Cum să citești Biblia fără să te împotmolești

bible-1868070_1280

Eu sunt în mod conștient de 21  de ani în Biserica Ortodoxă și nimeni nu m-a învățat cum să citesc Biblia și să mă bucur de Cuvântul Domnului. Nici astăzi, după atâta timp, nu am citit complet toată Biblia, dar anumite cărți sau capitole le-am citit de multe ori. Îmi place foarte mult Sfânta Scriptură și zilnic citesc din ea, făcând parte din felul meu de a mă întâlni și vorbi cu Dumnezeu.

Sunt absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, secția teologie-pastorală din 2009 și am observat că majoritatea clericilor și a creștinilor nu au citit Biblia complet. Da, există preoți care nu au citit toate cărțile Sfintei Scripturi, ci doar cărțile mai accesibile. La fel se întâmplă și cu unii episcopi, cu unii călugări sau unele maici din mănăstiri, dar și cu unii profesori universitari în teologie care nu au parcurs integral textul Scripturii. Să nu vă fie de mirare acest lucru, e într-un fel de înțeles, într-un alt fel e minus pentru noi.

E de înțeles pentru că sunt cărți ale Sfintei Scripturi, de exemplu cărțile profeților, psalmii sau unele epistole ale Sf. Apostol Pavel care se parcurg greu și se înțeleg greu, dar sunt pline de taine dumnezeiești. Am auzit de mulți creștini care au început să citească Biblia și s-au împotmolit și au lăsat-o din mână, ba chiar au tras concluzia că e prea grea și e doar pentru preoți sau pentru cei specializați. Totuși creștinii pot și ei citi măcar ce este accesibil din Biblie.

Biblia nu este o carte care se citește pur și simplu de la început la sfârșit. Este o carte grea, dar atât de frumoasă și atât de folositoare vieții tale. Biblia sau Sfânta Scriptură este „sângele” care curge în tot Trupul lui Hristos, adică în toată Biserica. Nu există niciun aspect al credinței și manifestării relației omului cu Dumnezeu în Biserică care să nu aibă ca temelie Sfânta Scriptură. Absolut tot în Biserica lui Hristos începe cu Cuvântul lui Dumnezeu [Biblia]: propovăduirea, dogmele, pocăința, botezul, liturghia, sfintele taine, slujbele, muzica, rugăciunea, arhitectura bisericii, vasele, veșmintele clericilor, pictura, țesăturile, etc. Toată teologia Bisericii cu toate ramurile ei își are rădăcina adânc înfiptă în Cuvântul lui Dumnezeu, care e Însuși Adevărul.

De aceeea, cine nu a citit și studiat continuu Biblia este în Biserică ca un „străin” de tainele dumnezeiești. E ca și cum stai într-o familie despre care nu știi nimic, dar te bucuri de căldura și afecțiunea ei.

Mai jos îți voi lăsa câteva sfaturi despre cum poți citi Biblia și să ajungi s-o înțelegi mai ușor.

În primul rând te-ar ajuta foarte mult dacă ai putea face rost de Biblia diortosită de Mitropolitul Bartolomeu Anania pentru că are note de subsol și introduceri la fiecare carte, care te vor ajuta foarte mult. Dar poți citi liniștit din orice biblie ortodoxă tipărită sau biblia ortodoxă online.
Pe mine la început m-au ajutat mult:
 • notele explicative de subsol din Biblia Mitropolitului Bartolomeu și
 • impulsul duhovnicesc primit la cursurile de Noul Testament în care l-am avut profesor pe părintele Constantin Coman. După fiecare curs plecam plin de râvnă și de dorință de a citi și cunoaște mai mult. Părintele este un căutător de Dumnezeu și îți inspiră asta.

În al doilea rând îți recomand să citești prima dată doar anumite cărți din Vechiul Testament (VT) și Noul Testament (NT), ca să te familiarizezi cu firul istoric și personajele și abia apoi, în timp să începi să le citești și pe celelalte.

Un posibil parcurs care ți-ar ușura mult citirea și înțelegerea Bibliei

Etapa 1: Cărți ușor de citit și înțeles:

Ține minte că tot ce citești în Biblie, în Vechiul sau Noul Testament are drept cheie de înțelegere viața și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos.

Începe cu Vechiul Testament și citește aceste cărți care au un fir narativ simplu și atractiv.

 • VT: Facerea -> Ieșirea -> Numerii -> Iosua Navi -> Judecători -> Rut -> Cărțile Regilor -> Ezdra -> Neemia -> Estera -> Iov -> Pildele lui Solomon -> Ieremia -> Daniel -> Iona -> Tobit -> Iudita -> Înțelepciunea lui Solomon -> Trei tineri -> Înțelepciunea lui Iisus fiul lui Sirah -> Istoria Susanei -> Bel și balaurul

Apoi treci la Noul Testament și citește aceste cărți:

 • NT: Evanghelia după Matei -> Evanghelia după Marcu -> Evanghelia după Luca -> Evanghelia după Ioan -> Faptele Apostolilor -> Corinteni 1 și 2 -> Filipeni -> Tesaloniceni 1 și 2 -> Timotei 1 și 2 -> Tit -> Filimon -> Iacov -> Petru 1 și 2 -> Ioan 1,2 și 3

Citește cu atenție și răbdare. Subliniază și meditează ceea ce îți place și ți se pare deosebit. Dacă ai trecut cu bine de această etapă și ai fost atent la tot ce ai citit, ai prins în mare firul narativ la Bibliei.

