Domnul Se dă El Însuși pe Sine ca BONUS pentru fiecare copil orfan adoptat!

Maica-orfanilor

Vreți să aveți copilul vostru, știu. Vreți să dați naștere la un prunc care să fie din firea voastră, să semene cu voi. Vreți ca venirea unui copil în familia voastră să fie naturală așa cum „este la toți”. Totuși anii trec și copilașul nu mai vine și tristețea voastră crește, deznădejdea se accentuează. Ați încercat tot ce s-a putut, sau aproape tot. Medicii nu au soluții. Rugăciunile voastre n-au fost împlinite de Dumnezeu până acum.

Fiecare prunc care zâmbește și se joacă în brațele unei mame îți aduce aminte de neputința și suferința ta. Aproape că nu te mai poți bucura de copiii din jurul tău, de prietenii care nasc și cresc prunci, pentru că toți și toate îți amintesc de lipsa ta. Strigi la Dumnezeu: „De ce Doamne, noi nu? De ce? De ce? De ce dai copiii parcă tuturor în jurul nostru, numai nouă nu?”

Și totuși dacă Dumnezeu S-ar arată și ar vorbi cu noi față către față, eu cred că ar zice:

„Dragii mei, Eu am casa plină de copilași, am grădina plină cu flori, veniți și culegeți ce vă place! Grădina iubirii Mele este plină de suflete curate. Nu mai fiți triști, vistieria Mea e bogată! Fiecărei familii care primește un copil îi dau împreună cu el și darurile Mele din belșug, ca prin ele să se plinească toată lipsa sufletului vostru și a casei voastre, și nimic să nu vă lipsească în veci.”

Orfanii sunt copiii cu zestre mare și cu daruri multe, căci Dumnezeu, Tatăl orfanilor ca să suplinească lipsurile lor, le dă din belșugul Său darurile Lui. Cel ce primește un astfel de copil primește un suflet însoțit și îmbrăcat în dragostea miloasă și îndurătoare a Domnului.

În psalmul 67 proorocul David îl numește pe Domnul: Tatăl orfanilor.

„Şi vă bucuraţi înaintea Lui. Să se tulbure de faţa Lui, a Părintelui orfanilor şi a Judecătorului văduvelor.” (Ps. 67, 5)

Dacă veți cerceta Sfânta Scriptură veți observa că sunt patru categorii sociale față de care Domnul Dumnezeu se îngrijește în mod deosebit, dând porunci speciale oamenilor pentru a le proteja: orfanii, văduvele, săracii și străinii. De ce? Pentru că știe suferința lor cea mare, și se identifică cu ei. Îl doare pe Domnul durerea lor ca și cum ar fi a Lui. Dar El știe și suferința tuturor părinților fără de copiii, și a luat asupra Sa și durerea lor. Pe cruce Domnul nostru a luat asupra-Și toate durerile noastre, cum zice proorocul Isaia:

„Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.” (Isaia 53, 4-5)

În nemărginita Lui iubire Domnul vrea să unească aceste suflete îndurerate și să le vindece cu Lumina Harului Său. Tatăl orfanilor așează în brațele părinților îndurerați care-și deschid inima un alt suflet îndurerat, pansând o durere cu alta și punând ca medicament de vindecare grabnică purtarea Sa de grijă în veci față de ei.

Maica Domnului a fost numită adesea și maica tuturor celor necăjiți, întristați, bolnavi, și în nevoi. Maica Domnului a fost numită și Maica orfanilor. Există și o icoană special pictată pentru copiii orfani din Africa de Est în care Maica Domnului stă pe tron împreună cu Fiul Său în brațe și la picioarele ei stau 3 copilași orfani, acoperiți de ascoperământul Ei. Ea se uită cu îndurare și dragoste la ei, iar pe papirusul din mâna lui Iisus scrie așa:

„Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din aceşti copii pe Mine Mă primeşte” (Marcu 9,37)

Icoana această grăiește limpede un gând, la care poate nu te-ai gândit niciodată: Cine adoptă un copil orfan, acela îl primește direct din brațele iubitoare ale Tatălului orfanilor și ale Mamei orfanilor. Însuși Dumnezeu și Preacurata Sa Maică îți dau din brațele lor iubitoare acest suflet curat de copil și-ți făgăduiesc așa:

„De vei primi acest prunc din brațele noastre, Eu și Mama Mea pururea vom fi cu voi și nimic nu vă va lipsi. Harul Meu vă va ocroti toată viața și voi trimite pe îngerul Meu să vă poarte de grijă în toți anii vieții voastre.”

Poți citi frumoasa poveste a acestei icoane pictată la Iași și minunile ei aici: Maica orfanilor

Ascultați aici ce cuvânt minunat spune Domnul! Se dă El Însuși pe Sine ca BONUS pentru fiecare copil orfan adoptat! Cine primește un copil orfan în numele Domnului, pe Domnul îl primește. Adică cum? E ca și cum ar zice:

„Voi ridica poverile tale. Voi plini lipsurile tale și voi vindeca neputințele tale. Voi reface ceea ce tu ai stricat. Voi uni cele dezbinate între voi. Voi aduce în mijlocul vostru pacea și bucuria, liniștea și lipsa grijilor. Primiți acest prunc și toate câte aveți nevoie pentru a-L crește vă voi da Eu vouă! Cereți de la Mine orice aveți nevoie și nimic nu vă va lipsi. Pentru că voi v-ați deschis inima și Eu îmi voi deschide vistieriile darurilor Mele către voi.”

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Tatăl cel din ceruri L-a încredințat pe Fiul Său, pruncul Iisus Hristos, lui Iosif (ca tată pe pământ, ca tată vitreg) ca să-i poarte de grijă împreună cu Maica Domnului cât va fi copil. Și ce grijă mare a avut mereu Tatăl de ei!

Astăzi în România conform statisticilor din decembrie 2022 sunt aproximativ 42.000 de copiii alflați în sistemele de protecție socială. Asta înseamnă că în medie peste 1000 de copii așteaptă în fiecare județ să primească ajutorul nostru. O mie de copiii la doar câțiva kilometri în jurul tău așteaptă dragostea noastră! Dintre toți aceștia în jur de 5000 sunt copiii adoptabili.

De ce să plângeți că nu puteți avea copiii, când brațele Domnului și a Maicii Sale sunt pline de copilași care așteaptă să fie și ei încredințați unei mame și unui tată pe pământ?

Dragilor, deschideți-vă inimile! Ascultați pe Domnul, nu glasul lumii! Lumea trage spre egoism și comoditate, spre fugă după plăcere și bogății, dar roadele ei sunt doar spre moarte. Ascultați glasul Domnului, împliniți poruncile Lui și veți vedea cum numai bucurie vine din mâinile Sale, și nu orice bucurie ci una cu efecte în veșnicie pentru toți.

E greu, știu. E complicat, așa e! Nu e simplu, ai dreptate. Dar Domnul a PROMIS că va fi cu voi în fiecare secundă alături de acest copil. La fel și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu!

Gândește-te mai bine! Cuvintele Domnului și poruncile Lui moaie și cea mai împietrită inimă.

Lărgiți inimile voastre! Primiți în inima voastră măcar acest gând, al posibilității de a primi un copil orfan în familia voastră, indiferent ce vârstă are. Puneți acest gând la picioarele Maicii Domnului în rugăciune și lăsați-o pe Ea să lucreze împreună cu Fiul Ei.

Închei cu această poezie a lui Grigore Vieru:

Minunile lumii, minunile firii
Nu-s şapte, cum s-a spus de-atâtea ori
Adevăratele minuni ale omenirii
Cresc miliarde în grădinile iubirii

Şi-s cele mai frumoase flori
Cele mai frumoase flori
Nu-s panseluţele nici trandafirii
Cele mai frumoase flori
Apar pe lume în grădinile iubirii

Cele mai frumoase flori
Se duc la şcoală cu cravată îmbujorată
Şi chiar de nu iau notă zece câteodată
Sunt totuşi cele mai frumoase flori.

În lumea-ntreagă întâlnim atâtea flori
Pe care le săruta soarele în zori
Iar fluturaşi de catifea plini de uimire
Le fac într-una declaraţii de iubire

Surâsul lor are ceva copilăresc
Care vibrează ca un suflet omenesc
Fac în grădina lumii horă de culoare
Păstrând speranţe, bucurii şi sărbătoare

Şi totuşi, şi totuşi…

Cele mai frumoase flori
Nu-s panseluţele nici trandafirii
Cele mai frumoase flori
Apar pe lume în grădinile iubirii

Cele mai frumoase flori
Se duc la şcoală cu cravată îmbujorată
Şi chiar de nu iau notă zece câteodată
Sunt totuşi cele mai frumoase flori.

Toți copiii de pe lumea aceasta cresc în grădina iubirii Domnului nostru și Maicii Sale.

Dragilor, a adopta un copil orfan este înaintea lui Dumnezeu mai mult decât a construi o catedrală. A deveni mamă și tată unui copilaș, adoptându-l prin iubire în familia ta, înseamnă a reface răul pe care l-au făcut doi oameni care l-au părăsit, și care poate avea consecințe grave în societate. Mâinile părinților care adoptă un copil orfan sunt ca mâinile întinse a lui Dumnezeu.

Află mai multe aici: Ce dulce este pe buzele unui orfan cuvântul “mamă”! Adoptă un copilaș în familia ta!

Autor: Claudiu Balan

(Visited 109 times, 1 visits today)