Skip to content

6 Comentarii

 1. Mihai
  mai 25, 2016 @ 5:50 pm

  Autorul afirmă: “Păcatul vițelului de aur în Ieşire 32 nu era o erezie (o învăţătură greşită) ci păcatul închinării greşite.”

  Păcatul idolatriei nu înseamnă închinarea greşită (închinare într-o formă neacceptată de Dumnezeu), ci însemnă închinarea adusă altcuiva decât Dumnezeului celui adevărat.

  Ieşire 32: 7-8: Atunci a zis Domnul cãtre Moise: „Grãbește de te pogoarã de aici, cãci poporul tãu, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a rãzvrãtit. Curând s-au abãtut de la calea pe care le-am poruncit-o, și-[b]au fãcut un vițel turnat și s-au închinat la el[/b], aducându-i jertfe și zicând: „Iatã, Israele, [b]dumnezeul tãu[/b], care te-a scos din țara Egiptului!”

  Dumnezeu le reproşează izraeliților nu forma în care s-au închinat idolului (închinare greşită), ci faptul că s-au închinat idolului (idolatrie). Consider că diferenţa este importantă deoarece autorul se străduieşte să arate că pentru Dumnezeu contează şi forma de închinare, nu numai faptul că cineva I se închină Lui.

  De fapt însuşi autorul se contrazice în această privinţă, ulterior spunând că: „Ieroboam nu a creat o nouă teologie însă avea doi vitei făcuţi şi a numit non-leviţi în funcţia de preoţi ca un mod de a-şi consolida propria-i regulă”. Adică Ieroboam nu a schimbat forma de închinare (închinare greşită), ci a schimbat doar cui îi este adusă închinarea (idolatrie).

  Reply

 2. Mihai
  mai 25, 2016 @ 5:53 pm

  Autorul afirmă: „Dreapta slăvire era de asemeni cheia identităţii legământului lui Israel.”

  Prin [b][b]dreapta slăvire[/b][/b] autorul înţelege [b]Legea[/b], adică forma de închinare către Dumnezeul cel adevărat, căci puţin mai sus scrie: „dreapta slăvire – din Vechiul Testament însemna păstrarea chipului de închinare la Iahve revelat lui Moise pe muntele Sinai”.

  Acest lucru este evident adevărat. Dar apoi autorul adaugă: „Aceasta înseamnă că dreapta slăvire este cheia identităţii noastre creştine.” Consider că aici s-a făcut o confuzie. Cum ar putea fi Legea, adică forma de închinare a Vechiului Testament, cheia identităţii noastre creştine?

  Cred că este evident pentru oricine (chiar şi pentru necreştini, chiar şi pentru evreii de astăzi) că cheia identităţii noastre creştine este jertfa şi învierea lui Hristos. Vestea cea bună propovăduită de apostoli nu a constat în forma de închinare care trebuia adoptată, ci în cunoaşterea Dumnezeului celui adevărat prin Iisus Hristos Fiul Său, pe care L-a trimis să moară pentru păcatele noastre şi apoi să învie pentru îndreptăţirea noastră, şi care S-a suit apoi la ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi.

  1 Corinteni 15:3-4: „Cãci v-am dat, [b]întâi de toate[/b], ceea ce și eu am primit, cã Hristos a murit pentru pãcatele noastre dupã Scripturi; Și cã a fost îngropat și cã a înviat a treia zi, dupã Scripturi; ”

  Apostolul Pavel însuşi îşi găseşte identitatea în Hristos, nu în Lege (forma de închinare):

  Galateni 2:19-20: „Cãci, eu, prin Lege, [b]am murit fațã de Lege[/b], ca sã trãiesc lui Dumnezeu. M-am rãstignit împreunã cu Hristos; și nu eu mai trãiesc, ci [b]Hristos trãiește în mine[/b].”

  Reply

 3. Mihai
  mai 25, 2016 @ 7:25 pm

  Mai sunt cateva puncte ale acestui articol, pe care as dori sa le scot in evidenta. În partea „De unde vine închinarea ortodoxă?” autorul arată cum că biserica-locaş (naos) a fost copiată după modelul cortului şi a templului Vechiului Testament.

  În Evrei 13:10, apostolul Pavel scrie: „Avem altar, de la care nu au dreptul sã mãnânce cei ce slujesc cortului.”

  Iată cei ce slujesc cortului nu au dreptul la Împărăţie, aşa cum arată autorul puţin mai departe. De ce ar fi dorit atunci Dumnezeu ca închinarea creştinilor să se facă în locaşuri care seamănă cu cortul?

  Plus că sunt anumite lucruri care nu se potrivesc.

  1. În cort şi în templu, în Sfânta Sfintelor, celei căreia autorul spune că îi corespunde altarul unei biserici-locas, NU era amplasat nici un jertfelnic. Acolo era chivotul mărturiei umbrit de heruvimi. Altarul de tămâiere era în faţa perdelei care despărţea Sfânta de Sfânta Sfintelor (Ieşire 30:6), iar altarul pentru jertfe era afară, în curtea cortului/templului (Ieşire 40:6).

  2. Autorul scrie că: “Întocmai asemeni înalţilor preoţi evrei care aduceau ofrandele în Sfânta Sfintelor în Templul din Ierusalim, aşa şi preoţii ortodocşi aduc jertfa duhovnicească a Trupului şi Sângelui lui Hristos pe Sfântul Altar.”

  Nici acest lucru nu se potriveşte. Dacă vedem jertfa lui Hristos ca şi jertfă pascală (1 Corinteni 5:7) – mielul pascal nu era jertfit la cort, nici la templu, ci în casa fiecărei familii (Ieşire 12). Sau, dacă vedem jertfa lui Hristos ca şi jertfă de ispăşire, sau jertfă pentru păcat, acestea erau aduse pe jertfelnicul din faţa cortului, şi apoi erau arse afară din tabără, şi cu sângele unora se intra apoi în Sfânta Sfintelor de către arhiereu.

  3. Citatele din Noul Testament despre care autorul spune că ar arăta că Hristos şi îngerii poartă veşminte preoţeşti în ceruri (Apocalipsa 1:13, 15:6) sunt interpretate prea lax. Simplul fapt că Hristos poartă brâu pe sub sân aşa ca şi preoţii vechiului testament nu înseamnă că veşmântul era unul preoţesc. Acesta avea multe alte elemente care nu se regăsesc în descrierile indicate. De exemplu mitra pentru arhiereu sau turbanele pentru preoţi (Exod 29:6). De exemplu Apocalipsa 1:14 ar indica chiar că Hristos era cu capul descoperit.

  Reply

 4. Mihai
  mai 27, 2016 @ 6:18 am

  Autorul afirmă la un moment dat că: „De fapt, lăcaşurile bisericilor ortodoxe sunt adeseori menţionate ca temple.”

  Sunt curios unde anume biserica-locaş este menţionată ca şi templu? În noul testament, templul este văzut ca fiind trupul fiecărui creştin în parte. Fiecare dintre noi L-am primit la botez pe Duhul Sfânt, şi deci trupul nostru, ca şi locaş al Duhului Sfânt, devine templu.

  1 Corinteni 3:16: „Nu știți, oare, cã voi sunteți templu al lui Dumnezeu și cã Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? ”

  Asemenea şi la 1 Corinteni 6:19 şi 2 Corinteni 6:16. De fapt, Noul Testament nu cred că face nicio referire la biserica-locaş (naos), referindu-se numai la biserica-adunare (ekklesia), care este Trupul lui Hristos.

  Reply

 5. Mihai
  mai 27, 2016 @ 6:26 am

  Un punct important pe care autorul se bazează în articol este faptul că închinarea din biserica creştină ortodoxă este continuarea Legii (adică a formei de închinare a Vechiului Testament). El scrie: „Așa cum Iisus Hristos, Mesia, evreul, a luat formele iudaice de închinare și le-a umplut de sens și conținut, asemenea închinarea ortodoxă a luat sinagoga evreiască şi închinarea din Templu şi le-a făcut Hristo-centriste.” (O precizare: forma închinării din sinagogă NU este în niciun fel reglementată în Vechiul Testament. Sinagoga a apărut după întoarcerea din robia babiloniană şi nu se vorbeşte în niciun fel despre ea în cărţile canonice ale Vechiului Testament din acea perioadă.)

