Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

A pătimi pentru altul, a ajuta și a se osteni, plăcut lucru este lui Dumnezeu. Că aceasta și datori suntem a face, ca niște slugi de aproape și slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, ca să-I plăcem Lui, ca niște ostași ai Împăratului, de la care luăm și plată; milă adică să avem și îndurare a sufletului.

Pentru că cela ce are un izvor ca acesta, din care izvorăsc toate bunătățile, apoi acela, dacă are bogăție, o dă, iar de vede pe cineva în primejdii și nevoie, plânge, iar de vede pe vreun om asuprit, îi dă o mână de ajutor. Deci, să ne nevoim și să ne silim ca dragostea, credința și răbdarea noastră să nu fie fără nici un înțeles, ci ca un coif și suliță și ca o armă împotriva vrăjmașului. Cu toți, adică, cu dragoste să fim și îndelung-răbdători, întru tărie viețuind.

Că și Domnul nostru, Iisus Hristos, grăiește: „Așa se cade să fie slujitorul Domnului”, adică pe săracul care lăcrimează să nu-l treacă cu vederea, ca și rugăciunea noastră și lacrimile să nu se treacă cu vederea. Iar de vom aduce daruri mari lui Dumnezeu, să nu ne mândrim, ci cu gând smerit aceasta să o facem, ca să primim bun dar de la Dumnezeu. Pentru că Iov, cel care mai înainte de toți, împreună-pătimitor a fost și spre toți îndurat, zice: „Eu pentru fiecare neputincios, am plâns și am suspinat, văzând pe om în primejdie, iar de l-am văzut gol, l-am îmbrăcat. Și ușile mele deschise au fost pentru tot străinul.Tot așa și Tobie zice: „Milostenii multe făceam, iar când am văzut vreun mort lepădat, îngrijindu-mă de el, l-am îngropat.”. Iar Proorocul Osea zice: „Să ne silim a cunoaște pe Domnul, că milă voiește, iar nu jerfă și arderi de tot.”. Încă și Miheia Proorocul zice: „Eu îți voi spune ție, omule, ce lucru este mai bine și mai bun, sau ce caută Dumnezeu de la tine. Aceasta, adică, o caută: să faci milostenie cu dragoste.”. Dar s-a zis și la Pilde: „Să izbăvești pe cei duși la moarte, iar pe cei uciși de sabie să-i răscumperi”.

Iacob Apostolul zice: „De vor fi fratele tău sau sora ta goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și le-ar zice lor cineva dintre voi: Mergeți cu pace, încălziți-vă și vă săturați și nu le-ar da lor cele de trebuință trupului, de ce folos le-ar fi?”. Încă ne învață și Pavel zicând: Îmbrăcați-vă dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, îngăduindu-vă unul pe altul, ținându-vă cu dragoste, ca niște mădulare într-un singur trup. Că de pătimește un mădular, împreună cu dânsul suferă toate mădularele.Iar Petru Apostolul zice: „Rogu-vă pe voi, iubiților, să vă feriți de tot răul, cei îndestulați bine să faceți, să fiți cu un gând și darnici, iubitori de frați, îndurați, supuși, nerăsplătind răul cu rău, nici ocara cu ocară, ci, dimpotrivă mai vârtos să binecuvântați, știind că la aceasta ați și fost chemați: să moșteniți binecuvântarea.”. Iar Înduratul Domn, venind să ne arate că de Părintele Său suntem mântuiți, ne-a zis: „Fiți milostivi precum și Tatăl vostru Milostiv este!”.

Sfântul Antioh

Sursa: Proloagele - volumul I, Editura Bunavestire, Luna ianuarie, ziua 31, Întru această zi, cuvânt al Sfântului Antioh despre pătimirea pentru aproapele.

 

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești