Euharistia continuă – Cum, de ce și de câte ori ne împărtășim în Biserica Ortodoxă?

Doamne ajută!

Cu ajutorul lui Dumnezeu pornim astăzi o nouă serie de articole dedicate Sfintei Euharistii sau Sfintei Împărtășanii – așa cum o cunoaștem noi în Biserica Ortodoxă.

Sfânta Euharistie numește de fapt Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos pe care, Liturghie după Liturghie, noi creștinii o primim din Sfântul Potir de la episcopii sau preoții ortodocși.

Scopului demersului nostru este să provocăm un dialog pe baza următoarelor întrebări definitorii pentru credința noastră:

  • Ce este Sfânta Euharistie?
  • Care este importanța Sfintei Euharistii pentru viața duhovnicească a întregii comunități și pentru viața personală a fiecărui creștin?
  • De câte ori ar trebui să ne împărtășim?
  • Când ne putem împărtăși?
  • Cum (în ce stare) trebuie să ne împărtășim?
  • Cine poate primi Sfânta Împărtășanie?
  • Care este relația dintre Taine Sfintei Euharistii și Taina Sfintei Spovedanii?

Pentru că adesea în parohiile noastre observăm cum la Sfânta Liturghie se împărtășesc copiii și doar un număr foarte mic de tineri și adulți, ne dorim prin aceste texte, studii și comentarii să ne punem întrebarea mai des: „Eu de ce nu mă împărtășesc acum, deși am participat la această Sfântă Liturghie?

Aici veți găsi toate articolele campaniei: Euharistia continuă.

Mai jos puteți vedea toate articole din campanie:

Oare nu ne cheamă pe toți Mântuitorul Hristos, atunci când preotul iese cu Sfântul Potir și zice: „Cu credință și cu dragostă să vă apropiați!?

Oare dacă eu m-am împărtășit duminica trecută este de ajuns pentru mine, iar duminica asta pot sta liniștit, ca și cum mi-am făcut datoria? Nu este oare Sfânta Liturghie masa cea de taină a Sfintei Treimi la care ne invită pe noi toți, fii săi, să gustăm din merindele vieții veșnice?

Cine oare este invitat la masă undeva, și gazda nu-l servește cu nimic?

Toți cei care participăm la Sfânta Liturghie suntem invitați să gustăm din Trupul Domnului și din Sângele Lui, din adevărata mâncare și adevărata băutură.

Idealul unei vieți creștine desăvârșite este ca într-o parohie să se împărtășească toți creștinii prezenți la Sfânta Liturghie.

De ce nu se întâmplă acest lucru?

Motivele sunt multe și în această campanie am dori să le abordăm pe fiecare în parte.

Aș lua-o puțin înainte și v-aș spune de pe acum care este principalul motiv pentru care nu ne împărtășim Liturghie după Liturghie: nu ni-L dorim pe Hristos în inimile noastre; nu-l vrem pe Dumnezeu în inimi așa de des.

Dacă ni L-am dori pe Hristos permanent în noi, atunci permanent am căuta să gustăm din Trupul și Sângele Lui!

Sfânta Euharistie este centrul vieții liturgice a Bisericii și este în același timp și centrul care polarizează în jur întreaga creștere duhovnicească a creștinului în Trupul Bisericii.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că Sfânta Euharistie este începutul vieții creștine, mijlocul ei, adică modalitatea prin care creștem, și sfârșitul (piscul) sau mai bine zis Cununa Vieții noastre. De fapt Iisus Hristos, Domnul nostru, Cel ce ni se oferă ca jerfă la fiecare Sfântă Liturghie este totul: Calea, Adevărul și Viața. El este Cel ce ne cheamă la o nouă viață în afara păcatului, El ne susține curățindu-ne permanent pe acest drum, și tot El este Cel ce ne așteaptă dincolo de moarte, înviindu-ne și așezându-ne în mijlocul drepților, în sânul Sfintei Treimi.

În Biserica Ortodoxă creștinii, monahi sau mireni, s-au întrebat adesea „cum și cât de des ar trebui să ne împărtășim?”. Dacă în primele patru veacuri ale Bisericii creștinii se împărtășeau toți la Sfânta Liturghie, iar împărtășirea era un mijloc de a arăta apartenența lor la acea comunitate, cum s-a ajuns ca astăzi să ne împărtășim doar câțiva oameni la Sfânta Liturghie?

Prima dispută legată de acest subiect a apărut în anul 1772 când ierodiaconul Neofit Kavsokalivitul încheia redactarea primului Manual de Împărtășire continuă care-și propunea restabilirea sensului apostolic și patristic al practicii euharistice ortodoxe.

De atunci și până astăzi a curs enorm de multă cerneală în legătură cu această temă, și e un lucru bun, pentru că este de departe cel mai important subiect al întregii omeniri! Au existat și există și astăzi păreri în contradictoriu cu privire la frecvența împărtășirii credincioșilor.

Scopul demersului nostru este însă de a aduce înaintea voastră cel mai important aspect al vieții creștine. Dacă pe acest site, timp de câțiva ani am discutat atâtea și atâtea subiecte, și am dedicat campanii de articole pe teme de interes pentru tineri, cum oare să nu dedicăm o atenție aparte jerfei Mântuitorului Iisus Hrisos, prin care toți primim mântuirea.

Prin urmare vă invităm cu drag la dialog, având mereu în minte că: Iisus Hristos este medicamentul suprem al vieții Omului, și acest medicament îl primim mereu la fiecare Sfântă Liturghie din Potir.

Doamne ajută!

Claudiu Balan
președinte
Asociația Ortodoxia Tinerilor
(Visited 191 times, 2 visits today)