  Consider că o astfel de afirmaţie arată o neînţelegere a scopului Legii şi închinării din Vechiul Testament. În primul rând Hristos nu a venit să umple forma iudaică de închinare de sens şi conţinut. El a venit să împlinească sensul şi conţinutul formei iudaice de închinare, adică să împlinească Legea. Şi care este sensul şi conţinutul Legii şi formei iudaice de închinare? Tocmai Iisus Hristos. Deci nu Hristos a venit pentru Lege, ci Legea a fost dată pentru Hristos, pentru a fi călăuză către Hristos aşa cum spune apostolul Pavel (Galateni 3:24). De aceea este impropriu ca apoi autorul să susţină că închinarea ortodoxă a luat închinarea din Templu şi a făcut-o Hristo-centrică. Nu era nevoie să se facă acest lucru, căci ea era deja Hristo-centrică din momentul în care Dumnezeu a dat-o izraeliţilor. De exemplu reglementarea de a jertfi mielul pascal era un simbol a ceea ce Hristos avea să facă pentru toţi oamenii: să ne scape de moarte şi apoi să ne scoată din ţara robiei faţă de păcat. La fel şi jertfa de ispăşire simboliza ispăşirea pe care Hristos avea să o facă pentru păcatele noastre, ş.a.m.d. Pentru orice prevedere a Legii se poate vedea cum ea Îl arată pe Hristos.

  Deci dacă Hristos a venit şi a împlinit toate cele arătate simbolic în Lege şi în forma de închinare a Vechiului Testament, atunci de ce ar mai fi nevoie ca acestea să continue? Hristos a împlinit Legea, aşa cum fructul este împlinirea florii. Dacă a apărut fructul, floarea nu mai există. Deci dacă Legea şi forma de închinare iudaică a fost împlinită, atunci nu mai este nevoie să fie continuată. Iar dacă nu o continuăm, aceasta nu înseamnă că se produce o discontinuitate cu Vechiul Testament. Cel care asigura continuitatea este tocmai Hristos, conţinutul şi sensul simbolic al Legii.

  Având în minte aceste lucruri este evident că Hristos confirmă Legea şi preoţia levitică şi aducerea de ofrande la templu. Le confirmă pentru a atrage atenţia că a venit să le împlinească sensul şi conţinutul. Deci Legea şi închinarea la templu au fost desfinţate nu în sensul că au fost abolite, ci în sensul că au fost împlinite şi nu mai este nevoie de ele. Ce rost ar avea ca Hristos-Adevărul să coexiste cu simbolurile Sale? Dacă a venit El însuşi nu mai este nevoie de simboluri.

  De exemplu evanghelistul Ioan opune adevărul Legii, arătând că în ea nu era adevăr, ci doar simbol: Ioan 1:17: „Pentru cã [b]Legea prin Moise[/b] s-a dat, [b]iar harul și adevãrul au venit prin Iisus Hristos[/b]. ” Acelaşi lucru poate fi văzut pe Muntele Tabor, la schimbarea la faţă a Mânuitorului. Petru Îl pune pe Iisus la acelaşi nivel cu Moise şi Ilie (pune învăţătura lui Iisus la acelaşi nivel cu Legea) – spunându-I să facă trei colibe, cate una pentru fiecare dintre ei. Dar Dumnezeu Tatăl îi arată că învăţătura lui Hristos este peste Lege: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, de Acesta să ascultaţi.” Apoi însuşi Hristos arată că Legea era un simbol atunci când confirmă spusele cărturarului din Marcu 12:33, cum că „a-L iubi pe El din toatã inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toatã puterea și a iubi pe aproapele tãu ca pe tine însuți [b]este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele[/b]. ”

