Filocalia pentru copii şi tineri

Filocalia pentru copii şi tineri (Editura Cristimpuri, 2010) are ca sursă de inspiraţie cuvintele de aur ale Sfinţilor şi Cuvioşilor Antonie cel Mare, Evagrie Ponticul, Ioan Casian, Nil Ascetul, Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeii şi Isaia Pustnicul.  Aceste poveşti sunt dovada vie că din izvorul filocalic, din învăţătura Sfinţilor Părinţi poate să se adape oricine, sărac sau bogat, mic sau mare, tânăr sau bătrân…

Să citeşti Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii nu e un lucru tocmai uşor, fiindcă puterea de înţelegere ţine şi de o viaţă cuvioasă a cititorului, dar şi de o anumită pregătire teologică. Şi pentru ca şi copiii să se bucure în tihnă de acest aur al cunoştinţei, am îndrăznit ca din unele cuvinte memorabile ale Părinţilor din vechime să alcătuim câteva poveşti care să-i ajute şi pe copii sau adolescenţi să înţeleagă menirea Filocaliei şi să simtă mângâierea Duhului Sfânt care poate veni şi prin cuvânt…

Autorul cărţii, Cristian Şerban spune despre această lucrare următoarele: ,,Am început să gândesc un proiect de poveşti ortodoxe, un eventual proiect filocalic pe când citeam primul volum din seria Filocalia Sfintelor Nevoinţe ale Desăvârşirii în traducerea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Am simţit că aceste cuvinte reprezintă un tezaur inestimabil şi că din acest aur al cunoştinţei, din păcate, mai greu se pot hrăni cei mici sau chiar tinerii care nu au o minimă pregătire teologică. Am subliniat cuvintele care mi-au plăcut la Sfinţii Părinţi…şi am descoperit că această comoară poate fi împărtăţită într-un fel şi celor mici.

Am îndrăznit astfel ca din ,,osatura” duhovnicească a cuvântului filocalic, din aceste cuvinte care răsună,  vibrând în fiinţe şi reverberând  de atâta Duh să scriu câteva poveşti….Mărturisesc, că exerciţiul de a scrie o poveste mi s-a părut extrem de anevoios, a fost practic o grea încercare să duc demersul auctorial până la capăt. În pofida micilor poticniri, pot afirma că aceste povestiri au forţa să atingă acele corzi sensibile ale sufletului care nu au mai fost atinse de multă vreme şi care au un dor latent de Dumnezeu”.

Mai trebuie menţionat că această carte nu ar fi existat fără ajutorul de mare preţ al vieţuitorilor de la mănăstirea Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos şi de asemenea se cuvine a aprecia efortul tinerei artiste Alina Rodica Vieru de a împodobi această lucrare cu ilustraţii realizate în stilul iconografic specific ortodoxiei răsăritene.

Cartea poate fi comandată pe site-ul Editurii Cristimpuri.

(Visited 15 times, 1 visits today)