Daniel Gabriel: „Cred în Dumnezeu pentru că este singurul care mă ascultă și singurul care mă iubește cu adevărat”

De ce cred în Dumnezeu ?

Sunt foarte multe de spus și totuși pot răspunde cu o singură frază.

Deși nu mai sunt tânăr de ceva vreme, am 48 de ani, consider că răspunsul la întrebarea dvs. „TU DE CE CREZI CĂ EXISTĂ DUMNEZEU ?” este de fapt posibilitatea mea de a-L mărturisi pe Dumnezeu în Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de o ființă și nedespărțită.

Cred în Dumnezeu pentru că, deși am greșit înaintea Lui, El mi-a iertat păcatul și mi-a mai dat o șansă de a trăi această vremelnică viață.

Cred în Dumnezeu pentru că El este Calea, Adevărul și Viața.

Cred în Dumnezeu pentru că în ape multe se văd minunile Lui, fiind pe pescador, în oceanul Atlantic, am prins o furtună de gradul 9 sau 10 pe scara Beaufort și am scăpat cu zile, întreg echipajul !

Cred în Dumnezeu pentru că El este bunătatea absolută și ne (mă) iubește cu adevărat chiar dacă eu sunt un smintit sau am umblat în calea deșertăciunii.

Cred în Dumnezeu pentru că El mi-a arătat că există, mie unui păcătos ticălos și nevrednic.

Cred în Dumnezeu pentru că El este Izvorul Înțelepciunii și afară de El totul este deșertăciune. Oricât s-ar zbate oamenii pe acest Pământ, plin de minciună, desfrâu, uriciuni și răutate, nimic nu le folosește decât: dragostea de Dumnezeu și de aproapele mărurisită prin fapte.

Cred în Dumnezeu pentru că El este cel ce mi-a dat viață și mă ține în viață.

Cred în Dumnezeu pentru că de la El am toți talanții. Eu văd, eu aud, simt, cuget, cânt, compun muzică dar, alții săracii nu le au pe astea. Și atunci ? Puterea, înțelepciunea, bogăția, frumusețea de la El sunt. Cum aș putea să neg eu că tot ceea ce am nu e de la El ? Fără de El sunt pierdut !!!

Cred în Dumnezeu pentru că El are pacea care covârșește toată mintea. Cât de bine și de împlinit te simți când harul lui Dumnezeu se odihnește asupră-ți ! Mare și minunat ești Doamne și nici un cuvânt nu e de ajuns spre lauda minunilor Tale !

Cred în Dumnezeu pentru că din Creație, toată natura și întreg universul, se vede Ziditorul.

Cred în Dumnezeu pentru că El este pâinea vieții ! Pe care dacă noi o vom mânca, vom avea parte de El.

Cred în Dumnezeu pentru că a binevoit a trimite pe Fiul Cel Unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, spre mântuirea noastră, și a mea a nenorocitului de mine.

Cred în Dumnezeu pentru că El este Cel ce este.

Cred în Dumnezeu pentru că este singurul care mă ascultă și singurul care mă iubește cu adevărat. El este singurul care: m-a ajutat și mă ajută de voi cădea.

Chiar dacă sunt singur, El cu mine este. Chiar dacă dorm, El cu mine este. Dar, mare mâhnire am când prin cugetele și faptele mele Îl îndepărtez de la mine.

Cred în Dumnezeu pentru că nimănui nu-i pasă de mine ca Lui. Dacă mă voi ruga cu credință El mă va auzi. Iar promisiunile Lui sunt lege de neclintit. Oamenii fac promisiuni deșarte, atât lui Dumnezeu cât și semenilor lor.

Cred în Dumnezeu pentru că mai bună este slava lui Dumnezeu decât a oamenilor.

Cred în Dumnezeu pentru că scopul vieții mele este de a reuși să-L cunosc pe El, să dobândesc mântuirea și viața de veci. Amin.

De aceea zic: „Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele Cel sfânt al Lui .Bine ești cuvântat Doamne.”

Daniel Gabriel

 

(Visited 3 times, 1 visits today)