  Apoi mai trebuie observat că în unele aspecte Hristos însuşi încalcă Legea. De exemplu la Cina cea de taină, când ei serbează Paştile, Iisus le dă să mănânce pâine dospită, ceea ce era strict interzis în ziua Paştilor şi în săptămâna de după: Deuteronom 16:3: „[b]Sã nu mãnânci în timpul Paștilor pâine dospitã[/b]; șapte zile sã mãnânci azime”. Un alt exemplu de discontinuitate cu legea este faptul că Hristos, Arhiererul nostru, este din seminţia lui Iuda, nu din cea a lui Levi. Dacă închinarea Vechiului Testament ar fi trebuit continuată, trebuia continuată şi preoţia levitică. Dar preoţia nu a fost continuată, Hristos fiind Preot după o altă rânduială. Evrei 7:12: „[b]Iar dacã preoția s-a schimbat urmeazã numaidecât și schimbarea Legii[/b]. ”

  Cred că afirmaţiile autorului, în ceea ce priveşte faptul că închinarea ortodoxă trebuie să fie o continuare a celei Vechi Testamentare şi a Legii, se înscriu în ceea ce se cheamă legalism. Atunci de ce a mai venit Hristos? Avea vreun rost ca El să vine doar ca să ne spună: continuaţi cu toţii cu Legea iudaică şi vă veţi mântui? Apostolul Pavel atrage de multe ori atenţia creştinilor care vor să intre din nou sub jugul şi blestemul Legii, spunându-le că dacă fac acest lucru atunci s-au lepădat de Hristos (Epistola către Galateni). De exemplu, Galateni 3: „Numai aceasta voiesc sã aflu de la voi: [b]Din faptele Legii primit-ați voi Duhul, sau din ascultarea credinței[/b]? Atât de fãrã de minte sunteți? […]Cãci toți câți sunt [b]din faptele Legii sub blestem sunt[/b], cã scris este: „Blestemat este oricine nu stãruie întru toate cele scrise în cartea Legii, ca sã le facã”. Iar acum cã, [b]prin Lege, nu se îndrepteazã nimeni înaintea lui Dumnezeu [/b]este lucru lãmurit, deoarece „dreptul din credințã va fi viu”. Legea însã nu este din credințã, dar cel care va face acestea, va fi viu prin ele. [b]Hristos ne-a rãscumpãrat din blestemul Legii[/b], fãcându-Se pentru noi blestem; pentru cã scris este: „Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn”.”

  Asta vrem şi noi? Să fim blestemaţi căutând să împlinim Legea printr-o continuare a ei? Sau vrem mai degrabă binecuvântarea care ni s-a dat prin Hristos Iisus, de care avem parte prin jertfa lui pe cruce?

  Un alt punct afirmat de autor este faptul că apostolii şi ucenicii continuă să meargă la Templu, la sinanogă, continuă să ţină Legea, ceea ce spune el, ar sugera că şi noi trebuie să facem la fel. Dar de ce mergea de exemplu Pavel în sinagogi? Mergea ca să îl propovăduiască pe Hristos. Iar apoi, când era alungat de acolo de evrei sau când nu era primit, continua să se roage şi să frângă pâinea în casele credincioşilor. Iar faptul că el ţinea unele părţi ale Legii, cum ar fi făgăduinţa nazireatului, poate fi văzută ca o formă de a-i liniştii pe creştinii dintre evrei care susţineau Legea, auziseră că Pavel vorbeşte neamurilor împotriva legii, iar acum când s-a întors la Ierusalim erau gata să-l ia la purecat. Deci este doar o strategie de propovăduire, nimic altceva. Pavel spune clar că cei care se taie împrejur trebui să ţină Legea, dar el spune că tăierea împrejur a creştinilor nu foloseşte la nimic (Galateni 5:2-3). Deci nu suntem datori să ţinem Legea, nici să o continuăm. Nu aceasta este forma de închinare proprie nouă, creştinilor.

  Reply

 6. Dan Tudorache
  mai 27, 2016 @ 10:22 am

  Hristos a înviat Mihai (Michael)!
  Observațiile tale îmi par foarte pertinente și subscriu la ele. Am avut ce învăța.
  Însă îți mulțumesc și pentru efortul de a le elabora cu atâta acribie și bun simț.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *