Daniel Mazilu: “Taina satului arhaic este povestea unei vieți liturgice care îi cuprindea pe toți”

Claudiu Bălan: Peste câteva zile, ne vom găsim la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian ca să vorbim despre Taina satului românesc la Ernest Bernea”. De unde această preocupare deosebită pentru lumea satului la acest savant creștin?

Daniel Mazilu: Ernest Bernea socotea satul arhaic izvorul autenticității noastre ca neam. În cultura noastră interbelică, o astfel de viziune era larg răspândită printre reprezentanții tradiționalismului semănătorist (Iorga, Vlahuță), poporanist (Ibrăileanu, Agârbiceanu) și gândirist (Blaga, Crainic). Bernea a aparținut acestor circumstanțe istorice, fără îndoială, dar s-a diferențiat de toți cei menționați printr-o abordare arheologică” a etosului românesc, printr-un fel de reconstrucție graduală a începuturilor noastre.

Claudiu Bălan: Bernea și-a început cercetarea satului românesc având această nostalgie începuturilor sau a simțit-o cutreierând țara-n lung și-n lat?

Daniel Mazilu: A avut-o, a (pre)simțit-o, prin faptul că a fost fiu de țărani, iar prin cercetările din teren și-a adeverit-o. Dacă Dimitrie Gusti, profesorul său de sociologie, considera satul românesc înapoiat și cu multe lipsuri, Ernest Bernea descoperea în satul arhaic un spațiu al bogățiilor originare, „o formă umană deplin realizată”. Dar cum s-ar putea împlini umanul fără participarea continuă la dumnezeiesc? Taina satului arhaic este povestea unei vieți liturgice care îi cuprindea pe toți.

Claudiu Bălan: Cât de actuală mai este o astfel de viziune?

Daniel Mazilu: Ca descoperire științifică, viziunea lui Bernea va rămâne un bun de seamă al culturii noastre. El ne-a lăsat spre păstrare o zestre de o bogăție inimaginabilă, care arată că poporul nostru a fost un mare iubitor de frumusețe și rânduială. Ce se întâmplă astăzi cu noi? Nu e oare cazul să redeschidem cărțile lui Bernea ca să reînțelegem care este locul nostru în istorie?

Foto: Daniel Mazilu, vechi colaborator al Editurii Predania, cu studii filosofice și teologice la Iași, ce sprijină publicarea scrierilor marelui nostru filosof creștin, Ernest Bernea.

(Visited 64 times, 1 visits today)