„Fericiţi cei prigoniţi” s-a lansat. (www.fericiticeiprigoniti.net)

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul,  chiar astăzi când sărbătorim Bunavestire a mântuirii neamului omenesc, avem bucuria de a vă da o veste bună: lansarea website-ului „Fericiţi cei Prigoniţi”, lucare dedicată cunoaşterii şi cinstirii mărturisitorilor din temniţele comuniste. Dar, înainte de a începe cunoaşterea propriu-zisă a acestei lucrări duhovniceşti vom vorbi mai întâi despre motivaţia lucrării şi micul istoric al acestui demers.

Este mai mult decât evident că în ultimii ani s-a vorbit foarte mult despre mărturisitorii români care au pătimit pentru Hristos în temniţele comuniste. Blogosfera ortodoxă este foarte bogată în prezentarea unor astfel de materiale, aproape ca ne-existând site sau blog care sa nu fi abordat cât de puţin subiectul „sfinţii închisorilor„. Cu toate acestea, mărturiile despre sfinţenia creştinilor trecuţi prin temniţele ateismului, sunt fragmentare, nedeplin organizate, la fel ca şi toate celelalte subiecte conexe prigoanei comuniste: istoria prigoanei, rezistenţa împotriva prigoanei, studiu psihologic şi teologic al Fenomenului Piteşti, etc.

Existând aceste carenţe în blogosfera creştin-ortodoxă, am simţit nevoia existenţei unui site care să reunească sub aceeaşi umbrelă, toate mărturiile existente despre viaţa mărturisitorilor din temniţele comuniste, dar nu numai atât, ci şi mărturiile despre cadrul istoric, social şi duhovnicesc în care aceşti oameni s-au sfinţit, lăsându-ne în urmă o nepreţuită lecţie de viaţă.

Din aceste considerente, încă de acum doi ani, a luat naştere ideea acestui site, cerând şi primind fireasca binecuvântare pentru punerea în practică a lucrării. Totuşi, deşi cumpărarea domeniului „Fericiţi cei Prigoniţi” s-a făcut de atâta timp, abia în ultima jumătate de an am putut găsi resursele de timp necesare pentru a trece la munca propriu-zisă: procurarea materialelor, documentarea, selecţia, organizarea site-ului, etc.

Lucrând cu timp şi fără timp, a sosit în sfârşit momentul lansării acestei lucrări şi ne bucurăm nespus că acest moment are loc chiar de praznicul Bunei Vestiri, fără să fi urmărit în mod deosebit acest lucru. Am fost mişcaţi profund de tainele vieţii atâtor oameni sfinţi, atât de greu încercaţi, de căderile lor dramatice şi ridicările cutremurătoare până la sublim. Ne-au impresionat şi ne-au lăsat fără cuvinte faptele lor de credinţă, dar am primit în schimb nepreţuite învăţăminte. Şi sunt atât de multe lucruri pe care avem să le învăţăm de la aceşti oameni!

Chiar autorii acestui site dau mărturie despre patru mari mărturisitori care le-au schimbat viaţa dintr-una păcătoasă, într-una asumată pentru Hristos. Aceşti mărturisitori sunt părinţii Arsenie Boca, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Dimitrie Bejan şi mireanul Valeriu Gafencu. Şi dacă numai aceşti patru oameni cu viaţă sfântă au putut să aducă atâta schimbare în bine, oare cu cât mai mult nu vor aduce roade duhovniceşti atâţia zeci de mărturisitori mai mult sau mai puţin cunoscuţi, în viaţa tuturor creştinilor secolului 21?

Prin urmare, acest site, are ca principal scop cunoaşterea martirilor din temniţele comuniste, scoaterea lor la lumină, şi urmarea lor în dreapta mărturisire, în trăirea vieţii autentice întru Hristos. Avem datoria să îi cinstim pe aceşti mărturisitori, să le urmăm exemplul de trăire în Hristos, dar avem şi bucuria de a intra într-o relaţie personală cu ei, de a ni-i face prieteni şi ajutoare de nădejde.

Din aceste considerente am încropit această lucrare, bazându-ne cu precădere pe literatura de detenţie, cuprinsă în mai mult de 40 de cărţi, ajungând să putem oferi un volum de peste 600 de articole ce tratează diverse teme, începând cu mărturiile despre sfinţenia martirilor şi încheind cu un mic studiu despre teologia fenomenului reeducării.

A fost necesar să prezentăm materiale despre istoria prigoanei comuniste, pentru a întelege mai bine contextul în care sfinţii inchisorilor s-au format duhovniceşte şi recomandăm ca lecturarea site-ului să înceapă cu această tematică. Pentru cei dintre dumneavoastră care faceţi primii paşi în universul memorialisticii de detenţie, am alcătuit şi un mic dicţionar al închisorilor, pe care îl recomandăm pentru întelegerea ulterioară mult mai uşoară a termenilor specifici.

