Libertatea noastră vs. libertatea lui Dumnezeu

Da, Dumnezeu l-a făcut pe om liber capabil să ia decizii de unul singur în orice situaţie, dar libertatea omului nu îngrădeşte libertatea lui Dumnezeu. Dacă omul face anumite alegeri după bunul său plac, în aşa fel încât consecinţele acestor alegeri să fie dăunătoare celorlalţi asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate interveni prin anumite pârghii şi limita efectele acestei alegeri greşite. Dumnezeu are un plan de mântuire pentru întreaga omenire detaliat pe fiecare persoană în parte.

Acest plan de mântuire nu e plan care predestinează comportamentul oamenilor spre anumite alegeri ci dimpotrivă, este un plan care se mulează în fiecare secundă pe alegerile pe care le facem. Ca să înţelegem mai bine, acest plan nu e scris pe hârtie, nu e bătut în cuie, ci este un plan dinamic, este ca un software foarte inteligent care se adaptează mereu alegerilor făcute de oameni.

Acum 20-30 de ani o centrală termică care furniza apă caldă şi energie electrică era monitorizată de foarte mulţi oameni de la un punct de control cu foarte multe butoane şi ceasuri, care indicau variaţii ale diferiţilor factori (presiune, temperatură, etc.). Când apărea o avarie sau o mică problema cei de la punctul de control observau pe panou acest lucru şi-i trimiteau pe cei responsabili în termocentrală. Aici muncitorii respectivi închideau şi deschideau anumite robinete, pentru a mări sau micşora cantitatea de apă, abur, gaz, pentru ca termocentrală să revină la un echilbru de funcţionare. Astăzi totul este automatizat, acel mare centru de comanda cu sute de butoane şi ceasuri este înlocuit de un calculator şi un software foarte inteligent. Acest soft a fost creat în aşa fel încât să ia decizii singur în caz de probleme, să regleze totul automat, să deschidă valve, să le închidă, să crească temperatura. s-o scadă, să furnizeze mai multă energie sau mai puţină, mereu adaptându-se la ce se întâmplă în termocentrală. Inginerii astăzi doar privesc pe ecranul calculatorului, fară să facă nimic, acel soft ia decizii singur, ajungând chiar pâna la a opri funcţionarea termocentralei de tot în caz de avarii grave.

Aşa este şi acest plan de mântuire a lui Dumnezeu, ca acest software inteligent care ia decizii în funcţie de variaţia factorilor externi.

Dumnezeu intervine în lume în fiecare secundă şi nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Lui, aşa cum spune Mântuitorul în evanghelie. Totul se întâmplă sub ochii Lui şi răul pe care-l fac unii oameni nu-L împiedică pe Dumnezeu să-şi facă voia, ba dimpotrivă, din acel rău poate scoate un bine mult mai mare.

În Noul Testament se vorbeşte foarte mult de om şi de patimile lui, de felul în care să-şi gestioneze lupta cu el însuşi, de felul în care intervine Dumnezeu în viaţa noastră personală. În schimb în Vechiul Testament se vorbeşte preganant de intervenţia lui Dumnezeu în viaţa popoarelor, în politica externă, în relaţiile dintre anumite armate şi ţării.

Noi astăzi, într-o lume secularizată credem că populaţia e în mâna marilor puteri sau a grupurilor de interese de la nivel mondial, dar uităm că Hristos Domnul e prezent la fiecare tranzacţie, la fiecare negociere, la fiecare alegere pe care o fac conducătorii lumii, nefiind luat prin surpindere niciodată, adoptând  decizii care limitează efectele unor alegeri dăunătoare, confirmând planul de mântuire de la întemeierea lumii.

