Despre cuvintele de la Apocalipsă 1,6 (şi ne-a făcut pe noi împăraţi)

Trăia în Asia un oarecare împărat păgân. Era puternic şi temut, dar nu avea urmaşi. Când i-a venit vremea împăratului să moară, l-au întrebat cine să împărăţească în urma lui. Grăit-a împăratul: “Găsiţi-mi om care să fie după voia mea, ca să-l înfiez şi să fie împărat după mine. Acel om trebuie să aibă însă trei însuşiri. În primul rând să nu se teamă de moarte; în al doilea rând să nu dorească să fie împărat; în al treilea rând să aibă mai mulţi copii decât orice alt om din împărăţia mea”. Au căutat, au căutat… şi n-au găsit. În cele din urmă au adus înaintea împăratului un lemnar tânăr, frumos şi viteaz.

Împăratul care trăgea să moară l-a întrebat: “Te temi de moarte?” Lemnarul a răspuns: “Cum să mă tem de ceea ce se teme de mine şi va să-mi slujească drept punte spre împărăţia veşnică”. Întreabă iarăşi împăratul: “Vrei să fii împărat?” Lemnarul a răspuns: “Cum să doresc să fiu ceea ce sunt deja? Făcătorul meu m-a înfiat prin Hristos, iar Făcătorul meu este împăratul împăraţilor; aşadar şi eu sunt deja împărat”. În fine împăratul a întrebat: “Câţi copii ai?” Tânărul a răspuns:” 300 am. Sunt cei pe care i-am botezat şi născut duhovniceşte. Aceştia sunt copii mei duhovniceşti, care mă numesc părinte duhovnicesc al lor”. Atunci împăratul a căzut pe gânduri, după care a zis: „Te-am chemat să te înfiez, însă acum te rog să mă înfiezi tu pe mine, ca să fiu şi eu între fiii tăi duhovniceşti” şi l-a botezat tânărul pe împărat. Şi împăratul a murit fără teamă de moarte.

Aceste răspunsuri ale tânărului lemnar îţi arată limpede înţelesul spuselor: “şi ne-a făcut pe noi împăraţi”.Toţi creştinii sunt înfiaţi de împăratul ceresc prin milă şi harul acestui împărat şi pentru sângele lui Hristos. Aşadar, toţi câţi trăiesc în această viaţă ca nişte creştini adevăraţi vor intra în nemuritoarea împărăţie a cerurilor şi vor împărăţi cu Tatăl lor, Împăratul Cel veşnic şi neasemuit.

Pace ţie şi binecuvântare de la Dumnezeu.

 

(Sfântul Nicolae Velimirovici – Răspunsuri la întrebari ale lumii de astăzi)

(Visited 1 times, 1 visits today)