Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

3711937119Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte aşa de frumos despre cunoştinţă şi modul de a o dobândi zicând că Hristos este în sufletul nostru încă de la Botez, iar în Hristos este toată înţelepciunea, ştiinţa şi toate raţiunile lumii de a fi. Astfel noi avem în noi toată înţelepciunea şi ştiinţa lumii, trebuie doar s-o descoperim, trebuie ca prin smerenie şi prin virtuţi s-o dezgolim de păcatele care o acoperă în sufletul nostru. Prin  virtuţi descoperim pe Dumnezeu în noi, şi aflăm toată cunoştiinţa lumii de la începuturi şi pănă-n prezent. În noi avem totul, pentru că-n noi îl avem pe Dumnezeu.

Nu ne va da Dumnezeu ştiinţa dacă n-o împreunăm cu dragostea. Nu ne va da Dumnezeu să fim foarte inteligenţi şi deştepţi dacă astfel ne vom mândri.  Iată ce zice Sfântul Maxim:

  • Dacă te-ai învrednicit de puţină cunoştinţă de la Dum­nezeu, nu nesocoti dragostea şi înfrînarea. Căci acestea, curăţind partea pasională (pătimitoare) a sufletului, îţi gătesc necontenit calea spre cunoştinţă.
  • Calea spre cunoştinţă este  nepătimirea şi smerenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul (Evr. XII, 14).
  • Deoarece „cunoştinţa îngîmfă, iar iubirea zideşte" (1 Cor. VIII, 1), împreună dragostea cu cunoştinţa şi vei fi fără trufie şi ziditor duhovnicesc, zidindu-te atît pe tine, cît şi pe toţi cei ce se apropie de tine.
  • Dragostea zideşte prin aceea că nu pizmuieşte şi nu se supără pe cei ce ne pizmuiesc; dar nici nu se făleşte cu lucrul pizmuit şi nu se socoteşte pe sine că a ajuns la ţintă. Iar în pri­vinţa lucrurilor pe care nu le ştie, îşi mărturiseşte, fără să roşeas­că, neştiinţa. Astfel face mintea fără trufie şi o pregăteşte să sporească necontenit în cunoştinţă.
  • De obicei cunoştinţa e însoţită de închipuirea de sine şi de pizmă, mai ales la început. închipuirea de sine vine numai dinlăuntru; iar pizma şi dinlăuntru, şi din afară. Dinlăuntru, ca să se îndrepte împotriva celor ce au cunoştinţă; iar din afară, de la cei ce de asemenea au cunoştinţă. Dar dragostea le împrăş­tie pe toate trei: închipuirea de sine întrucît nu se îngîmfă; piz­ma dinlăuntru întrucît nu pizmuieşte; iar pe cea dinafară întrucît îndelung rabdă şi se milostiveşte. E de trebuinţă deci ca cel ce are cunoştinţa să dobîndească şi dragostea, ca să-şi pă­zească mintea întru toate nerănită.
  • Cel ce s-a învrednicit de darul (harisma) cunoştinţei şi e stăpînit de supărare sau de ţinerea minte a răului, sau de ură este asemenea celui ce înghimpă ochii cu spini şi mărăcini. De aceea cunoştinţa are numaidecît lipsă de dragoste.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul - FIlocalia volumul 2)

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești