Cu preţul de a nu găsi niciodată un băiat dispus să înţeleagă acest aspect, eu voi rămâne consecventa pe această cale.

bicycle-g62565dae8_640

Cu ajutorul bunului Dumnezeu şi cu cel al părintelui duhovnic, de a lungul anilor, chiar dacă aceasta a venit cu ispite mi am dat seama cât de bine plăcută este în fața bunului Dumnezeu curăţia minţii şi a trupului! Dar cât de greu să o avem totuşi într-o lume unde se promovează tot felul de valori, dar care nu au nici o legătură cu Hristos şi cu poruncile date de El.

Totuşi, cu ajutorul bunului Dumnezeu eu am zis, chiar cu preţul de a nu găsi niciodată un băiat dispus să înţeleagă acest aspect, eu voi rămâne consecventa pe această cale. Ştiam foarte sigur, fiind plecată din ţară de mai mulţi ani (de a lungul anilor fiind printre străini foarte multe încercări au fost) că Hristos niciodată nu rămâne dator şi răbdarea este întotdeauna răsplătită. Văzusem asta în foarte multe situaţii căci foarte frumos bunul Dumnezeu mi-a arătat şi îmi arată câtă purtare de grijă are faţă de mine şi de familia noastră, şi nu doar înzecit, ci înmiit, cum zice Domnul, a răsplătit răbdarea. Atât de clar s-a văzut acest lucru cu propria familie, părinţii şi toţi cei apropiaţi. Citeam şi fiecare cuvânt din Biblie îl luăm adlitteram. Poate un pic de naivitate, chiar nu ştiu, dar pe toate le verificăm pe propria piele.

Şi ce frumos când vedeam că Dumnezeul cel viu toate le vedea şi cu multă răbdare câte roade frumoase am primit cu toţii în familie. Dar sunt acele roade care nu întotdeauna se văd sau mai bine zis, se văd doar cu ochii inimii.

„Roada Duhului sfânt, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.” (Ga. 5, 22-26)

D.D.

Vezi toate mărturiile aici: Mii de tineri își păstrează astăzi fecioria până la căsătorie

(Visited 45 times, 1 visits today)