Maica Domnului, Se face tuturor toate, spre mântuirea noastră

O, Preasfântă Născătoarea de Dumnezeu, Fecioară Stăpână, Ceea ce ești:


 • mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toată făptura;
 • mirarea cea mare a îngerilor,
 • propovăduirea proorocilor,
 • podoaba cea aleasă a arhanghelilor,
 • întărirea cea tare a mucenicilor,
 • lauda cea preamărită a apostolilor;
 • povățuitoarea cea tare a postitorilor,
 • curăția și mărimea fecioarelor,
 • veselia cea lină a maicilor,
 • înțelepciunea și învățătura pruncilor,
 • cârmuitoarea săracilor și a văduvelor;
 • îmbrăcăminte celor goi, sănătate celor bolnavi,
 • izbăvire celor robiți;
 • liniște celor de pe mare,
 • liman bun celor înviforați,
 • povățuitoare neostenită celor rătăciți,
 • mergere ușoară celor călători,
 • odihnă bună celor osteniți,
 • acoperământ și scăpare celor asupriți;
 • nădejde celor fără de nădejde,
 • ajutătoare celor lipsiți;
 • celor săraci bogăție neîmpuținată,
 • celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie;
 • celor păcătoși mântuire către Dumnezeu;
 • tuturor creștinilor îngrădire tare,
 • ajutătoare nebiruită și folositoare.

(…)

(Rugăciunea la Acatistul Bunei Vestiri – Buchet de Acatiste dedicate Maicii Domnului)

(Visited 3 times, 1 visits today)