O credință complicată

“E complicat”. Această afirmație rezumă mare parte din experiența modernă. Nu cred că lumea pe care o întâlnim este cu adevărat complicată – doar experiența noastră este complicată. Simplitatea este reflecția unei lumi interioare fără conflicte și subînțelesuri. Adevărul vieții interioare moderne este că în general este distrasă în multe direcții.

Modernitatea este o intersecție în istorie – un loc unde multe râuri se întâlnesc și formează un torent furios. Istoria întâlnește tendința de a nu avea încredere în trecut. Religia întâlnește știința. Bogăția întâlnește sărăcia care există mereu. Trăim ca și cum am fi prinși într-o pânză de păianjen – nu suntem trași într-o singură direcție – ci spre toate.

De aceea lumea pare complicată.

Kierkegaard a scris că “puritatea inimii este să-ți dorești un lucru”. Dar noi nu ne dorim un lucru. Ne dorim totul, indiferent de contradicții. Alasdair MacIntyre a creat o operă în care meditează la viziunile contradictorii ale binelui în lumea modernă: A cui dreptate? Care rațiune? Nu suntem de acord cu ceilalți pentru că nu suntem de acord nici măcar cu noi înșine.

Aceasta face credința în Dumnezeu foarte grea. Credința nu este o “convingere”, un act de voință intelectuală. Credința este perceperea lucrurilor care nu sunt neapărat evidente. În limbajul biblic – “credința este dovada lucrurilor care nu se văd”. Dar perceperea credinței este asemenea perceperii obiectelor de sub suprafața unui lac. Dacă apa de la suprafață este tulburată, obiectele dispar. Obiectele nu se mișcă – dar nu le mai putem vedea.

Într-o lume de o complexitate multiplă – suprafața apei este arareori limpede.

Călătoria credinței devine astfel o îndepărtare de ce este complicat. În tradiția creștină mulți au căutat liniștea pustiei, adunarea gândurilor, trezvia pentru a ajunge la înțelegerea spirituală.

Credința ortodoxă a rămas în general fidelă tradiției liniștii. Cei care caută „adevărul” Ortodoxiei sunt adesea sfătuiți “Veniți și vedeți”. Zgomotul discuțiilor și cacofonia comparației nu ajută descoperirea.

Întotdeauna am fost impresionat de modul în care Mitropolitul Kallistos Ware s-a întâlnit cu Ortodoxia. Deși este un om de știință extraordinar, nu a descoperit Ortodoxia în cărți. A găsit-o pe o stradă în Londra. El povestește că se plimba prin Londra într-o după-amiază de vară (în 1952) și că a intrat în catedrala ortodoxă rusă. Se pare că a fost mai mult o întâmplare decât intenția sa. În lumina tainică a serii timpurii, corul catedralei cânta calm imnurile vecerniei ortodoxe. El spune că prima sa impresie a fost că biserica era complet goală. Dar cu timpul, adaugă el, și-a dat seama că biserica era exterm de plină cu “închinători invizibili”. A rămas mai mult decât a intenționat – până a rămas pentru toată viața.

C. S. Lewis a povestit despre modul în care L-a recunoscut pe Dumnezeu în timpul unei călătorii cu autobuzul în Oxford. Avusese conversații lungi și discuții în contradictoriu cu prietenul său J. R. R. Tolkien (și fără îndoială cu el însuși). Dar doar călătoria cu autobuzul, o ocazie când de obicei cădem într-o tăcere copleșitoare, l-a ajutat să înțeleagă existența lui Dumnezeu mai clar. S-a urcat în autobuz ateu și a coborât credincios. Nu simțea că ar fi luat o decizie.

Nu toți se grăbesc spre o biserică la momentul potrivit sau se urcă în autobuzul bun la momentul prielnic. Dar se poate înțelege că uneori – mai multă informație nu reprezintă o soluție. Mai puțin zgomot și o minte liniștită sunt mai folositoare.

Sugestii pentru cei cărora viața li se pare complicată:

1. Nu vă îngrijorați așa de mult. Lumea nu atârnă de a primi răspunsul potrivit la întrebările vieții. Răspunsurile vin adesea când învățăm să le aștemptăm cu răbdare.

2. Renunțați la chilipiruri. Adevărul nu este o marfă. Nu vrem ceea ce este “cel mai bun”, ci ceea ce ni se potrivește.

3. Renunțați să gândiți așa de mult. Dacă gândirea noatră ar rezolva problemele și ar face lucrurile mai puțin complicate, nu am mai avea probleme.

4. Căutați frumusețea. Frumusețea nu ne îndeamnă să gândim, cât transformă inima într-un ascultător mai bun.

5. Luați o pauză – de la cât de multe lucruri puteți.

6. Dormiți.

7. Dați bani. Cel puțin cineva se va bucura de acest obicei.

8. Cântați (lucruri frumoase). Partea creierului care cântă este mult mai legată de inimă decât partea care gândește.

9. Luați autobuzul. A funcționat în cazul lui C. S. Lewis.

10. Intrați într-o biserică. A funcționat în cazul lui Kallistos Ware.

(Pr. Stephen Freeman)

(Visited 27 times, 1 visits today)