Iată ce se spune în Sfânta Scriptură în cartea lui Daniel (cap 2, vers.37):

„Tu, rege al regilor, căruia Dumnezeul cerului i-a dat regatul, puterea, tăria şi mărirea, şi în mâinile căruia a dat pe fiii oamenilor în orice ţinut ar locui, precum şi fiarele câmpului şi păsările cerului şi i-a dat stăpânire peste toate, tu eşti capul de aur. Şi după tine se va ridica un alt regat mai mic decât al tău, apoi un al treilea regat de aramă, care va stăpâni peste tot pământul. Şi un al patrulea regat va fi tare ca fierul şi, după cum fierul sfărâmă şi zdrobeşte totul, aşa şi el va sfărâma şi va preface totul în pulbere, ca fierul care face totul bucăţi.”

Observaţi cum Sfânta Scriptură vorbeşte despre un rege păgân, care habar nu are de existenţa lui Dumnezeu, un rege care se închină la statui de aur şi lemn, dar un rege pus peste regatul său de Dumnezeu. Este vorba de Nabucodonosor, regele Babilonului, unul dintre cele mai marei imperii ale istoriei. Vă gândiţi cumva că astăzi ajunge cineva preşedintele unei ţări fără voia lui Dumnezeu ? Nici gând. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu consfinţeşte toate alegerile şi faptele făcute de acel preşedinte, ci arată doar că Dumnezeu are puterea să influenţeze lumea chiar dacă noi suntem liberi, fără să ne îngrădească nouă alegerile.

Iată un alt loc unde se vorbeşte despre acelaşi lucru, în cartea 1 Paralipomena (cap.10, vers. 13-14)

„Aşa a murit Saul pentru nelegiuirea sa pe care o făcuse el înaintea Domnului, pentru că n-a păzit cuvântul Domnului şi pentru că a întrebat şi a cercetat o vrăjitoare. Şi nu a cercetat pe Domnul. De aceea a şi fost el omorât şi domnia a fost dată lui David, fiul lui Iesei.”

Observaţi şi aici cum Dumnezeu aşează lucrurile în aşa fel încât şefia unui stat să fie dată cui vrea El.

Tot în această carte 1 Paralipomena (cap. 22, vers.18)

„Au nu este cu voi Domnul Dumnezeul vostru, Care v-a dăruit pace din toate părţile, pentru că El a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării şi s-a supus ţara înaintea Domnului şi înaintea poporului Său?”

Aici se vede cum Dumnezeu are grija de poporul Său ţinând popoarele vecine departe de a-i ataca. Se înţelege dintr-o fază simplă că nici la nivelul politicii externe a lumii nimic nu se întâmplă fără voia Lui.

Iată un alt exemplu din Deuteronom (cap.2, vers.9)

„Dar Domnul mi-a zis: „Nu intra în duşmănie cu Moab şi nu începe război cu el, că nu-ţi voi da în stăpânire nimic din pământul lui, pentru că Arul l-am dat în stăpânire fiilor lui Lot”

În acest verset observăm cum Domnul hotăreşte limitele teritoriale ale fiecărui stat.

Ne-am obişnuit a crede că treaba lui Dumnezeu se limitează doar la păcate, patimi, la slujbe sau la alte treburi bisericeşti, dar uităm că El este Creatorul tuturor celor văzute şi nevăzute. Dacă noi percepem lucrurile la nivel micro, asemenea îngustimii minţii noastre, asta nu înseamnă că aşa este şi Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu intervine doar aşa sporadic, în mod particular în viaţa unor oameni, pentru că avem credinţă puţină. Dacă am fi mai înţelepţi, mai deschişi la minte, dacă n-am avea ochelarii de cal al patimilor pe ochii noştri, am înţelege uşor că întreaga lumea e în mâna lui Dumnezeu.

Nu vă temeţi, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt este mereu lângă noi, şi cu cei buni şi cu cei răi, depinde doar de noi să-i simţim prezenţa şi ajutorul.

Nimic nu se întâmplă fără voia lui, nu uitaţi asta niciodată, nici răul, nici binele.

(Claudiu)

(Visited 22 times, 1 visits today)