Logica ortodoxiei

35610S-ar părea că logica creştinească nu este grea şi poate fi înţelea­să şi studiată cu uşurinţă. într-ade­văr, Dumnezeu a rânduit asta pentru ca ea să fie îndrăgită, cercetată şi însuşită din toată inima.

Şi totuşi, această logică creştinească a fost ui­tată aproape de toţi – şi de cei simpli, şi de cei învăţaţi (păruţii învăţaţi) -, şi nimeni nu o mai aprofundează câ­tuşi de puţin şi nu o mai studiază cu râvnă, cum fac cu alte ştiinţe, arte şi măiestrii pământeşti şi obositoare; logica şi înţelepciunea cerească este găsită dreaptă de fiii ei, cum ar fi Se­rafim din Sarov, Theodosie al Cernigovului şi ceilalţi sfinţi.

Care dintre mireni caută acum acest mărgăritar scump, această comoară nepreţuită, dar pe care puţini pun preţ ?

 

(Sfântul Ioan de Kronstadt – Ultimile Însemnări)

(Visited 2 times, 1 visits today)