Etapa 2: Consolidează-ți cunoștințele recitind

În acest moment e foarte important să revii de mai multe ori asupra unor cărți ca să-ți deschidă Dumnezeu inima și mintea să înțelegi mai bine care e lucrarea Lui.

Citește iarăși Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Matei și cartea Faptele Apostolilor încă de 2 ori și apoi poți trece la a citi cărțile mai dificil de înțeles.

Etapa 3: Cărți mai dificil de citit și înțeles

 • VT: Leviticul, Deuteronomul, Paralipomena, Psalmii, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, Iezechiel, Osea, Ioil, Amos, Avdie, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi, Baruh, Epistola lui Ieremia, Cartea 3 Ezdra, Cărțile Macabeilor
 • NT: Romani, Galateni, Efeseni, Evrei, Iuda

Dacă ai trecut prin toate aceste etape, și ai citit complet Biblia, poți să începi să revii acolo unde îți place. Evangheliile ar trebui să fie cele mai citite, meditate și împlinite în faptă cărți ale Scripturii, așa că mereu să le ai în minte ca fiind corolarul Bibliei. Noul Testament ar trebui să aibă prioritate în studiul nostru căci învățăturile de aici sunt mai înalte și mai profunde decât cele din Vechiul Testament. Totuși mie mi se pare fascinant și Vechiul Testament și mereu revin cu drag asupra lui.

Sfaturi despre cum să citești Biblia

 • citește zilnic câte 1-2 capitole, de preferat chiar la rugăciunea de seară sau dimineață înaintea icoanei Domnului sau Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
 • cere ajutorul Domnului pentru a te lumina în ceea ce citești: Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi
 • Citește încet cu luare aminte, ca să înțelegi ce citești.
 • Subliniază pe Biblie ce ți se pare interesant și meditează (gândește-te) la cuvintele Domnului și însemnătatea lor.
 • Fă-ți un caiet de studiu biblic și notează acolo versetele care-ți plac sau gândurile care-ți vin când citești Biblia.
 • Acolo unde nu înțelegi întreabă-ți duhovnicul sau un preot, caută explicațiile Sfinților Părinți, sau întreabă un alt creștin din biserică.
 • Citește și recitește Biblia de-a lungul timpului, astfel încât să observi firul narativ al marii povești de dragoste între om și Dumnezeu.
 • Studiază contextul istoric și cultural al fiecărui capitol și carte din Biblie.
 • Participă în grupuri de studiu biblic sau în discuții cu alți creștini, pentru a împărtăși și a primi învățături despre Biblie.
 • Învață să aplici învățăturile biblice în viața ta de zi cu zi, pentru a-i aduce pe oamenii din jurul tău mai aproape de Dumnezeu.

Nu uita: Duhul Sfânt este Cel ce deschide mintea și inima omului sprea a înțelege și învăța toate!

Descrieri la fiecare carte a Bibliei ca să te ajute să-ți faci o idee generală despre tema ei

Vechiul Testament

Biblia vă va captiva din primele cărți citite.

 1. Facerea
  • cartea despre cum a creat Dumnezeu lumea și pe om, despre căderea lui Adam și a Evei, despre Cain și Abel, despre Noe și venirea potopului global.
  • aici vei afla ce s-a întâmplat la Turnul Babel și ușor vei intra în firul vieții lui Avraam, unul din cei mai bine plăcuți oameni înaintea lui Dumnezeu de pe pământ. Din Avraam își ridică Dumnezeu propriul popor, poporul ales.
  • tot aici vei găsi povestea lui lot și căderea cetăților Sodomei și Gomorei
  • apoi vei citi despre viața lui Isaac, apoi al lui Iacob și cei 12 fii ai lui, apoi despre Iosif
  • povestea vieții lui Iosif este probabil una dintre cele mai fascinate vieți de om din istoria umanității. Iosif invidiat și vândut de frații săi, ajunge în Egipt ca sclav, dar cu ajutorul lui Dumnezeu viața lui se schimbă radical. Iosif își cheamă toată familia sa numeroasă în Egipt.
 2. Ieșirea
  • familia lui Israel (noul nume al lui Iacob) se înmulțește atât de tare în Egipt încât egiptenii încep să-i prigonească
  • urmează apoi chemarea și viața lui Moise (văzătorul de Dumnezeu), apoi minunile lui Moise
  • Moise primește misiune de la Dumnezeu să scoată pe toți evreii din Egipt (aproximativ două sute și ceva de mii de oameni) și să-i ducă într-un alt pământ, în țara Canaanului. Faraon se împotrivește și urmează pedepsele lui Dumnezeu pentru Faraon.
  • cele 10 plăgi (catastrofe) pe care Dumnezeu le aduce asupra egiptenilor și-i protejează pe cei din poporul ales de El
  • urmează apoi cele mai mari minuni pe care le-a făcut Dumnezeu vreodată în lume: trecerea prin Marea Roșie, mana din cer, apa din piatră, primirea legii pe Muntele Sinai
  • cele 10 porunci, poruncile Domnului despre cum să construiască oamenii un cort (biserică) în care să se întâlnească cu El.
  • apoi urmează căderea în idolatrie a evreilor care-și fac vițel de aur, distrugerea tablelor legii de către Moise
 3. Leviticul
  • Această carte se concentrează pe legile și jertfele rituale ale poporului evreu și pe organizarea slujbei religioase în cortul mărturiei, precum și pe ordinea de viață și sfințenie cerute de Dumnezeu.
  • Leviticul stabilește reguli și legi detaliate privind alimentația și igiena, precum și legi morale și sociale care să ghideze comportamentul și relațiile interpersonale ale poporului evreu. Se menționează și legi privind preoția și slujirea în cadrul cortului sfânt, inclusiv reglementări privind sfințirea preoților, ordinea slujbelor și regulile privind puritatea și impuritatea rituală.
 4. Numerii (sau Numerele).
  • cartea despre viața poporului lui Israel în pustie timp de 40 de ani
  • Poți sări pasajele care ți se par mai greu de parcurs, care cuprind genealogii, descrieri foarte detaliate sau alte aspecte legate de obiecte, jertfe, etc.
 5. Deuteronomul
  • o carte despre legile lui Dumnezeu date evreilor și lumii întregi pentru a trăi în pace
  • o carte despre cum să iubești și să asculți pe Dumnezeu
  • sunt mai multe pasaje care se repetă în forme diferite
 6. Iosua Navi
  • este cartea despre felul în care Iosua conduce biruitor poporul ales către țara Canaanului, unde cuceresc toate popoarele aflate acolo
  • de la capitolul 13 începe împărțirea pământului între cele 12 familii (seminții) ale lui Israel. Descrierile de aici înainte sunt pline de denumiri geografice. Poți sări peste ele dacă te îngreuiază.
 7. Judecătorii
  • o carte despre căderea poporului Israel în idolatrie și trimiterea unor oameni providențiali de către Dumnezeu (numiți judecători) ca să scoată poporul din aceste păcate grele: Otniel, Debora, Ghedeon, Samson și apoi marele Samuel.
 8. Rut
  • este una dintre cele mai frumoase povești de viață din Vechiul Testament, despre o moabiteancă (o femeie păgână) care ajunge să se căsătorească cu Booz și apoi să-l aibă nepot pe David, viitorul rege al Israelului, dar să fie și stră-stră-stră…stră-bunica lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.
 9. Cele 4 cărți ale Regilor
  • cărți istorice captivante și pline de frumusețe
  • cum au ajuns evreii să-și dorească rege, ei care-L aveau rege pe Dumnezeu însuși și judecător-profet pe marele Samuel
  • Saul – primul rege al Israelului
  • Căderea lui Saul din har și ungerea tânărului adolescent David ca rege de către Samuel. Lupta dintre David și Goliat.
  • David ajunge la curtea regelui Saul. Prigonirea lui David de către Saul timp de zece ani. Moartea lui Saul și încoronoarea lui David
  • viața tumultoasă a lui David – cel după inima Domnului. Cel mai mare rege al lui Israel din toată istoria sa.
  • apoi urmează viața lui Solomon cel care primul construiește templu lui Dumnezeu.
  • Solomon – cel mai înțelept om de pe pământ, dar și unul dintre cei mai bogați
  • urmează apoi alți regi ai lui Israel, majoritatea corupți și idolatri care au condus Israelul spre ruină sufletească și trupească
  • viața marelui prooroc Ilie și minunile lui
  • viața marelui proroc Elisei și minunile lui
  • alți regi ai lui Israel
  • asediul și distrugerea Ierusalimului de către regele babilonian Nabucodonosor și deportarea evreilor în Babilon.
 10. Cărțile Paralipomena. Cărțile Cronicilor
  • sunt un rezumat al istoriei poporului Israel și al legii primite de la Dumnezeu
  • cuprind multe genealogii și conținut care se repetă din cărțile anterioare.
 11. Carțile Ezdra și Neemia
  • descriu întoarcerea evreilor din exil sub conducerea lui Zorobabel, Ezra și Neemia și reconstrucția templului și a zidurilor Ierusalimului
 12. Cartea Estera
  • o poveste istorică despre cum o evreică orfană, adoptată de unchiul ei Mardoheu, a devenit regină a Persiei și a salvat poporul ei de la exterminare.
 13. Cartea lui Iov (citește capitolele 1, 2, 3 și 41)
  • viața extraordinară a unuia dintre cei mai răbdători oameni de pe pământ
  • dacă vrei să afli povestea în esența ei citește primele 3 capitole și ultimul capitol (42)
  • celelalte capitole de la 4 la 41 sunt un lung dialog între Iov și prietenii lui dar și între Iov și Dumnezeu.
  • Pentru prima dată poți sări aceste capitole: 4-41.
 14. Psalmii
  • sunt 150 de poezii în metrică și tradiție iudaică
  • nu au fir narativ, nu au o poveste clară de la început la sfârșit
  • unii se citesc greu, și traducerile sunt adesea ambigui și greu de înțeles
  • îți recomand ca pentru prima citire a Bibliei să sari această carte.
  • Poți citi psalmii câte unul sau doi la rugăciune sau din Psaltire (cartea psalmilor scoasă din Biblie și tipărită separat).
  • Psalmii cuprind mari taine și profeții mesianice, dar pentru început e greu să le sesizezi.
 15. Pildele lui Solomon
  • citeștele cu nesaț și bucură-te de înțelepciune dăruită de Dumnezeu lui Solomon
  • tema cărții Eclesiastul din Biblie este sensul vieții.
  • autorul își împărtășește experiențele și reflecțiile despre viață, explorând diferite căi de a căuta fericirea și înțelepciunea.
  • el ajunge la concluzia că toate lucrurile de sub soare sunt deșarte, adică trecătoare, zadarnice și lipsite de valoare eternă.
  • Solomon își dă seama că singura sursă de sens și satisfacție este Dumnezeu, care a pus în om dorința de veșnicie și care va judeca toate faptele omenești.
  • el îndeamnă cititorul să se teamă de Dumnezeu și să păzească poruncile Lui, să se bucure de darurile Lui și să se încreadă în planul Lui.
 16. Cântarea Cântărilor
  • tema cărții este iubirea.
  • Cartea este o colecție de poeme de dragoste dintre un bărbat și o femeie, care își exprimă admirația, dorința și bucuria unul pentru celălalt. Poemele sunt pline de imagini frumoase și senzuale, care evocă frumusețea creației și a relației dintre cei doi iubiți.
  • este considerată ca fiind o alegorie a iubirii dintre Dumnezeu și poporul său, fie Israel, fie Biserica. Alții o văd ca o celebrare a iubirii umane, care este un dar divin și o reflectare a iubirii lui Dumnezeu.
 17. Cartea Isaia
  • este una dintre cele mai bogate și mai profunde cărți profetice din Vechiul Testament, care conține mesaje de judecată și de speranță pentru poporul lui Dumnezeu și pentru toate națiunile.
  • este considerată și evanghelia Vechiului Testament datorită profețiilor atât de clare despre Iisus Hristos, robul lui Dumnezeu, despre sacrificiul și moartea Lui pe cruce
 18. Cartea Ieremia
  • dintre cărțile marilor profeți cartea profetului Ieremia este mult mai accesibilă
  • citește cât poți din ea, sari peste pasajele în care simți că te împotmolești.
  • tema cărții este chemarea la pocăință fiind una dintre cele mai mari și mai impresionante cărți ale Bibliei, care conține cuvintele și faptele unui profet care a trăit într-o perioadă de criză și de schimbare istorică pentru poporul lui Dumnezeu.
  • cartea ne învață despre chemarea la pocăință pe care Dumnezeu o face poporului său, care s-a abătut de la legământul cu El și s-a întinat cu idolatria și nedreptatea.
  • Ne arată că Dumnezeu nu tolerează păcatul, ci îl pedepsește cu asprime, dar nici nu renunță la mila Sa, ci promite o nouă alianță și o restaurare pentru cei care se întorc la El. Ne dezvăluie că Dumnezeu își trimite profeții săi ca să vorbească în numele Lui și să-i îndemne pe oameni să asculte de voia Lui. Ne invită să ne pocăim de păcatele noastre și să ne încredem în Dumnezeu, care este singura sursă de speranță și de mântuire.
 19. Cartea Plângerile lui Ieremia
  • este o carte poetică scrisă de profetul Ieremia după distrugerea Ierusalimului și a templului de către babiloneni în anul 586 î.e.n.
 20. Cartea Iezechiel
  • este una dintre cele mai complexe și mai vizionare (simbolice) cărți ale Vechiului Testament, care conține mesaje de judecată și de speranță pentru poporul lui Dumnezeu și pentru toate națiunile.
  • cartea lui Iezechiel ne învață despre caracterul și planul lui Dumnezeu, care este sfânt, drept, suveran, credincios, milostiv și mântuitor.
  • ne arată că slava lui Dumnezeu este scopul suprem al istoriei și al vieții noastre.
  • ne arată că Dumnezeu nu renunță la poporul său, ci îl disciplinează pentru păcatele sale și îl pregătește pentru o zi de mântuire finală.
  • ne dezvăluie că Dumnezeu își face cunoscută slava prin profeții săi, prin judecata Sa, prin mântuirea și prin prezența Sa.
 21. Cartea Daniel (citește pentru început capitolele 1-6)
