Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Părinţilor şi a Copiilor

Duminica Părinţilor şi a Copiilor, rânduită de Dumnezeu în acest an chiar de 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului, a fost stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii noastre în şedinţa sa din 29 februarie 2009, prin hotărârea nr. 629, pentru a evidenţia importanţa familiei creştine.

În contextul actual, când valorile familiei creştine tradiţionale sunt desconsiderate, sunt importan­te mărturisirea şi cultivarea va­lo­rilor specifice familiei. Într-o lu­me din ce în ce mai seculari­za­tă, în care relaţiile din interiorul vieţii de familie (legăturile dintre soţ şi soţie, dintre părinţi şi copii), precum şi relaţiile dintre familie şi societate sunt distorsionate, Biserica în general şi fiecare creş­tin în parte trebuie să dea mărturie despre valoarea unică a vieţii de familie. O societate ma­tură şi responsabilă poate fi structurată şi coagulată în mod autentic şi trainic, prin apărarea şi promovarea valorilor specifice familiei tradiţionale. Prin asu­ma­rea acestor valori se poate dez­volta o comunitate, înţeleasă ea însăşi în sens mai larg, mai cu­prin­zător ca fiind o familie.

Biserica Ortodoxă Română, Mama spirituală a poporului român, cum o numea atât de frumos şi de inspirat poetul nostru naţional Mihai Eminescu, îi iu­beşte pe toţi fiii săi duhovniceşti, dar îi cinsteşte în mod deosebit pe cei care apără valorile cre­din­ţei strămoşeşti, păstrate în decursul istoriei cu multe jertfe.

Anul 2014 a fost proclamat, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brân­co­veni, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la martiriul lor.

Sfântul Voievod Martir Con­stantin Brâncoveanu, domnitor al unei ţări creştine şi părinte model de familie creştină, ne în­va­ţă pe toţi că, oricât de grele ar fi vremurile, lumina, puterea şi cu­ra­jul credinţei în Hristos nu pot fi biruite de puterile întune­ricului.

Sfântul Domnitor Martir Con­stantin Brâncoveanu şi soţia sa, Maria Doamna, au fost binecuvântaţi de Dumnezeu cu naş­te­rea şi creşterea în credinţă a celor 11 copii ai lor: patru fii şi şapte fiice. Cei patru fii au murit ca martiri, iar fiicele au construit biserici şi au promovat cultura creştină românească, dovadă grăitoare fiind mai ales Biserica „Domniţa Bălaşa“ din Bucureşti. Părinţi iubitori, păstrători şi a­pă­rători ai valorilor credinţei or­to­doxe – transmisă din gene­ra­ţie în generaţie, ca un testament du­hov­nicesc -, Sfinţii Brâncoveni sunt modele pentru familia creştină.

Astăzi, Biserica noastră încurajează toate familiile să pri­meas­că în suflet bucuria de a fi creştini, de a preţui viaţa în fami­lie, de a se împlini prin naşterea şi creşterea copiilor, în duhul iubirii jertfelnice faţă de Hristos şi de Biserica Sa, preţuind în ace­laşi timp istoria şi viaţa poporului român. Acestea sunt repere fundamentale ale unei societăţi sănătoase din punct de vedere spiritual, cu un rol decisiv în formarea şi educarea copiilor, atât pentru viaţa prezentă a societăţii de azi, cât şi pentru a trăi veşnic în iubirea lui Dumnezeu.

Biserica Ortodoxă Română se implică constant în ajutorarea materială a multor copii, tineri, părinţi şi bunici, mai ales în pa­rohiile sărace, care au nevoie de atenţie şi purtare de grijă, şi totodată ea contribuie la formarea spirituală a tinerei generaţii, în dragoste faţă de Dumnezeu şi de semeni.

În acest sens, a fost organizat concursul naţional de proiecte „Sfânta Euharistie – lumina vie­ţii creştine“, prin Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, concurs adresat copiilor şi tinerilor din grupele de catehe­ză ale parohiilor din ţară implicate în programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“.

Prin aceasta, Biserica ajută duhovniceşte pe tinerii de toate vârstele, îi luminează prin Sfân­ta Taină a Spovedaniei, îi hră­neş­te cu Sfânta Împărtăşanie şi îi învaţă să cultive legătura dintre viaţa liturgică şi activitatea social-filantropică, dintre ru­gă­ciu­ne şi faptă bună.

Cu prilejul Duminicii Pă­rin­ţilor şi a Copiilor, îndemnăm pă­rinteşte pe toţi copiii şi tinerii să cinstească pe părinţii lor trupeşti şi duhovniceşti, iar pe părinţii lor îi sfătuim să-i iubească pe copii ca fiind darul lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi societate. De asemenea, îndemnăm pe pă­rin­ţii şi copiii din ţară şi din stră­i­nă­tate să-i ajute şi pe cei săraci, bolnavi şi singuri, pentru a simţi şi ei la rândul lor că fac parte din marea familie a Bisericii şi a poporului român.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze toate familiile şi să le dăruiască sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi fericiţi ani!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Visited 15 times, 1 visits today)