Întâlnirea cu Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul

Amintirile nu sunt altceva decât pagini din cartea vieţii fiecărui om, pe care o scriem zilnic prin faptele şi experienţele de viaţă ale fiecăruia dintre noi. Astăzi recitesc câteva pagini din cartea mea, împărtăşind şi altora din trăirea întâlnirii cu Sfântul Nectarie, de curând în Grecia, pe insula Eghina.

Drumul parcurs până la insula Eghina, apoi primii paşi făcuţi pe insulă, după ce am coborât de pe ferryboat, drumul până la mănăstire, şi în sfârşit mult aşteptata întălnire cu Sfântul Nectarie, sunt punctele de legătură a sentimentelor şi trăirii sufleteşti pe care le-am trăit cu o intensitate crescândă până la punctul culminant. Firea raţională a dat prioritate celei emoţionale să se bucure de frumuseţea locului, a Mănăstirii care adăposteşte Moaştele Sfântului Nectarie, de mireasma Sfinţeniei Sfântului care te îndrumă spre locul închinării la Sfintele Sale Moaşte, neuitând de lacrimile neputinţelor, slăbiciunilor şi bolilor trupeşti şi sufleteşti pe care i le-am împărtăşit Sfântului, cu nădejdea izbăvirii.

E greu uneori să transpui în cuvinte simple o trăire unică şi atât de frumoasă a întâlnirii unui om mic şi păcătos cu un om atât de mare şi Sfânt aici pe pământ, prin închinarea la Sfintele Sale Moaşte. E greu să înţelegi, cum Sfinţenia Sfântului se simte în aer în acele locuri, cum neştiind drumul de la intrarea în Mănăstire şi până la racla sa eşti  îndrumat într-un mod miraculos către acel loc. E greu la fel să înţelegi cum atâţia oameni, indiferent de cultură, vârstă, credinţă, prin evlavia lor au aceiaşi rugăciune, care se citeşte pe chipul lor. Dar nu este atât de greu să fii şi tu unul dintre ei, indiferent de locul unde eşti, să-ţi întorci gandul şi să-ţi deschizi sufletul aşa cum ştii şi cum poţi, în faţa Sfântului Nectarie mărturisindu-ţi necazul, durerea, boala, slabiciunea sau neputinţa, cu toată nădejdea în primirea tămăduirii şi binecuvăntării Sale.

În această zi de prăznuire a Sfântului Nectarie, scriu pe o altă pagină a cărţii vieţii mele un gând de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu şi mijlocite de Sfântul Nectarie,  alături de următorul îndemn care sper să fie de folos fiecăruia dintre noi:

„Cel mai frumos mod de a rasplăti o zi, primită în dar de la Dumnezeu,  este să te bucuri de ea!”

„Pre cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pre cela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pre Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce strigă cu evlavie: Slavă lui Hristos, Celui care te-a slăvit! Slavă Celui ce minunat te-a arătat! Slavă Celui care lucrează printru tine tuturor tămăduiri! „

(Troparul Sfântului Ierarh Nectarie)

(Aura Sandu)

(Visited 2 times, 1 visits today)