până vor fi pe „picioarele” lor.”

În momentul în care soții refuză apariția unui copil în urma relațiilor intime, atunci ei își arată dezacordul cu privire la felul în care Dumnezeu a creat lumea, și cu privire la această lege a împreunării.

Când soții hotărăsc să folosească anticoncepţionale, prezervative, sau oricare alte metode de stopare a apariției unei sarcini, ei în acel moment „spun tacit”:

„Ce prostie! Cum să rămâi însărcinată după fiecare act sexual! Eu vreau să fac copiii atunci când vreau eu, nu oricând și oricum. Sexul ar trebui să fie liber de orice constrângere. Sexul este așa de dulce! De ce să te temi de fiecare dată că poți rămâne însărcinată, când „normal” ar fi să nu existe nicio frică, iar bărbatul și femeia să-și exprime iubirea liber!”

Prin urmare contracepția este un dezacord la nivel mental cu privire la Creația lui Dumnezeu și cu privire la voia Lui în lume pentru toate creaturile.

Ori Dumnezeu a creat cu multă înțelepciune lumea în care trăim, și toate legile ei au ca scop mântuirea omului, curățirea lui de patimi, sfințirea lui. Toate legile Universului îi sunt de folos omului spre îndumnezeire.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că păcatul este un mod de existență «împotriva» existenței, contra naturii, deoarece fragmentează și corupe natura.

Un alt sfânt, Grigorie de Nyssa ne învață că „păcatul este o boală a voinţei, care greşeşte, luând drept bine simpla iluzie a binelui.”

Iar părintele arhimandrit Gavriil Stoica de la Mănăstirea Zamfira ne arată că „După învăţătura creștină ortodoxă a Sfintei Evanghelii, păcatul este călcarea cu știință și voință liberă a voii lui Dumnezeu; iar pentru că voia lui Dumnezeu este arătată în poruncile sau legile Sale, păcatul se mai numește și fărădelege.”

Iată cum, din câteva simple gânduri ne putem da seama că toate metodele contraceptive sunt un păcat, și nicidecum un rău mai mic, un bine neîmplinit… sau o simplă slăbiciune omenească.

A opri zămislirea și nașterea pruncilor este un păcat împotriva firii, adică unul foarte grav. Trebuie să știți că în Catehismul Ortodox, cartea în care se cuprinde pe scurt învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe, contracepția (ferirea de copii) este trecută în categoria păcatelor strigătoare la cer.

Iată ce se spune aici:

„Se numesc strigătoare la cer păcatele care tind a nimici imboldurile puse de Dumnezeu în firea noastră. Ele sunt atât de grele, încât, mai mult decât altele, cer o răsplătire de la Dumnezeu chiar în lumea aceasta. Ele nu izvorăsc dintr-o slăbiciune a credinciosului, ci din vădita răutate a voii lui, fiind săvârşite cu precugetare.

Păcatele strigătoare la cer sunt:

  • Uciderea săvârșită cu voie. (…)
  • Sodomia, adică desfrâul împotriva firii, precum și împiedicarea cu știința a zămislirii de prunci și lepădarea lor. Desfrâul împotriva firii şi-a primit numele de sodomie după locuitorii din Sodomă, care pentru acest păcat au fost aspru pedepsiţi de Dumnezeu (Fac. 18, 20). Sfântul Apostol Pavel spune că astfel de fapte ruşinoase nu trebuie să fie nici măcar amintite printre creştini (Efes. 5, 3).”
  • Asuprirea văduvelor, orfanilor şi saracilor este un păcat împotriva simţului firesc de dreptate al omului. (..)
  • Oprirea platii lucrătorilor, care de asemenea răneşte dreptatea socială. De acest păcat ţin: specula ce se face cu braţele muncitorilor, oprirea pentru diferite pricini nedrepte a unei părţi din plata, scumpirea traiului, falsificarea alimentelor. (..)
  • Lipsa de cinste şi mulţumire faţă de părinţi.”

Contracepția este numită aici împiedicarea cu știință a zămislirii de prunci.

Catehismul Ortodox este accesibil gratuit pe site-ul Patriarhiei Române sau în formă editată, apărut cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește împotriva contracepţiei atât de clar, deși el a trăit în secolul IV când nu existau pilule contraceptive și avortive, prezervative, sterilete și alte „minunății” medicale de a omorî o sarcină, ci existau doar otrăvuri. Iată ce spune sfântul, explicând cuvintele Apostolului Pavel, „De ce semeni acolo unde nu poţi secera?”:

„De ce semeni acolo unde ţarina încearcă a strica rodul, unde sunt multe doctorii de stârpire şi unde de multe ori copilul este omorât mai înainte de naştere? Iată, deci, ca şi pe acea desfrânată n-ai lăsat-o să rămână desfrânată, ci ai făcut-o şi ucigaşă de om! Ai văzut cum din beţie izvoraşte desfrânarea, iar apoi din desfrânare iese omorul? Ba chiar mai mult şi decât omorul, căci nici nu am cuvinte îndeajuns pentru a numi asemenea faptă criminală, de vreme ce nu numai ca pe copilul născut îl omoară, ci îl împiedica chiar de a se naşte. Deci de ce îţi baţi joc de darul lui Dumnezeu şi te lupţi împotriva legilor Lui, iar ceea ce este binecuvântare tu alungi ca pe un blestem?” (Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, omilia XXIV)

La final aș vrea să concluzionăm ceea ce am discutat în acest articol:

A. Contracepția este un dezacord la nivel mental cu privire la Creația lui Dumnezeu și față de voia Lui în lume.

B. Contracepția este o modalitate de a despărți actul intim al familiei de responsabilitatea nașterii unei vieți.

B. Contracepția, în toate formele ei, este un păcat.

C. Contracepția este un păcat strigător la cer, un păcat împotriva firii. Deși uneori e așa de frumos să trăim conform firii noastre, totuși adeseori oamenii păcătuiesc făcând lucruri contrare firii: homosexualitate, perversiuni, contracepție, ucidere, agresivitate fizică și verbală față de aproapele nostru, etc.

D. Contracepția este o împiedicarea cu bună știință a zămislirii de prunci.

 

(Claudiu Balan)

(Visited 15 times, 1 visits today)