Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, vorbește adesea în Sfintele Evanghelii despre existența diavolului

Pentru că mai sunt creștini între noi care nu sunt convinși de existența diavolului și de lucrarea lui cea rea în inimile noastre, am ales din Sfintele Evanghelii și din cartea Faptelele Apostolilor toate pasajele în care se vorbește despre diavol ca persoană, ca înger, creatură cu rațiune, care dialoghează cu oamenii și cu Dumnezeu.

Chiar Mântuitorul Hristos a vorbit cu diavolul în pustie atunci când a fost ispitit. Deasemenea Domnul adesea a amintit de lucrarea diavolului în inimile oamenilor. Și pe lângă toate acestea, a scos demonii din oameni, ca să ne arate tuturor că învoirea spre păcat, fuga după plăceri, egoismul, mândria și neascultarea de Dumnezeu ne apropie de diavol, primind fără să vrem în suflet lucrarea lui, duhul lui cel osânduitor.

Diavolul nu este o închipuire, nu este parte din imaginația oamenilor ci este real, este un înger căzut, care există și lucrează printre noi astăzi. Sunt sigur că în răutatea noastră, mulți i-ați simțit lucrarea, măcar în parte.

Mai jos puteți citi toate versetele din Sfintele Evanghelii care fac referire la diavol. Cuvintele căutate au fost: diavol, demon, duh, satana.

Evanghelia după Matei

În Evanghelia după Matei prima apariție a numelui Celui rău” apare atunci când Mântuitorul Hristos merge în pustie pentru a fi ispitit de diavol:

 • Matei 4:1 Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul.
 • Matei 4:5 Atunci diavolul L-a dus pe aripa în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului,
 • Matei 4:8 Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor.
 • Matei 4:11 Atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii, venind la El, Îi slujeau.

Așa cum observați aici, diavolul este o persoană reală, partener de dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos, și nicidecum o închipuire în imaginația omului. De altfel cine este creștinul care L-ar putea bănui pe Însuși Dumnezeu că are închipuiri atunci când vorbește despre diavol?

Mântuitorul Hristos a scos mulți demoni, multe duhuri rele din oameni, atât timp cât a trăit pe pământ:

 • Matei 9:32 Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon.
 • Matei 9:33 Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel.
 • Matei 9:34 Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.

Domnul Hristos ne atenționează de lucrarea diavolului, cel capabif să ne piardă sufletul și să ne arunce în gheenă.

 

 • Matei 10:28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.

Când este acuzat de farisei că îi scoate pe demoni cu domnul demonilor, Mântuitorul le spune:

 • Matei 11:18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: Are demon.
 • Matei 11:19 A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei.

Și iarăși:

 • Matei 12:25 Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis: Orice împărăţie care se dezbină în sine se pustieşte, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui.
 • Matei 12:26 Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine; dar atunci cum va dăinui împărăţia lui?
 • Matei 12:27 Şi dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, feciorii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.
 • Matei 12:28 Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.

Când tâlcuiește pilda cu neghina din țarină, Domnul Hristos ne explică foarte clar că acela care seamănă răul printre oameni, în mijlocul lumii este chiar diavolul:

 • Matei 13:39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.

Iarăși o altă minune în care Mântuitorul scoate un demon dintr-o persoană:

 • Matei 15:22 Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon.
 • Matei 15:23 El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră.
 • Matei 15:24 Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.
 • Matei 15:25 Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă.
 • Matei 15:26 El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.
 • Matei 15:27 Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.
 • Matei 15:28 Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.

 

Evanghelia după Marcu

Ispitirea Mântuitorului de către Satana în pustie este relatată și de Sfântul Evanghelist Marcu:

 • Marcu 1:13 Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. Şi era împreună cu fiarele şi îngerii Îi slujeau.

Diavolii nu numai că există dar se și cutremură când îl văd pe Dumnezeu. Iată precum în întâmplare de mai jos:

 • Marcu 1:23 Şi era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare,
 • Marcu 1:24 Zicând: Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.
 • Marcu 1:25 Şi Iisus l-a certat, zicând: Taci şi ieşi din el.
 • Marcu 1:26 Şi scuturându-l duhul cel necurat şi strigând cu glas mare, a ieşit din el.

Când L-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos că are demon, atunci El i-a avertizat că o asemenea atitudine este un păcat împotriva Duhului Sfânt și nu li se va ierta oamenilor în veac:

 • Marcu 3:28 Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele şi hulele câte vor fi hulit;
 • Marcu 3:29 Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică.
 • Marcu 3:30 Pentru că ziceau: Are duh necurat.

Domnul Hristos explică pilda semănătorului spunând că diavolul vine degrab și fură cuvântul lui Dumnezeu din inimile unor oameni, imediat după ce-l aud:

 • Marcu 4:15 Cele de lângă cale sunt aceia în care se seamănă cuvântul, şi, când îl aud, îndată vine satana şi ia cuvântul cel semănat în inimile lor.

Iarăși o minune cu vindecarea unui demonizat care avea multe duhuri rele în sufletul său:

 • Marcu 5:2 Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat,
 • Marcu 5:3 Care îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanţuri,
 • Marcu 5:4 Pentru că de multe ori fiind legat în obezi şi lanţuri, el rupea lanţurile, şi obezile le sfărâma, şi nimeni nu putea să-l potolească;
 • Marcu 5:5 Şi neîncetat noaptea şi ziua era prin morminte şi prin munţi, strigând şi tăindu-se cu pietre.
 • Marcu 5:6 Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat şi s-a închinat Lui.
 • Marcu 5:7 Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti.
 • Marcu 5:8 Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta.
 • Marcu 5:9 Şi l-a întrebat: Care îţi este numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi.
 • Marcu 5:10 Şi Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ţinut.
 • Marcu 5:11 Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci, care păştea.
 • Marcu 5:12 Şi L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.
 • Marcu 5:13 Şi El le-a dat voie. Atunci, ieşind, duhurile necurate au intrat în porci şi turma s-a aruncat de pe ţărmul înalt, în mare. Şi erau ca la două mii şi s-au înecat în mare.

Mântuitorul Hristos scoate pe demoni din oameni fără ca măcar să-i întâlnească, direct prin cuvânt, la mare departare și atunci demonii ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu și ies îndată:

 • Marcu 7:25 Căci îndată auzind despre El o femeie, a cărei fiică avea duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele Lui.
 • Marcu 7:26 Şi femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei. Şi Îl ruga să alunge demonii din fiica ei.
 • Marcu 7:27 Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi să se sature copiii. Căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor.
 • Marcu 7:28 Ea însă a răspuns şi I-a zis: Da, Doamne, dar şi câinii, sub masă, mănâncă din fărâmiturile copiilor.
 • Marcu 7:29 Şi Iisus i-a zis: Pentru acest cuvânt, mergi. A ieşit demonul din fiica ta.
 • Marcu 7:30 Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată în pat, iar demonul ieşise.

Iată cum Domnul Hristos identifică în faptele lui Petru lucrarea diavolului:

 • Marcu 8:31 Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învieze.
 • Marcu 8:32 Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi luându-L Petru de o parte, a început să-L dojenească.
 • Marcu 8:33 Dar El, întorcându-Se şi uitându-Se la ucenicii Săi, a certat pe Petru şi i-a zis: Mergi, înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeţi cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.

Până și copiii pot ajunge să fie posedați de diavol:

 • Marcu 9:17 Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.
 • Marcu 9:18 Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.
 • Marcu 9:19 Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine.
 • Marcu 9:20 Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând.
 • Marcu 9:21 Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie.
 • Marcu 9:22 Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi.
 • Marcu 9:23 Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.
 • Marcu 9:24 Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.
 • Marcu 9:25 Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el!
 • Marcu 9:26 Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit.
 • Marcu 9:27 Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare.


Evanghelia după Luca

Și Sfântul Evanghelist Luca relatează aceste episod al ispitirii în pustie a Mântuitorului de către diavol. De fapt ispitirea a constat într-un dialog între Dumnezeu și cel rău:

 • Luca 4:2 Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele, a flămânzit.
 • Luca 4:3 Şi I-a spus diavolul: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine.
 • Luca 4:5 Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii.
 • Luca 4:6 Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie şi eu o dau cui voiesc;
 • Luca 4:13 Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s-a îndepărtat de la El, până la o vreme.

Iisus Hristos, Domnul nostru și-a arătat puterea Sa nemărginită în fața lumii, scoțând pe demoni din om doar cu cuvântul Său:

 • Luca 4:33 Iar în sinagogă era un om, având duh de demon necurat, şi a strigat cu glas tare:
 • Luca 4:34 Lasă! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.
 • Luca 4:35 Şi l-a certat Iisus, zicând: Taci şi ieşi din el. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieşit din el, cu nimic vătămându-l.
 • Luca 4:36 Şi frică li s-a făcut tuturor şi spuneau unii către alţii, zicând: Ce este acest cuvânt? Că porunceşte duhurilor necurate, cu stăpânire şi cu putere, şi ele ies.

Și în această evanghelie este relatată tâlcuirea pildei semănătorului:

 • Luca 8:12 Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască.

Oamenii pot face așa de mult rău încât sufletul li se umple de duhuri rele, de demoni:

 • Luca 8:26 Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gerghesenilor, care este în faţa Galileii.
 • Luca 8:27 Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.
 • Luca 8:28 Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui.
 • Luca 8:29 Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie.
 • Luca 8:30 Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el.
 • Luca 8:31 Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc.
 • Luca 8:32 Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit.
 • Luca 8:33 Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat.

Chiar și apostolii, prin puterea dată lor de Dumnezeu, putea scoate pe demoni:

 • Luca 10:17 Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău.

Versetul de mai jos se constituie într-un argument scripturistic pentru căderea lui Lucifer, unul dintre cei mai străluciți îngeri creați de Dumnezeu, care gândind să ia locul lui Dumnezeu, a fost pedepsit:

 • Luca 10:18 Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer.
 • Luca 10:19 Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi nimic nu vă va vătăma.
 • Luca 10:20 Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri.

O altă minune a Domnului:

 • Luca 11:14 Şi a scos un demon, şi acela era mut. Şi când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar mulţimile s-au minunat.

Cum ar putea oare satana să se scoată pe el însuși din oameni? Cum ar putea un diavol să facă bine unui om, și să iasă din el, când asta își dorește el cel mai mult: să-i chinuiască pe oameni, să-i facă să sufere greu. Fariseii și cărturarii îl acuzau, fără nicio logică, pe Mântuitorul că îi scoate pe demoni din oameni cu șeful demonilor.

 • Luca 11:15 Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe demoni.
 • Luca 11:17 Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi casă peste casă cade.
 • Luca 11:18 Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu Beelzebul.
 • Luca 11:19 Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.
 • Luca 11:20 Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.

Domnul vorbește în versetele de mai jos despre boala trupească a omului, ca fiind o consecință a acțiunii diavolului în sufletele noastre.

 • Luca 13:15 Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape?
 • Luca 13:16 Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?

Hotărându-se în sinea sa să-L vândă pe Domnul, Iuda se învoiește astfel cu toată lucrarea cea rea a diavolului și satana intră în sufletul lui.

 • Luca 22:3 Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
 • Luca 22:4 Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor.

Iată mai jos pe Satana ca unul ce-i cere lui Dumnezeu să facă dreptate și să pedepsească și pe alții așa cum și el a fost pedepsit când a căzut:

 • Luca 22:31 Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu;
 • Luca 22:32 Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi.


Evanghelia după Ioan

Dumnezeu știa dinainte că Iuda, cel ales ca fiind între cei doisprezece apostoli, va cădea în păcat și îl va vinde:

 • Ioan 6:70 Le-a răspuns Iisus: Oare, nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Şi unul dintre voi este diavol!

Când Domnul Hristos le spunea cărturarilor pe față că ei își fac planuri ca să-L omoare, ei au zis:

 • Ioan 7:20 Şi mulţimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să te ucidă?

În versetul de mai jos, diavolul este identificat de Dumnezeu ca fiind izvorul a toată minciuna și ucigător de oameni:

 • Ioan 8:44 Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Fariseii îl necinstesc pe Dumnezeu, acuzându-L că e demonizat:

 • Ioan 8:46 Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu Mă credeţi?
 • Ioan 8:47 Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
 • Ioan 8:48 Au răspuns iudeii şi I-au zis: Oare, nu zicem noi bine că Tu eşti samarinean şi ai demon?
 • Ioan 8:49 A răspuns Iisus: Eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu, şi voi nu Mă cinstiţi pe Mine.

Alți oameni din mulțumi au înțeles că un demonizat sau un nebun nu poate face asemenea minuni, precum cele făcute de Dumnezeu:

 • Ioan 10:20 Şi mulţi dintre ei ziceau: Are demon şi este nebun. De ce să-L ascultaţi?
 • Ioan 10:21 Alţii ziceau: Cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor?

Iată-l aici pe diavolul menționat expres ca personaj în cea mai mare trădare a lumii:

 • Ioan 13:2 Şi făcându-se Cină, şi diavolul punând în inima lui Iuda fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-l vândă,

Deși atenționat de Domnul Hristos că el Îl va vinde, Iuda totuși nu se pocăiește:

 • Ioan 13:26 Iisus i-a răspuns: Acela este, căruia Eu, întingând bucăţica de pâine, i-o voi da. Şi întingând bucăţica, a luat-o şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.
 • Ioan 13:27 Şi după îmbucătură a intrat satana în el. Iar Iisus i-a zis: Ceea ce faci, fă mai curând.


Faptele Apostolilor

Prezența și acțiunea diavolului este relatată și în cartea Faptele Apostolilor:

 • Faptele Apostolilor 5:1 Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia lui, şi-a vândut ţarina.
 • Faptele Apostolilor 5:2 Şi a dosit din preţ, ştiind şi femeia lui, şi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor.
 • Faptele Apostolilor 5:3 Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut satana inima ta, ca să minţi tu Duhului Sfânt şi să doseşti din preţul ţarinei?
 • Faptele Apostolilor 5:4 Oare, păstrând-o, nu-ţi rămânea ţie, şi vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai minţit oamenilor, ci lui Dumnezeu.
 • Faptele Apostolilor 10:38 (Adică despre) Iisus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Acesta care a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El.
 • Faptele Apostolilor 16:16 Dar odată, pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, ghicind.
 • Faptele Apostolilor 26:18 Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de la stăpânirea lui satana la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor şi parte cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în Mine.

Cred că este cu neputință a mai spune că diavolul nu există, după o bogăție de argumente pe care Sfintele Evanghelii ni le aduc. Ar mai fi și altele din Vechiul Testament dar și din epistolele Noului Testament, care ar putea mărturisi același lucru, dar din cauza mărimii unei astfel de cercetări, am considerat să aducem argumente doar din Sfintele Evanghelii.

Doamne ajută!

(Claudiu Balan)

(Visited 81 times, 1 visits today)