Mănăstirea Mraconia de la Cazanele Dunării

Numele Mraconia („loc ascuns” sau „apă întunecată” în limba slavonă) – i se potriveşte şi nu prea. La prima vedere, fiind aşezată chiar pe malul Dunării, Mănăstirea Mraconia nu scapă privirilor turiştilor din toată lumea care ajung la Cazanele Mici. Este situată la circa 20 km de Orşova, între satele Dubova şi Ieşelniţa, foarte aproape de statuia lui Decebal sculptată în stâncă.

Pe de altă parte, această mică mănăstire construită după 1999, rămâne destul de puţin cunoscută. Deşi este „urmaşa” unei străvechi vetre monahale cunoscută drept Mănăstirea Maracuna (Mracovia) – care data dinainte de Căderea Constantinopolului (1453) şi a fost demolată în 1967 – ridicarea noii mănăstriri s-a făcut mai mult prin jerftele sătenilor din Dubova.

Precum în alte colţuri de ţară, şi la Cazane, cinci monahii se roagă mereu – iar un preot de mir care soseşte pentru Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători – pentru noi toţi. Din pricina particularităţilor locului, nevoinţa lor este foarte aspră.

Apa din Dunăre nu se poate folosi pentru băut, nici pentru spălat, iar mănăstirea nu are acces la electricitate. Nu curentului electric i-ar duce lipsa maicile, ci unei mici instalaţii de epurare a apei, măcar pentru nevoi curente de gospodărire, chiar dacă apa de băut o vor aduce în continuare de departe.

Cu voia Domnului, poate că acest apel va ajunge la inima cuiva care să aibă dorinţa şi posibilitatea de ajuta cu oricât de puţin.

Mănăstirea Mraconia, cu hramurile Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfânta Treime

Com. Dubova, jud. Mehedinţi, cod 227170

Contul mănăstirii (în lei) este:

RO 37 RNCB 0179 0345 7708 0002

Cod fiscal: 10414018

Maica Stareţă Teodora Angheluţă

tel: 0757 421 985

Cum se întâmplă adesea, Mănăstirea Mraconia a ajuns în presa centrală doar când a fost „ceva de rău”. La începutului lui 2010, stareţa de atunci a fost acuzată de practici necanonice şi smintitoare. În urma anchetei Episcopiei Severninului şi Strehaiei, plângerile credincioşilor s-au dovedit temeinice, iar fosta stareţă şi celelalte vieţuitoare au fost înlocuite. Noua comunitate mohahală nu are nicio legătură cu cea acuzată de nereguli, ci a câştigat repede respectul şi dragostea localnicilor.

(Visited 89 times, 1 visits today)