Emilian: „Suntem tineri şi eu şi voi, e un lucru grozav să luptăm cu nebunia lumii”

Întru veselie ne adunăm, Hristos în mijlocul nostru!

Deşi „ne adunăm” virtual, suntem uniţi în cuget să mărturisim şi pe ‘ceastă cale, a internetului. Căci nu cuţitul este o unealtă rea, ci cum este întrebuinţat face cuţitul rău sau bun.

Mă numesc Emilian, de 4 zile a am împlinit 25 de ani, și cu mila Domnului şi spre slava lui Dumnezeu sunt încă în feciorie, dorind să mă căsătoresc cu fata cu care vorbesc de aproape un an.

Cititori creştini! Iubitori de Hristos! Nu putem să realizăm ce virtute puternică, sau ce talant grozav avem, fiind curaţi cu trupul, să nu fi cunoscut bărbat sau femeie până la vârsta pe care o avem, oricare ar fi ea. Nu, nu fiindcă suntem urâţi sau frumoşi, capabili sau timizi, cum ne încearcă ispitele să gândim. Nimic din toate astea. Ci pentru că „iată Eu cu voi sunt până la sfârşitul veacurilor” ne spune Hristos Domnul.

Cei ce au acum vârste înaintate, se gândesc ce frumos era dacă îşi păstrau fecioria până la căsătorie, regretând că puteau să facă altfel. Dacă ei se gândesc cu jind la asta, să ne fie spre întărire.

Da! Ne pasă. Cu ajutorul lui Hristos reuşim şi nu cu de la noi putere. Pentru că ne pasă. Pentru că nu întoarcem spatele luminii şi Iubirii. Pentru că vrem şi pentru că se poate. „Îndrăzniţi” ne spune Hristos. Suntem învăţaţi de Sfinţii Părinţi să ne asemănăm cât de mult putem cu Domnul Hristos. E greu să ne păstrăm fecioria? Ia spuneţi cu cuget curat, când sunteţi ispitiţi: înapoia mea satana, ceartă-te pe tine Domnul!

Îmi amintesc că spuneau Sfinţii Părinţi că atunci când suntem ispitiţi, să spunem diavolului: du-te vrăjmaşule la Hristos şi cereţi iertare şi te va ierta Domnul, că te iubeşte. Du-te şi dez-pietreșteți inima, smereşte-te şi hai să ne mântuim. Biruinţă binecredinciosului creştin, asupra celui potrivnic dăruieşte, Doamne!

Iubiţilor, suntem tineri şi eu şi voi, e un lucru grozav să luptăm cu nebunia lumii, să sfidăm obiceiurile lumii. Ce grozăvie! Şi nu degeaba am primit atât de mare putere de la Dumnezeu să nu cădem când ceilalţi cad. Prin mila Lui cea nemăsurată! Pentru că am vrut să primim mila Lui în viaţa noastră. Pentru că mila Lui înseamnă viaţă! Şi respingerea milei Lui, înseamnă moarte pentru noi. Doamne miluieşte!

Sigur, că se poate reveni şi din calea desfrânării, precum Sfânta Maria Egipteanca, sau se poate cădea şi păstrând fecioria, precum pilda fecioarelor celor neînţelepte. De aceea, pe lângă această virtute atât de mare a fecioriei să nu uităm şi de smerenie, de răbdare, de milostenie şi discernământ. Toate de la rădăcina Iubire. Dumnezeu Savaot, Treime Iubire.

Iertaţi, iubitori de Hristos. Pomeniţi pe Emilian, cel mai rău decât o beşica de puroi.

(Visited 9 times, 1 visits today)