Dragostea şi credinţa în Dumnezeu

N-am amintit, până acum, decât în treacăt de Dumnezeu. N-am amintit pentru că am făcut apel numai la logica ta nepervertită care-ţi spune că nu trebuie să te pângăreşti nici pe tine nici pe celălalt. Dar acum trebuie să ne suim cu gândul mai sus.

Dumnezeu există. Omul cu viaţă sfântă Îl simte şi-L vede: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 81). Dar chiar şi omul care n-a ajuns la o performanţă spirituală deosebită, având o minte limpede, recunoaşte existenţa lui Dumnezeu. Mircea Eliade ne spune că ne naştem cu simţământul sacrului. [3] Iar Înţeleptul Solomon zice că „deşerţi sunt din fire toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lucrărilor Sale să înţeleagă pe meşter” (Înţelepciune 13, 1). Filosoful Petre Ţuţea afirmă că omul care nu crede în Dumnezeu este un biet animal care vine de nicăieri şi merge nicăieri. [1]

Credinţa în Dumnezeu are efecte revoluţionare asupra modului nostru de a gândi şi de a acţiona. Gânditorul danez Sören Kierkegaard scria lucrul următor: „O singură viaţă ai de trăit. Dacă, atunci când vine moartea, se va constata că viaţa ta a fost bine folosită, adică se va afla într-o poziţie bună faţă de eternitate, Dumnezeu să fie lăudat! Dacă nu, atunci situaţia e ireparabilă”[2]

Dumnezeu are cu fiecare din noi un plan. Sfântul Pavel ne spune că „voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea noastră; să vă feriţi de desfrânare, ca să ştie fiecare din voi să-şi stăpânească vasul său în sfinţenie şi cinste, nu în patima poftei cum fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 4, 3-5).

Ce să spunem atunci despre relaţiile sexuale dezordonate, din afara căsătoriei? Sigur că Dumnezeu îţi respectă libertatea, dar tu refuzi să-L asculţi într-un lucru foarte important.

Opinia lui Dumnezeu despre relaţiile sexuale din afara căsătoriei este foarte clară. Dacă eşti creştin trebuie să crezi în ce spune Sfânta Scriptură. Îţi dau un citat de acolo: „Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu” (Evrei 13, 4).

Unul dintre cei mai înţelepţi oameni care au trăit pe pământ este Solomon. Cuvintele pe care le voi cita din Pildele lui, deşi au fost scrise cu aproape trei mii de ani în urmă, sunt foarte actuale: „Odată stam la fereastra casei mele şi priveam printre gratii şi am zărit, printre cei lipsiţi de minte, un tânăr fără pricepere. El trecea pe uliţă pe lângă colţul casei ei (a femeii străine) şi se îndrepta către locuinţa ei. Era în amurgul serii unei zile, când se lasă umbra şi întunericul nopţii. Şi iată o femeie îl întâmpină, având înfăţişare de desfrânată şi prefăcătorie în inimă; Aprigă şi de neţinut în frâu, picioarele ei nu se mai odihneau în casă; Când în casă, când afară, stând la pândă lângă orice colţ. Ea îl apucă şi-l sărută cu o căutătură obraznică… El începu să meargă dintr-o dată după ea, ca un bou la junghiere şi ca un cerb care se zoreşte spre capcană” (Pilde 7, 6-22). Metaforele grăiesc de la sine.

Dumnezeu nu ne-a impus restricţii cinice, împiedicându-ne să fim fericiţi, ci ne avertizează că anumite comportamente ne sunt dăunătoare atât nouă, cât şi prietenilor. De aceea ne spune prin înţeleptul amintit mai înainte:„Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la Judecata Sa” (Ecclesiastul 11, 9).

Mare prieten cu tinerii, filosoful Petre Ţuţea pe care l-am mai citat, le dă acestora trei principii după care să-şi călăuzească viaţa: 1. Să moară pentru ţara lor, fără regret, de câte ori aceasta le-o cere; 2. Să nu necinstească nici o fecioară, pentru a nu ofensa maiestatea Maicii Domnului; 3. Să respecte tot ce face altul şi nu sunt în stare să facă ei.  [3]

Crezând în Dumnezeu vei accepta că sfaturile Lui sunt perfecte. Aşa scrie şi Proorocul David: „Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii; judecăţile Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii” (Psalmul 18, 8-9). Ori, ce spune porunca Domnului? Spune: „să nu fi desfrânat!” (Ieşire 20, 14). [4]

Ştiu că sunt foarte mulţi cei ce te sfătuiesc altfel. Prietenii îţi povestesc aventurile lor păcătoase pe care tu eşti ispitit să le urmezi. Pe micile ecrane, la ore târzii, partidele de sex sunt de o varietate inepuizabilă. Internetul te ajută să iei contact cu toate mizeriile din lume. Toţi şi toate îţi vor spune că un tânăr frumos şi sănătos ca tine e nefiresc să nu aibă relaţii sexuale. Vor râde de tine când le vei vorbi de castitate.

Aşa făceau, odinioară, păgânii. Cel mai important lucru pentru ei era îmbuibarea şi desfrâul. Că prin aceste patimi se pângăreau pe ei şi pe alţii nu le mai păsa. A discuta cu ei despre o prietenie curată era un lucru fără sens. De aceea Domnul Hristos ne şi spune: „Nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor” (Matei 7, 6).

Ştiu că lupta pentru a te păstra curat este grea. Dar oare ce lucru important se obţine fără efort? Merită o căsnicie fericită, cu copii sănătoşi, să faci acest efort. Şi apoi destinul tău veşnic care va fi? Sfântul Pavel ne spune că:„nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiţii… nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6, 9-10).

În lupta cu tentaţiile nu vei izbuti de unul singur. Te va ajuta însă Dumnezeu. Tu trebuie să te rogi, să ai un duhovnic care să te spovedească şi să te călăuzească, să participi la slujbele Bisericii, să faci lectură religioasă şi să te împărtăşeşti cu Sfintele Taine.

Prin Sfintele Taine Dumnezeu îţi împărtăşeşte Harul Său. De aceea e bine să te spovedeşti cât mai des şi, cu pregătirea cuvenită, să te împărtăşeşti cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos.

Rugăciunea îţi este mereu la îndemână, dându-ţi posibilitatea să-I spui oricând lui Dumnezeu necazul tău, iar postul te ajută să îţi înfrânezi trupul.

Trebuie să ai acum la tinereţe, dar şi mai târziu, un program de viaţă ordonat: sculare şi culcare la oră fixă, rugăciune, lectură religioasă, muncă, iar duminica şi în sărbători, participarea la Sfânta Liturghie.

(IPS Andrei Andreicut, Arhiepiscop de Alba Iulia)

Citeste prima parte aici: Primavara iubirii


2 cf.Wolfgang Bühne, Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, Editura Agape, 1995, p.6

3 Op. cit., p.95

4 Este vorba de porunca a 7-a din Decalog.

(Visited 30 times, 1 visits today)