Hristos pe cruce în mijlocul nostru

Doamne al meu, Te-am văzut pe cruce şi inima mea s-a întristat.

Priveai cu milă şi blândeţe la preotul care făcea plecăciuni înaintea Ta şi la oamenii care, plecând frunţile lor, sărutau preacuratele Tale picioare.

1.

img_8165

img_8167

Plângeai, Iisuse bun, şi din pieptul Tău se auzeau suspine.

2.

img_8135

img_8139

Eram în faţa Ta şi priveam Chipul Tău rănit, scuipat, plecat spre pământ. Pieptul Tău biciuit, Iubite Doamne, era atât de mare şi de larg… şi-ar fi voit, Iisuse să cuprindă întreaga lume.

3.

img_8101

img_8102

Am privit apoi mâinile Tale pe care le-am văzut odinioară împărţind binecuvântări şi mângâiere.

4.

img_8066

img_8065

Cuprinzând în palmele Tale mâna tânărului, a fiului văduvei, l-ai ridicat pe el din moarte. Iar acum, palmele Tale însângerate sunt şi duioşia lor e ţintuită pe lemn cu piroane mari şi reci

5.

img_8108

img_8106

Ochii Tăi curaţi care odinioară mangâiau cu privirea lor inimile noastre…i-am văzut, Doamne al nostru, cuprinşi de întristare multă. Şi părul Tău frumos ce cădea domol pe umerii Tăi… era încâlcit sub cununa grea de spini.

6.

img_8075

img_8083

Apoi, am văzut picioarele Tale, Doamne, atât de chinuite şi însângerate! Mi-am dorit atunci să-mi smulg sufletul, Bunul nostru, şi cu el să şterg picioarele Tale… Le-am cuprins cu palmele mele şi le-am sărutat. Şi-apoi m-am uitat la Tine, Lumina noastră, şi Ţi-am auzit ultima suflare.

7.

img_8088

img_8089

Doamne… Viaţa noastră…

8.

img_8128

img_8129

Mi-am lipit obrazul de picioarele Tale şi le-am simţit reci sub buzele mele…

9.

img_8160

img_8158

Bunule, cu dragoste şi răbdare nespusă ai lăsat scump Sângele Tău să se scurgă prin rănile tale tot, până la ultima picatură.

10.

img_8175

img_8178

Am rămasa toţi, tăcuţi, îngenunchiaţi înaintea crucii Tale. S-a terminat.

11.

img_8144

img_8155

Iar sufletul meu tânăr şi nepriceput, năzuind mereu spre fericire, încerca timid să-şi amintească stihurile : „Hristos a înviat din morţi….”

12.

img_8119

img_8118

 

Pozele sunt făcute dimineață în 12 biserici din Galați.

(Visited 4 times, 1 visits today)