Din depozitarul memorialisticii de detenţie am reconstituit până în acest moment crâmpeie din viaţa duhovnicească a 70 de mărturisitori, fie ei clerici sau mireni, parte bărbătească sau parte femeiească. Ne cerem iertare pentru faptul că am cules prea puţine materiale despre viaţa mărturisitoarelor, dar ne angajăm să remediem acest decalaj în următoarea perioadă de timp.

În privinţă ierarhilor mărturisitori, până acum nu am reuşit să strângem mărturii decât despre viaţa unui singur episcop martir (Nicolae Popovici), deşi ştim că au fost mai mulţi ierarhi care au pătimit muceniceşte în timpul prigoanei. Totuşi avem bucuria să vestim despre mărturisitori prea puţin cunoscuţi, de o statură duhovnicească colosală. Se vorbeşte prea mult doar despre câţiva mărturisitori, dar nu este destul să vorbim şi să vestim numai câţiva, precum Valeriu Gafencu sau părintele Daniil Sandu Tudor. Câţi dintre noi am auzit de profesorul George Manu, prinţul Alexandru Ghica, acest Iov al secolului XX, sau despre doctorul fără de arginţi Dumitru Uţă? Foarte puţine lucruri am ştiut până acum despre aceşti oameni cu viaţă sfântă, dar acum avem posibilitatea de ai cunoşte mult mai bine.

Deşi nu fac subiectul unei eventuale canonizări din partea Bisericii, nu am putut trece cu vederea nici jertfa martirilor de confesiune greco-catolică sau lutherană, precum Aurel Vişovan sau pastorul Richard Wurmbrand. Îi cinstim ca eroi ai neamului, luptători împotriva prigoanei ateiste, şi avem convingerea ca nu-şi vor pierde plata de la Hristos Domnul în Împărăţia Cerurilor.

Trecând mai departe, am cules şi selecţionat materiale despre ispitele cu care mărturisitorii s-au confruntat în temniţă şi mijloacele duhovniceşti prin care s-au sfinţit: lectura duhovnicească, rugăciunea, activităţile cultural-artistice şi săvârşirea sfintelor taine.

Am reuşit să reconstituim şi un istoric al prăznuirii sărbătorilor în temniţă, istoric compus din mărturii de o deosebită frumuseţe.

Deşi vieţile mărturisitorilor sunt adevărate file de pateric, totuşi am constat necesitatea selecţiei unor întâmpări de mare densitate spirituală, selecţie concretizată într-un mic pateric al închisorilor pe care îl vom dezvolta în continuare cu ajutorul Domnului.

Din noianul de materiale documentare, am încercat să formăm un puzzle duhovnicesc al prigoanei din închisori, căci în fiecare închisoare „reeducarea” ateistă are istoria şi particularităţile ei din care avem multe de învăţat. Astfel am selecţionat şi organizat mărturii despre fenomenul reeducarii desfăşurat în închisori precum Piteşi, Gherla şi în special Aiud. Am alcătuit şi o categorie specială pentru fenomenul şi psihologia reeducării, dar şi o categorie dedicată pătimirilor incredibile la care au fost supuşi mărturisitorii.

Precizăm că nu am avut pretenţia de exhaustivitate pentru tratarea acestor vaste subiecte, dar totuşi am încercat să formăm un cadru general cu ajutorul căruia mărturisitorii din temniţele comuniste să fie cât mai bine înţeleşi iar lecţiile lor de viaţă cât mai bine asimilate.

Deasemenea, am cules şi organizat mărturii şi documentare video despre „cea mai grea cruce purtată vreodată de lamura mărturisitoare a neamului românesc”: Crucea Reeducării. În videoteca pe care o punem la dispoziţie, un loc aparte îl ocupă Memorialul Durerii – O istorie care nu se învaţă la scoală.

Din acest context nu puteau să lipsească cei prin care s-a lucrat taina fărădelegii, adică prigonitorii şi torţionarii. Am cules materiale doar despre cei mai cunoscuţi dintre ei, cei care au jucat roluri decisive în procesul „reeducarii” poporului român în spiritul marxist-leninist. Accesarea materialelor despre torţionari şi prigonitori se face din butonul coloanei stânga (partea de jos). Avem multe de învăţat cunoscându-i pe aceşti ne-oameni care şi-au ratat viaţa, ratându-şi credinţa în Dumnezeu.

Celelalte detalii de conţinut care nu au fost prezentate până acum, le lăsăm a fi descoperite de dumneavoastră în speranţa că v-am stârnit interesul pentru această lucrare ce este munca indirectă a atâtor bine-cinstitori creştini cărora le mulţumim din suflet.

Mai avem multe de făcut, căci lucrarea aceasta mai are destul până va ajunge la maturitate, dar sperăm că dorita creştere calitativă şi cantitativă a site-ului să fie însoţită şi de roadele duhovniceşti, adică de de creşterea duhovnicească a tuturor cititorilor noştri.

(Echipa Ortodoxia Tinerilor)

(Visited 2 times, 1 visits today)