Sfaturile Sfântului Nifon către fiul său duhovnicesc, Sfântul Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești (5)

În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii.

Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu. În toate zilele te socotește, iubitul meu fiu, spre care poruncă a lui Dumnezeu te-ai lenevit a te osteni și iară, în fiecare zi cugetă care poftă a trupului ai omorât și dă laudă lui Dumnezeu pentru cele ce ai izbândit și mustră-te pe tine cu asprime pentru cele ce te-ai lenevit. Fiul meu, fii înțelept și sârguiește a avea pace cu toți, ca să ai îndrăzneală în ceasul rugăciunii.

(Visited 2 times, 1 visits today)