Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

Daca suferinţa este prezentă în viaţa omului nu mai puţin prezentă este setea de a o încercui. Omul a reuşit în ştiinţă şi tehnică, a reuşit în arte, dar nu a putut încă întrona binele pe cuprinsul vieţii lui; nu l-a putut întrona pentru că o ordine morală nu a fost stabilită. Făptura sa, infirmă pe aceasta dimensiune, face să crească continuu roadele eroismului, cu apetitul şi sensualismul său.

În faţa acestei situaţii, oamenii reacţionează în mod deosebit, după structură şi orientare, după spiritul care îi guvernează. Unii încearcă să doarmă într’un vis de floare şi parfum, un vis al iluziei ce aduce cu sine o stare de linişte dulce, fără care să mai încerce experienţele grele şi roditoare ale adevărului. Alţii, mai încrâncenaţi vor să reclădească paradisul pierdut cu ajutorul perfid al şarpelui. Oricâte milenii de civilizaţie au fasonat făptura noastră, oricât de iradiante au fost exemplele unei aristocraţii de spirit, astăzi ca şi ieri omul rămâne cel de totdeauna, o fiinţa dublă care numai printr’o bună orientare şi o disciplină severă se poate salva.

Fără orizont spiritual şi fără energie disciplinată nimic nu se duce la bun sfârşit, nimic nu se poate întocmi cu sorţi de a dăinui. Fără puterea de a rămâne pe o poziţie fermă de a munci şi clădi fără întrerupere la o operă începută, omul nu poate nădăjdui la nimic durabil. Buna orientare a spiritului, statornicia în lucru, răbdarea în suferinţă sânt condiţii morale creatoare. Ele reprezintă o domnie a spiritului asupra materiei, o disciplinare a lucrurilor întâmplătoare. Cel ce ştie câte spărturi sânt în firea omului, cel ce îşi cunoaşte rosturile superioare, se ridică împotriva tuturor înclinaţiilor şi căderilor în apele amăgitoare ale desordinii, ale uşurinţei şi delăsării, îşi stăpâneşte tentaţiile şi domn în domnia lui proprie, creşte puternic învingând toate potrivniciile.

Nobleţea firii noastre stă tocmai în aceste sforţări care ne fac stapâni pe noi înşine, aşezându-ne dincolo de ţara vânturilor, într’o atmosferă de statornicie şi creaţie. Omul, pentru a putea trăi în această lume unde se întretae atâtea drumuri, unde se află o atât de mare diversitate de sensuri, unde mulţimea infinită de forme şi culori îl fascinează şi-l cucereşte, are nevoe de-o ordine altă decât cea materială, are nevoe de ordinea raţiunii şi spiritului.

Întotdeauna omul a avut mari slăbiciuni în faţa lumii exterioare; s’a lăsat tentat şi cucerit, s’a lăsat purtat şi risipit până la epuizare. Obscurităţi nu lipsite de legătură cu viaţa animală din noi sau cu spiritul negaţiei ne poartă către zonele impure ale existenţei. Aceasta pentru că omul s’a sustras ordinii superioare a lucrurilor prin care numai lumea noastră ruinată se poate reclădi. Prezenţa unei activităţi spirituale ordonatoare ne scoate din mirajul lumii acesteia cu întreg cortegiul său de bucurii efemere, ne ordonează şi unifică gândul, ne întăreşte funcţiunile spirituale şi ne aşează pe o treaptă de la care lumea şi viaţa pot fi cucerite integral. În acest fel, lumea noastră cu păcate şi suferinţe, cu idealuri sfâşiate şi credinţe dubioase, poate fi suportată fără să mai producă vreo spărtură în ceea ce ne este dat ca făpturi ale raţiunii şi spiritului.

Recunoscând o ordine superioară a lucrurilor în cele ce se văd şi în cele ce nu se văd, omul nu mai este supus şi alungat de către forţe inferioare, ci se înalţă deasupra lor, le birue şi se eliberează pentru a-şi împlini rostul, punând în valoare tot ceea ce constitue structural şi funcţional, umanitatea sa. Prezenţa unei ordini spirituale superioare ne rupe din tragicul tumult al unei lumi de aparenţe, dă sufletului nostru însetat de perfecţiune mai multă putere, ne poartă pe calea unui destin propriu, taină în marea taină a aceea ce sântem şi mai ales în ceea ce putem fi.

Sforţarea noastră de azi şi de totdeauna nu poate merge întâmplător; munca şi cântecul nostru trebuie să aibă o noimă, un sens fără de care totul s’ar nărui. Lucrurile nu merg ascensional de la sine. E nevoe de un sens şi o ierarhie, e nevoe de o inteligenţă şi un spirit ordonator. Şi aici începe responsabilitatea omului care nu e numai determinat de anume condiţii, ci şi determină el altele. Nu numai datele exterioare trebuie luate în seamă, ci şi datele noastre interioare, spiritul ce ne guvernează. În acest fel, spiritul este creator, ordonator, dar şi responsabil.

(Ernest Bernea, Preludii, Editura Predania, pp. 143-145)

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești