Din vuietul mulțimii

Din vuietul mulţimii
retrage-te-n tăcere,
mereu din rugãciune
fă-ţi zilnică plăcere.
Prin lumea nedreptăţii
păstrează-ţi calea dreaptă
– căci doar aşa vei duce
o viaţă înţeleaptã.

Prin mijlocul trufiei
du-ţi crucea-n umilinţã,
prin vremea lepădării
păstrează-a ta credinţă,
prin zgomotul făţarnic
rămâi în înfránare
– aşa Hristos te cere
în sfânta Lui Lucrare.

În mijlocul necinstei,
cinstit fii pân’ la moarte,
de fraţi şi de iubire,
nici mort nu te desparte,
prin noaptea desfrânării
du-ţi dragostea curată
– aşa-ţi va fi-a ta cruce
cunună şi răsplată.

(Traian Dorz – Cântări de Sus, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014, p.171. Apare cu binecuvântarea ÎPS Sale Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului)

(Visited 34 times, 1 visits today)