Importanța rugăciunii de seară

De multe ori se întâmplă să ne facem rugăciunea de seară cuprinși de somnolență iar gândurile să ne fie împrăștiate la nimicurile făcute peste zi și la grijile zilei de mâine. Astfel, ne rugăm cu greutate, fără vlagă, fără profunzime, cu simțământul de obligație față de Dumnezeu, adică cu o „rugăciune de tipic și la inimă nimic”, după cum spunea părintele Arsenie Papacioc.

Toate aceste trăiri sunt efecte ale neglijenței rugăciunii de seară. Însă de la toată această negrijă a rugăciunii avem de pătimit în timpul nopții cu ispite de tot felul: vise necurate, coșmaruri, gânduri de hulă și imaginații deșarte și altele.

Somnul care aduce ispită în timpul nopții este un somn care istovește sufletul în lupta duhovnicească, un somn care mai mult obosește mintea decât să o limpezească, un somn care irită și creează indispoziție a doua zi, pe când un somn curat, lipsit de ispite, este întotdeauna un somn odihnitor atât pentru trup cât mai ales pentru suflet. Prin somn, trupul își reface rezervele de energie necesare activităților zilnice (muncă, școală, îngrijirea casei și a copiilor) iar sufletul își reface voința de a se opune ispitelor din timpul zilei. Din aceste pricini, rugăciunea de seară are o importanță covârșitoare pentru viața și mai ales pentru creșterea noastră duhovnicească.

Însă care sunt cauzele neglijării rugăciunii de seară? Ele nu sunt altele decât cele care ne îmbolnăvesc de un creștinism căldicel, atunci când ne aflăm în vremuri de pace și belșug: comoditatea și plăcerile vieții. Iar plăcerile vieții care înăbușă rugăciunea de seară sunt acestea:

a) excesul de calculator și televizor;

b) excesul de mâncare (îmbuibarea), mai ales la ore târzii;

c) ieșirile în oraș cu prietenii până la ore (prea) târzii;

Toate aceste excese ne consumă pe furiș din resursele necesare vieții duhovnicești astfel încât, odată cu sfârșitul zilei, sfârșim și noi cu privegherea simțurilor, deși simțurile sunt ispitite inclusiv noaptea. Nu degeaba ne-a îndemnat Dumnezeiescul Pavel să ne rugăm neîncetat deoarece, printre altele, rugăciunea neîncetată este paza continuă a simțurilor, deci scutirea de căderi.

Însă mai sunt și altfel de ispite cu care diavolul ne păcălește pentru a neglija rugăciunea de seară cum ar fi citirea cărților duhovnicești până la epuizare, în detrimentul rugăciunii. Aceasta este o ispită de-a dreapta căci atunci când vede ispititorul că nu ne poate birui cu plăcerile vieții, ne biruie cu râvna necumpătată pentru cele sfinte.  Sfântul Varsanufie spune: „Oare este bine să stărui în rugăciunea “”Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-mă”” sau e mai bine a citi din Sfânta Scriptură şi a rosti psalmi? – Trebuie făcute amândouă; puţin din una şi puţin din cealaltă, căci s-a scris: “Aceasta să o faceţi şi aceea să n-o lăsaţi.”””

Mai sunt și alte pricini pentru care rugăciunea de seară este neglijată cum ar fi munca istovitoare sau grija creșterii copiilor, însă aceste pricini, dacă sunt întemeiate, nu sunt vătămătoare pentru suflet, cu condiția ca munca și grija creșterii copiilor să fie însoțite de rugăciune, cu toată strădania noastră. Totuși, chiar și instoviți fiind, o scurtă rugăciune de seară fie cât de mică, înseamnă mult înaintea lui Dumnezeu.

Iată câteva sfaturi prin care putem evita neglijarea rugăciunii de seară:

a) un program de viață ordonat, cu o oră de culcare care să nu varieze de la zi la zi decât foarte puțin;

b) ultima masă din zi să nu fie luată târziu, ci devreme, astfel încât gândurile să nu se oprească la stomac și nici toropeala trupului să nu alunge pofta duhovnicească;

c) cumpătarea în treburile casnice;

d) începerea rugăciunii de seară mai înainte de a se instala primele semne de oboseală;

Nu în ultimul rând rugăciunea de seară este prilejul cel mai bun de a ne deprinde cu cercetarea de sine, prin cugetarea la  toate gândurile, cuvintele și faptele săvârșite peste zi. Astfel,  conștientizăm mult mai bine ce am făcut bine și ce am făcut rău, dar și ce am fi putut să facem bine și nu am făcut. În urma acestei cercetări, rugăciunea de seară este și un mijloc de împăcare cu Dumnezeu pentru toate relele din timpul zilei, pe care le-am conștientizat prin cercetare, și o lăsare a noastră în grija Sa pe timpul nopții.

Apoi, rugăciunea de seară mai este și un mijloc de „a-i pârâ” lui Dumnezeu pe toți oamenii cu care am avut de-a face în timpul zilei: pe cei pe care i-am văzut în păcat să ne rugăm ca Dumnezeu să le lumineze mintea și să-i ierte, pe cei văzuți în nevoi să ne rugăm să-i izbăvească Dumnezeu, iar pe cei care stăruiesc în dreptatea lui Dumnezeu, să ne rugăm ca să sporească în continuare. Deci rugăciunea de seară este și un mijloc de comuniune de taină cu oamenii.  Sfânul Varsanufie ne spune că „cine se roagă pentru altul câştigă el însuşi căci săvârşeşte un act de iubire şi sporeşte în ea ridicându-se la o stare superioară. Apoi se roagă şi pentru sine căci prin însăşi faptul că se roagă, se pune în legătură cu Dumnezeu de la Care vine bunătate şi putere. Deci rugându-te pentru altul continuu, te rogi şi pentru tine continuu şi câţi pot să facă aceasta? Apoi cine poate să-i aibă mereu în minte pe toţi în mod continuu? Dar cel desăvârşit îi poate avea virtual pe toţi în gând. În orice caz rugăciunea cuiva pentru altul îl uneşte cu acela în cugetul lui. Astfel rugăciunea este un mijloc de unire între oameni pentru că este un mijloc de unire între ei.

Este de neaparată trebuință să conștientizăm și faptul că neglijarea rugăciunii de seară este o mare piedică pentru dobândirea rugăciunii neîncetate. Iar cine simte că nu sporește duhonicește, să se cerceteze cu atenție și să vadă dacă nu cumva și-a făcut un obicei din a negjila rugăciunea și mai ales pe cea de seară.

Însă cine se deprinde cu rugăciunea de seară, ajunge cu timpul să cunoască și dulceața rugăciunii din timpul nopții și se învrednicește și de luminarea minții prin cugetarea la cele sfinte din timpul privegherii de noapte.

(Dan)

(Visited 128 times, 1 visits today)