Cum va fi în Împărăția Cerurilor (1). În Împărăția Cerurilor nu va mai exista om urât sau urâțenie, căci Cel Frumos va înfrumuseța toate!

girl-1863906_1280

Cum va fi Împărăția Cerurilor când vom ajunge? Cum este deja în Împărăție pentru cei ce sunt deja acolo? Cum o simt de pe pământ cei în care Împărăția a coborât în inima lor?

E greu să vorbește despre ce n-ai văzut cu ochii tăi. Dar prin gând și simțire, și în inimă Dumnezeu descoperă omului raze de lumină despre cum va acolo.

Împărăția Cerurilor va fi sărbătoare în familie! Va fi în primul rând FAMILIE și apoi sărbătoare, ca viața care țâșnește din ea. Împărăția Cerurilor este întâlnirea cu Persoanele cele mai dragi sufletului nostru: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, apoi Maica Domnului, sfinții, familia, prietenii, creștinii, ș.a.m.d.

Fiecare secundă în Împărăție este îmbrățișare! O îmbrățișare nesfârșită în brațele iubirii lui Dumnezeu! Este bucurie nesfârșită fără teama că peste ceva timp se va termina! Viața în Împărăție o simte sufletul ca lărgime a sufletului… până la marginile universului… Simți că trăiești cu adevărat și toate ale tale sunt atente și unite cu toate ale lumii, cu toți oamenii, cu toată creația, cu tot Dumnezeul !

Împărăția Cerurilor este foc nesfârșit aprins în inima ta care vrea să iubească și să îmbrățișeze pe toți! Este bucurie a cunoașterii și vederii lui Dumnezeu pe care ai vrea s-o strigi și s-o cânți cu toată inima în gura mea în tot locul și timpul!

Împărăția Cerurilor este cunoaștere nesfârșită a lui Dumnezeu, căci toate din jurul tău „vorbesc” și slăvesc pe Dumnezeu. În toate și în toți vezi infinita iubire, curăție, sfințenie și smerenie a lui Dumnezeu, Cel ce pe toate le unește întru Sine.

Împărăția Cerurilor va fi plină doar de oameni dragi, de oameni pe care-i cunoști de când ești tu, căci Duhul Sfânt prezent în noi, ne va uni fără limită. Fiecare chip de om va purta în el lumina dumnezeirii și va străluci unic așa cum niciodată nimeni nu a strălucit. Și strălucirea fiecărui om va atrage pe toți ceilalți căci vom vedea în celălalt pe Dumnezeu așa cum niciodată nu L-am mai văzut nicăieri! Ne vom uita unii la alții contemplând câtă frumusețe a pus Dumnezeu în noi, și cât de mult se oglindește Persoana Lui în frumusețea noastră.

În Împărăție între oameni nu vor mai fi gânduri ascunse și fapte rele, nu va mai fi egoism și răutate, nu vor mai fi ispite și ispititor. Toți ne vom ști gândurile unii altora și vom toți într-un gând. Nu ne vom mai rușina unii de alții, nu vom mai simți nevoia să ne depărtăm unii de alții, căci nimic rău în noi nu ne va mai despărți, căci toți vom fi una în El.

În „casa” și lumea lui Dumnezeu nu va mai fi concurență și egoism, mândrie de a fi mai bun decât celălalt și orgolii proprii. În lumea lui Dumnezeu iubirea și smerenia vor dăinui între oameni și nimic necurat nu va mai lucra în inimile lor.

Nu vor mai exista proiecte egoiste, fugă după bani și bogății, dorință de slavă deșartă, fugă după plăceri și dezmierdări trupești. Toate ale creației vor fi ale tuturor și ne vom bucura de ele fără ca resursele să se mai termine.

Banii nu vor mai avea sens, proprietatea privată nu va mai exista, iar cea mai mare plăcere a omului va fi să guste neîncetat din iubirea lui Dumnezeu. Cel mai important proiect va fi „cunoașterea neîncetată a lui Dumnezeu” căci aceasta este viața veșnică.

În Împărăția Cerurilor nu va mai fi suferință, întristare sau neputințe. Dumnezeu Se va face tuturor toate, și pe cele neputincioase le va vindeca iar pe cele cu lipsă le va plini. Oamenii nu vor mai fi bolnavi nici trupește nici sufletește. Nu vor mai exista handicapuri. Orbii vor vedea, șchiopii vor merge, slăbănogii vor căpăta putere, surzii vor auzi, muții vor vorbi, și Creatorul va reface fiecare trup omenesc prin Harul Său așa cum n-a fost niciodată de sănătos și frumos.

În Împărăția Cerurilor nu va mai exista om urât sau urâțenie, căci Cel Frumos va înfrumuseța toate!

În Raiul Desfătărilor nu va mai exista regret sau amintiri neplăcute, omul nu va mai tânji la trecut sau la viitor, căci atâta fericire va fi în noi încât vom uita complet întristarea de pe pământ și ne vom bucura la nesfârșit de cele de care nu ne putem sătura niciodată. În Rai dispar toate necazurile drepților, povara piere, suferința nu dăinuie, traumele se vindecă și ni se va părea tuturor că nicio spaimă nu ne-ar fi năpădit vreodată.

În Împărăția lui Dumnezeu nu vom mai fi presați de timp, ci vom avea toată veșnicia să le facem pe toate cele bune în liniște și bucurie!

va urma…

E atâta bucurie în Împărăția lui Dumnezeu încât avem multe de vorbit…

Autor: Claudiu Balan

(Visited 249 times, 2 visits today)