  • este o carte profetică accesibilă începătorilor mai ales partea istorică, capitolele de la 1 la 6.
  • aceste capitole prezintă experiențele și faptele lui Daniel și ale altor trei tineri evrei fideli, care au fost duși în Babilon ca robi și au devenit înalți demnitari la curtea regelui Nabucodonosor și a succesorilor săi. Ei au fost supuși la diferite încercări și primejdii din cauza credinței lor, dar au fost protejați și binecuvântați de Dumnezeu, care a făcut minuni și semne prin ei.
  • partea profetică a cărții lui Daniel, capitolele de la 7 la 12 e greu accesibilă începătorilor, prezentând viziunile și profețiile lui Daniel despre planul lui Dumnezeu pentru istorie și pentru sfârșitul lumii. Pentru început poți sări peste ea.
 22. Cartea Osea (citește pentru început capitolele 1-3 cel puțin)
  • este o carte profetică din Vechiul Testament, care spune povestea profetului Osea și a căsătoriei sale tumultoase cu Gomer, o desfrânată.
  • cartea este o alegorie care reflectă relația lui Dumnezeu cu Israel, demonstrând iubirea și mila Lui nesfârșite față de un popor care se îndepărtează în mod repetat de El.
  • citește partea istorică, capitolele de la 1 la 3 care prezintă chemarea și misiunea lui Osea ca profet al lui Dumnezeu
  • dacă poți citește și partea profetică (cap. 4-14), care prezintă mesajele lui Osea pentru poporul lui Dumnezeu și pentru națiunile vecine.
 23. Cartea Ioil
  • cartea prezintă un mesaj profetic al lui Ioil adresat poporului evreu în timpul unei invazii de lăcuste și a unei secete devastatoare.
  • el profețește că Dumnezeu va trimite ploaie în abundență pentru a restabili fertilitatea pământului, recoltele vor fi refăcute și poporul va fi binecuvântat.
  • Ioil vorbește și despre descoperirea Duhului lui Dumnezeu peste tot poporul și despre restaurarea spirituală a poporului evreu.
 24. Cartea Amos
  • prezintă mesajul și viziunile profetului Amos, un păstor de oi din Tekoa, chemat de Dumnezeu să propovăduiască în Regatul de Nord al lui Israel în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea.
 25. Cartea Avdie
  • este cea mai scurtă carte profetică, fiind compusă dintr-un singur capitol. Ea prezintă un mesaj profetic adresat poporului Edom, o națiune înrudita cu israeliții, situată în sudul Mării Moarte.
  • în cartea Avdie, profetul aduce un mesaj de judecată și condamnare asupra Edomului. El anunță că Dumnezeu a hotărât să pedepsească Edomul pentru mândria și violența lor împotriva fraților lor israeliți. Edomul fusese implicat în distrugerea Ierusalimului și în prinderea și vânzarea israeliților ca robi.
 26. Cartea Iona
  • una dintre cele mai accesibile și frumoase cărți din Sfânta Scriptură
  • aici aflăm despre viața lui Iona care a fost ales și trimis de Dumnezeu să propovăduiască pocăința în marea cetate Ninive, dar el refuză.
  • din acest motiv ajunge să fie aruncat în mare și înghițit de o balena, iar apoi să stea 3 zile în pântecele ei și să fie scuipat pe malul mării.
  • până la urma Iona va duce mesajul lui Dumnezeu ninivitenilor și aceștia se vor pocăi.
 27. Cartea Miheia
  • profetul Miheia profețește despre căderea Ierusalimului și distrugerea Templului din cauza păcatelor poporului. El descrie cum orașul va fi ruinat și locuit de dădăciuni. Totuși, în mijlocul judecății și suferinței, Miheia aduce și o promisiune de speranță și restaurare
  • el profețește că neamurile vor veni să asculte învățăturile lui Dumnezeu și că poporul lui Israel va trăi în siguranță și armonie. Miheia vorbește și despre venirea unui viitor împărat din Betleem, care va aduce mântuire și conducere dreaptă.
 28. Cartea Naum
  • cartea profetului Naum din Biblie este o scurtă carte profetică, formată din trei capitole, care conține profeții și judecăți asupra cetății Nineve, capitala Asiriei.
  • Naum subliniază că pedeapsa lui Dumnezeu asupra Ninive este justă și că eliberarea altor națiuni de sub asirieni va aduce bucurie și mângâiere poporului lui Dumnezeu.
  • profetul înfățișează o viziune a judecății divine, subliniind că nimeni nu poate scăpa de mânia lui Dumnezeu atunci când vine pedeapsa Sa.
 29. Cartea Avacum
  • un dialog între profet și Dumnezeu cu privire la nedreptatea și aparenta tăcere a lui Dumnezeu.
  • cartea prezintă și profeții despre judecata divină asupra națiunilor și despre încrederea și închinarea lui Avacum în ciuda împrejurărilor dificile.
 30. Cartea Sofonie
  • conține mesaje profetice despre judecata lui Dumnezeu, păcatul poporului și speranța în restaurare.
 31. Cartea Agheu
  • conține mesaje profetice adresate poporului evreu în timpul reconstrucției templului din Ierusalim, după întoarcerea din exilul babilonian
 32. Cartea Zaharia
  • conține o colecție de viziuni, mesaje și profeții date de Dumnezeu pentru a încuraja și mobiliza poporul evreu în timpul reconstrucției Templului și pentru a proclama speranța, mântuirea și promisiunile divine pentru viitorul lor.
 33. Cartea Maleahi
  • conține o serie de mesaje și întrebări adresate poporului evreu în perioada post-exilică.
  • cartea este structurată sub forma unui dialog între Maleahi și poporul care s-a întors din exil.

Cărți necanonice sau bune de citit din Biblie

 1. Cartea lui Tobit
  • una dintre cele mai accesibile cărți din Vechiul Testament
  • o frumoasă poveste despre viața lui Tobie și îngerul păzitor care-l însoțește în călătoria vieții lui, un om drept și credincios care trăiește în exilul babilonian.
 2. Cartea Iudita
  • o poveste impresionantă despre o femeie curajoasă și credincioasă numită Iudita. Ea trăiește în timpul asediului orașului Betulia de către armata asiriană, iar povestea se concentrează pe acțiunile ei pentru a salva orașul și poporul său.
 3. Cartea Baruh
  • este atribuită lui Baruh, fiul lui Neria, care a fost secretarul și scriitorul de încredere al profetului Ieremia.
  • cartea este scrisă sub forma unei plângeri și este adresată evreilor care au fost duși în exil la Babilon după căderea Ierusalimului.
 4. Cartea Epistola lui Ieremia
  • aeastă epistolă atribuită profetului Ieremia este adresată poporului evreu aflat în exil în Babilon.
 5. Cartea Trei tineri
  • cuprinde cântarea către Dumnezeu a celor trei tineri aruncați în foc, relatată în cartea profetului Daniel
 6. Cartea 3 Ezdra
  • cartea are mai mult valoare religios-morală decât istorică, punând accent pe drepturile, obligațiile și responsabilitățile guvernatorilor față de popor. În același timp, ea  prezintă consecințele morale și sociale ale beției, lenei și desfrâului. Nu în ultimul rând, scrierea cuprinde un elogiu adus adevărului, care trebuie să domnească în lume, după voia lui Dumnezeu.
 7. Cartea Înțelepciunea lui Solomon
  • Înțelepciunea lui Solomon” subliniază importanța înțelepciunii în viața umană și recunoaște că adevărata înțelepciune vine de la Dumnezeu. Cartea afirmă că înțelepciunea divină este sursa înțelegerii și a discernământului, iar cei care o caută sunt binecuvântați.
 8. Cartea Înțelepciunea lui Iisus fiul lui Sirah
  • este o colecție de învățături și maxime etice care promovează înțelepciunea și viața dreaptă.
  • cartea este scrisă sub forma unei colecții de proverbe și sfaturi practice pentru diferite aspecte ale vieții, precum relațiile umane, virtuțile morale, prietenia, educația, guvernarea și respectul față de Dumnezeu.
 9. Cartea Istoria Susanei
  • cartea relatează evenimentele în care o femeie dreaptă și frumoasă numită Susana este pusă într-o situație dificilă. Ea este acuzată fals de adulter de către doi bătrâni respectabili din comunitate, care doresc să își satisfacă propriile dorințe.
 10. Cartea Bel și Balaurul
  • relatează despre un zeu babilonian numit Bel (sau Marduk) și despre un balaur adorat ca fiind divin. Poporul babilonian adora balaurul și i se aduceau ofrande, dar acesta consuma tot ceea ce primea, sugerând că balaurul ar fi un zeu puternic și adevărat.
  • profetul Daniel dezvăluie falsitatea cultului balaurului dovedind că balaurul este o creație umană și nu are nicio putere divină. El dezvăluie un truc utilizat de preoții babilonieni pentru a lua hrana adusă balaurului și arată că aceștia se strecurau prin ușa secretă a templului pentru a consuma ofrandele.
 11. Cărțile Macabeilor
  • reprezintă o serie de scrieri istorice și religioase care descriu evenimentele și luptele evreilor în perioada elenistică.
  • cărțile Macabeilor au fost considerate valoroase pentru înțelegerea istoriei și culturii evreiești în perioada elenistică și pentru relevanța lor morală și religioasă.

Noul Testament

 1. Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan
  • descriu in detalii viața Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeul lui Israel coboară pe pământ și se face om.
  • sunt cele mai importante cărți ale Bibliei, sunt centrul întregii Scripturi
  • evangheliile sunt în același timp împlinirea tuturor profețiilor și promisiunilor Domnului dar și profeții despre viitor și viața în împărăția cerurilor.
  • aceste 4 cărți cuprind poruncile Domnului Iisus Hristos date prin apostoli nouă oamenilor
  • aceste 4 cărți ar trebui să fie cele mai citite cărți din Biblie, cele mai studiate, meditate adânc dar și cuvintele care devin cel mai des faptă în viața noastră.
 2. Faptele Apostolilor
  • descriu viața apostolilor după învierea și înălțarea la ceruri a Domnului Hristos.
  • aici se relatează începutul Bisericii lui Hristos, începutul comunităților creștine
  • este într-un fel Evanghelia Duhului Sfânt căci cartea e plină de prezența Duhului trimis de Fiul pe pământ ca să nu fim singuri
  • cartea este o mărturie vie a felului în care ar trebui să fie orice comunitate creștină în această lume

Epistolele Sfântului Apostol Pavel către diferite comunități

  • sintetizează toată gândirea teologică a Sfântului Apostol Pavel
  • Sf. Pavel tâlcuiește în epistolele sale toată lucrarea de mântuire a lui Iisus Hristos
  • pentru că unele epistole sunt adresate comunităților evreiești, Sf. Pavel arată cum cheia înțelegerii tot Vechiului Legământ este prin Iisus Hristos cel răstignit și Înviat
  • unele epistole sunt mai ușoare altele, mai greu accesibile și cu teme teologice mai adânci.
 1. Epistola către Romani
  • este una dintre cele mai importante și influente epistole din Noul Testament al Bibliei. Această epistolă este adresată comunității creștine din Roma și are un caracter teologic și pastoral.
  • Apostolul Pavel subliniază că toți oamenii, evrei și neevrei, sunt sub păcat și au nevoie de mântuirea prin credință în Iisus Hristos. El argumentează că dreptatea lui Dumnezeu este dezvăluită prin credință și că nu există nicio diferență între evrei și neevrei în privința nevoii lor de mântuire.
  • el evidențiază importanța legăturii dintre credință și harul lui Dumnezeu, subliniind că mântuirea este un dar și nimeni nu poate să-și câștige mântuirea prin propriile fapte sau prin respectarea Legii lui Moise.
 2. Epistola către Întâi către Corinteni
  • abordează o serie de probleme și conflicte existente în cadrul bisericii din Corint. Pavel răspunde la întrebări adresate de credincioși, discută despre diviziunile și certurile care apar în comunitate și tratează subiecte precum moralitatea sexuală, rolul femeilor în cult și probleme legate de adorarea idolilor.
  • Pavel subliniază importanța unității și iubirii în comunitatea creștină și vorbește despre diverse daruri spirituale și despre importanța iubirii ca cea mai înaltă virtute. El prezintă, de asemenea, o învățătură profundă despre învierea trupurilor și despre nădejdea creștină în viața veșnică.
 3. Epistola a Doua către Corinteni
  • este mai personală și se referă la relația dintre Pavel și biserica din Corint. El își exprimă afecțiunea și grija pentru credincioșii din Corint și își apără apostolatul și integritatea în fața criticilor.
  • Epistola conține, de asemenea, învățături profunde despre slăbiciunea umană și puterea lui Dumnezeu manifestată în slăbiciune.
 4. Epistola către Galateni
  • este adresată comunității creștine din Galatia și abordează tema centrală a mântuirii prin credință în Hristos, în contrast cu justificarea prin Legea lui Moise
  • epistola îndeamnă credincioșii să trăiască în credință, iubire și libertate creștină, respingând încercările de a se supune din nou sub legea mozaică.
 5. Epistola către Efeseni
  • epistola este adresată comunității creștine din Efes și abordează subiecte teologice și practice privind identitatea creștinului, unitatea bisericii și taina planului lui Dumnezeu pentru mântuire.
  • Sf. Ap. Pavel evidențiază că toți credincioșii, indiferent de originea lor etnică sau de trecutul lor, sunt chemați să formeze un singur trup în Hristos.
  • Vorbește despre diverse daruri duhovnicești și despre rolul liderilor bisericii în edificarea credincioșilor și în promovarea unității.
 6. Epistola către Filipeni
  • evidențiază importanța credinței active și a muncii în slujba lui Hristos.
  • Pavel își exprimă dorința de a-i vizita pe credincioșii din Filipi și de a se bucura împreună cu ei în credință.
 7. Epistola către Coloseni
  • Sf. Pavel vorbește despre Iisus Hristos ca fiind imaginea invizibilului Dumnezeu și capul bisericii.
  • Pavel subliniază importanța credinței în Hristos și a vieții creștine autentice, bazate pe învățăturile Evangheliei.
 8. Epistola Întâi către Tesaloniceni
  • epistola conține cuvinte de încurajare, învățături teologice și îndemnuri practice pentru credincioșii din Tesalonic
  • Apostolul Pavel discută apoi despre a doua venire a lui Iisus Hristos și despre învierea celor morți.
  • el îi încurajează pe credincioși să trăiască în sfințenie și iubire, să se abțină de la faptele necurate și să trăiască în așteptarea revenirii Domnului.
 9. Epistola a Doua către Tesaloniceni
  • este o continuare a primei epistole către Tesaloniceni și este scrisă pentru a liniști și a clarifica anumite aspecte teologice și eshatologice, epistola abordează subiectul înșelării și revenirea lui Hristos.
  • epistola este un mesaj de avertizare împotriva înșelării și a unor interpretări greșite ale învățăturilor apostolice, îndeamnând la vigilența credincioșilor, la o trăire responsabilă și disciplinată și la încrederea în Dumnezeu în mijlocul tulburărilor și persecuțiilor.
 10. Epistola Întâi către Timotei
  • un mesaj de avertizare împotriva înșelării și a unor interpretări greșite ale învățăturilor apostolice. Epistola îndeamnă la vigilenta credincioșilor, la o trăire responsabilă și disciplinată și la încrederea în Dumnezeu în mijlocul tulburărilor și persecuțiilor.
 11. Epistola a Doua către Timotei
  • Apostolul Pavel îi amintește lui Timotei de importanța răbdării și de a se apropia de Scripturi pentru învățare și îndrumare. El îl îndeamnă să fie pregătit să-și asume suferințele și să rămână credincios învățăturii primite.
  • Pavel discută, de asemenea, despre apariția înșelătorilor și a falselor învățături în timpul său și îl îndeamnă pe Timotei să-și apere credința și să rămână ferm în adevărul Evangheliei.
 12. Epistola către Tit
  • este o epistolă adresată lui Tit, un credincios și colaborator apropiat al lui Pavel în lucrarea sa. Epistola conține îndrumări și instrucțiuni pentru organizarea și conducerea bisericilor din insula Creta.
  • Epistola conține îndrumări cu privire la numirea preoților, păstrarea integrității morale, respingerea învățătorilor falși și responsabilitățile liderilor bisericii.
 13. Epistola către Filimon
  • este o scrisoare personală adresată lui Filimon, un credincios din Colose. Epistola relatează o situație specifică și aduce îndemnuri de reconciliere și iertare.
  • Pavel îi scrie lui Filimon pentru a-l ruga să primească înapoi pe sclavul său Onisim, care a fugit de la el și a ajuns la Pavel în timpul închisorii. Onisim s-a convertit la creștinism și Pavel îl descrie acum ca pe un frate în credință. Pavel îl îndeamnă pe Filimon să-l primească pe Onisim înainte de a-i trimite înapoi către el.
 14. Epistola către Evrei
  • este o epistolă din Noul Testament al Bibliei care tratează teme teologice și dogmatice relevante pentru creștinii evrei.
  • o lucrare teologică și dogmatică care evidențiază superioritatea lui Hristos, importanța credinței și perseverenței, precum și rolul comunității creștine. Epistola oferă îndrumări practice și încurajări pentru o viață creștină plină de sfințenie și credință în Hristos.

