Meditații la Sfânta Scriptură: 01. Îmbrăcați-vă întru iubire (Epistola către Coloseni, capitolul 3)

Dragilor, de câțiva ani tot caut modalități de a mă apropia mai mult de Sfânta Scriptură și de Dumnezeu și de a vă încuraja și pe voi să faceți același lucru. Tot în această idee, am deschis o nouă categorie de articole, numită „Meditații la Sfânta Scriptură” în care încerc să vă semnalez texte care mi-au atras atenție și care m-au încurajat spre meditație. Sper să vă fie de folos, și Maica Domnului să ne ajute, Sunteți bineveniți și voi să trimiteți pe adresa contact@ortodoxiatinerilor.ro meditațiile voastre spre publicare.

Începem cu un începutul: iubirea. Vă propun spre meditație un pasaj din:

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel
Capitolul 3, versetele 12-16

12. Aşadar, ca nişte sfinţi şi iubiţi aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de’ndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de’ndelungă-răbdare,

13. Îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unul altuia dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; aşa cum Hristos v’a iertat vouă, tot astfel şi voi.

14. Mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru iubire, care este legătura desăvârşirii.

15. Şi’n inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup; şi fiţi mulţumitori.

16. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I în psalmi, în laude şi’n cântări duhovniceşti.


Puteți citi întreg capitolul aici: http://www.biblia-bartolomeu.ro/index-C.php?id=NT-Col-03

Pasajul se înscrie în discursul Sfântului Apostol Pavel despre “Viața cea nouă în Hristos, despre plinătatea vieții întru Hristos”, și se adresează tuturor creștinilor, nu doar clericilor, sau teologilor.

Creștinul, e un Hristos mergător printre oameni. Oamenii simt pe Dumnezeu în noi, când ne îmbrăcăm întru iubire, când ne îndurăm de aproapele nostru, când suntem buni cu el, când stăm smeriți (când nu ne arătăm mai tari decât el), când îi arătăm blândețe, când suntem răbdători cu el, când îl iertăm. Fraților, credeți-mă, așa de repede / ușor simt oamenii când îi tratăm cu iubire. Am trăit asta de mai multe ori. I-am văzut cum se luminează la față, cum rămân surpinși, cum se bucură că primesc iubire.

Oamenii te simt imediat dacă ești al lui Dumnezeu… Când vor simți iubirea noastră către ei, în inima lor vor ști că asta e iubirea lui Dumnezeu, și vor crede mai mult în El.

Versetul 16 e un îndemn la a cunoaște cuvântul Scripturii, cuvântul Domnului cât mai bine: „Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie.”

Doamne ajută!

(Claudiu Balan)

(Visited 61 times, 1 visits today)