Cum poate sta Domnul în Sfânta Împărtăşanie?

7827393-md

Nu înţelegi în ce chip poate sta Domnul în Sfânta Împărtăşanie. Este o taină, după cum tot taină este în ce chip ţi s-a pus în Tine duh nemuritor, dătător de viaţă, spre podoaba şi puterea trupului tău. Domnul este fiinţă simplă, adică necompusă, cu totul deosebită de materie, tot atât de simplă, ca şi gândul sau ca o mişcare de-o clipă a inimii sau a sufletului nostru.

Taină este şi chipul în care Domnul vine şi ţi se aşază în inimă întreg, nu prin mijlocirea unei materii, numai prin simplul gând, îndreptat către El, prin credinţă vie în El, prin ascultare faţă de cuvântul lui Dumnezeu. Simplitatea Sa absolută îl face să se afle, în mod necesar pretutindeni. “Pretutindenea este şi pe toate le împlineşte” (Rugăciunea “Împărate Ceresc”). “Au nu Eu umplu cerul şi pământul (Ieremia 23,24).

El este nedespărţit, dar se împarte pe Sine tuturor, se dă tuturor pe Sine, cu adevărat, prin diferite daruri. Unic şi nedespărţit fiind, El creează mereu, la nesfârşit, mulţime de făpturi de tot felul, fiind “implicat” în orice făpturi, de la cele mai mari pâna la cele din urmă, pâna la cei mai minusculi infuzori.

(Autorul)

(Visited 1 times, 1 visits today)