 

Epistolele sobornicești

 1. Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov
  • epistola este adresată evreilor creștini și abordează teme legate de credință, fapte și relații umane.
  • epistola începe cu o încurajare pentru credincioși să-și păstreze credința în mijlocul încercărilor și să se bucure de înțelepciunea pe care o pot primi de la Dumnezeu prin rugăciune.
  • Sf. Ap. Iacob subliniază importanța păstrării integrității în credință și acțiuni, evidențiind legătura strânsă dintre credință și fapte.
  • epistola aduce avertismente și îndemnuri cu privire la folosirea înțelepciunii în relații, tratând subiecte precum respectul față de toți oamenii, evitarea favoritismului și judecarea necugetată. Iacob evidențiază importanța unui limbaj curat și a unei vieți controlate de Duhul.
 2. Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
  • scrisă de către apostolul Petru și adresată creștinilor dispersați în diferite regiuni.
  • Petru oferă îndrumări practice în ceea ce privește relațiile creștinilor între ei și cu cei din jur. El vorbește despre iubirea sinceră, ospitalitatea, respectul reciproc, supunerea față de autorități și relațiile în familie. De asemenea, el le amintește credincioșilor să fie vigilenti în fața ispitelor și să reziste influenței păcatului.
 3. A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru
  • epistola vorbește despre importanța credinței și a virtuților creștine, precum și despre pericolele falsei învățături și ale rătăcirii de la adevărata credință.
 4. Epistolele sobornicești ale Sfântului Apostol Ioan (întâia, a doua și a treia)
  • o chemare la iubire autentică și credință în Iisus Hristos, evidențiind importanța relației cu Dumnezeu și a trăirii în conformitate cu învățăturile Sale.
  • promovează dragostea frățească, credința în adevăr și o viață în lumină și ascultare de voia lui Dumnezeu.
 5. Epistola sobornicească a Sf. Ap. Iuda
  • scrisă de apostolul Iuda, fratele lui Iisus, această epistolă se concentrează pe avertizarea și condamnarea învățăturilor greșite și a comportamentului imoral care se infiltrau în comunitatea creștină.
  • Epistola face referire la diferite exemple și povești din Vechiul Testament, precum căderea îngerilor, distrugerea Sodomei și Gomorei și disputa între Arhanghelul Mihail și diavolul, pentru a sublinia pedeapsa și judecata pe care acești oameni o vor suferi pentru păcatele și nelegiuirile lor.

 

Apocalipsa

  • Apocalipsa este ultima carte din Noul Testament al Bibliei și este atribuită apostolului Ioan.
  • prezintă o viziune profetică asupra evenimentelor viitoare și a finalului timpurilor, folosind simboluri și imagini puternice
  • în carte, sunt descrise lupta dintre bine și rău, persecuția creștinilor, judecățile divine, venirile lui Hristos și înființarea Împărăției lui Dumnezeu.

Autor: Claudiu Balan

(Visited 822 times, 1 visits today)